Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 29 червня 2021 08:41

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Кремінської міськради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Аналіз регуляторного впливу

проект рішення сесії Кремінської міської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

 1. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами та доповненнями).

Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів (пп. 12.3.5 п. 12.3 ст.12).

За даними звітів планово-фінансового відділу Кремінської міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для яких ставки регулюються за рішенням міської ради, сплатили до міського бюджету у 2020 році понад 1 300,0 тис. грн.

У 2020 році до Кремінської міської ради доєднались 2 сільських ради, в результаті чого утворилась Кремінська територіальна громада, а отже встановлення ставок податок має бути з урахуванням цих територій.

У разі відсутності регулювання, не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в запланованому обсязі. Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив на територіальну громаду. Оскільки не забезпечується в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, виплати заробітної плати робітникам, які фінансуються з бюджету міста, місцевих цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо.

Аналіз втрат до міського бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори з 01.01.2022

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори з 01.01.2022

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

0,25

 

2500,00

 

0

 

1300,00

 

1200,00

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при встановленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету міста, дозволяє забезпечити безперебійну його життєдіяльність у різних сферах, забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якою опікуються органи місцевого самоврядування.

Також, відповідно до пп. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу України ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються рішенням міської ради, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування. В додатку 1 до проекту рішення встановлюються ставки податку, які в залежності від типів об’єктів нерухомості для фізичних осіб нижчі, ніж для юридичних осіб, що обумовлено можливістю отримання доходу від підприємницької діяльності суб’єктами господарювання.

Враховуючи, вищевикладене, Кремінською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» для застосування з 01.01.2022 року та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив є:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі:

суб’єкти малого підприємництва

+

-

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання проблеми встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Кремінській міській раді за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 розділу I «Загальні положення» Кодексу можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням які діяли до 31 грудня 2021 року.

 1. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної, які б дозволили збільшити надходження до міського бюджету для виконання програм соціально - економічного розвитку міста;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

- забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- прийняття рішення міської ради у відповідності до норм та вимог Податкового кодексу України.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки буде сплачуватись платниками у порядку, встановленому Кодексом за ставками станом на 31.12.2021, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» складатимуть: 1200,0 тис.грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інфраструктурного значення міської територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.) згідно плану.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із розширенням пільг для незахищених верств населення

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проекту рішення.

Дозволить збільшити надходження до міського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку міста.

До бюджету територіальної громади надійде 1200,0 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному обсязі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигід та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливо, покращиться інвестиційна привабливість території через ставки податку на нерухоме майно.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки буде сплачуватись платниками у порядку, встановленому Кодексом за ставками станом на 31.12.2021.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із розширенням пільг для незахищених верств населення

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволить наповнювати місцевий бюджет.

Дотримання законодавчих вимог в частині прийняття необхідних рішень

Зменшення надходжень до бюджету через надання пільг.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Фізичні особи – платники податку будуть сплачувати податок нерухоме майно за ставками станом на 31.12.2021.

Сплата податку з 2022 року, відповідно до Податкового кодексу, буде здійснюватися на підставі раніше прийнятого рішення міської ради.

Чисельність мешканців міста становить лише 21,5 тис осіб. Значна частина проживає у приватному секторі або має допоміжні (нежитлові) приміщення. Податковим кодексом не передбачено пільги на господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, тому з 2022 року громадяни будуть платити за такі види нерухомого майна. Рівень середньої зарплати у місті значно нижчий від обласного показника. Малозабезпечені верстви населення є соціально незахищені і не спроможні платити великі податки. Думка громад, що приєднались – не врахована.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із розширенням пільг для незахищених верств населення

Встановлення пільг на господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення.

Більш захищені верстви населення будуть платити податок за ставками згідно рішення міської ради.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що підпадають під дію регулювання, одиниць (за даними податкових органів)

-

-

80

876

956

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

8

92

х

 

 

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за раніше встановленими ставками (станом на 31.12.2021).

Можливо покращиться інвестиційна привабливість об’єктів нерухомості.

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за раніше встановленими ставками.

Через ненадання додаткових пільг збільшиться нарахована сума податку.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із розширенням пільг для незахищених верств населення

Встановлення пільг на об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності комунальних підприємств, об’єкти стають більш привабливими для орендаторів.

Суб'єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення міської ради.

 

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернативи не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства та зменшенню надходжень до бюджету. Прийняття другої альтернативи дасть можливість досягти цілей державного регулювання в найкоротший термін на виконання законодавчих норм.

Оскільки на території Кремінської міської ради відсутні середні та великі підприємства сумарні витрати для суб’єктів господарювання згідно Додатку 2 та Додатку 3 не розраховуються.

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей при вирішенні проблеми)

Бал результативності (за 4-х бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

2 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Рішення про встановлення податку на нерухоме майно буде діяти за раніше встановленими ставками (станом на 31.12.2021), не врахована думка громад, що приєднались.

Для фізичних осіб – платників податку на нерухоме майно у 2022 році будуть діяти раніше встановлені ставки податку, незахищені верстви населення втрачають додаткові пільги. Втрати міського бюджету не дозволять в повному обсязі профінансувати програми соціального спрямування.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із розширенням пільг для незахищених верств населення

4 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

До бюджету територіальної громади надійдуть заплановані надходження, що дозволить профінансувати в повному обсязі комунальні дошкільні навчальні заклади, провести благоустрій та профінансувати інші соціальні програми, а податкове навантаження на платників податків не буде надмірним.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи із рейтингу

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за раніше встановленими ставками (станом на 31.12.2021).

Можливо покращиться інвестиційна привабливість об’єктів нерухомості.

 

Суб'єкти господарювання – платники податку та громадяни у 2022 році будуть сплачувати податок за раніше встановленими ставками.

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Чисельність мешканців міста становить

21,5 тис.осіб. Більшість проживає у приватному секторі або має допоміжні (нежитлові) приміщення. Податковим кодексом не передбачено пільги на господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, тому у 2022 році громадяни будуть платити за дані види нерухомого майна. Рівень середньої зарплати у місті значно нижчий від обласного показника. Малозабезпечені верстви населення є соціально незахищені і не спроможні платити великі податки.

Рішення про встановлення податку на нерухоме майно буде діяти для фізичних осіб – платників податку і в 2022 році, але за ставками станом на 31.12.2021 р. Зменшаться надходження до місцевого бюджету.

 Для фізичних осіб – платників податку на нерухоме майно у 2022 році будуть діяти раніше встановлені ставки податку, незахищені верстви населення втрачають додаткові пільги.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із розширенням пільг для незахищених верств населення

Встановлення пільг на господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення

 

Суб'єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення міської ради. Зменшення надходжень на суму пільг у місцевий бюджет.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із розширенням пільг для незахищених верств населення

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Дотримання норм податкового законодавства.

Враховується думка мешканців населених пунктів, що приєднались до громади.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за раніше встановленими ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо). 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Кремінської міської ради.

 1. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Кремінської міської ради, аналітичних показників Кремінського відділу ГУ ДПС в Луганській області, інформації фінансового відділу міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Заходи, які необхідно здійснити для впровадження цього регуляторного акта:

- Розробка проекту рішення Кремінської міської «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та АРВ до нього.

- Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

- Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

- Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

- Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

- Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

- Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

- Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів (пп. 12.3.5 п. 12.3 ст.12).

Також Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» визначено, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

Отже, рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» набирає чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022 року, є безстроковим та діє до прийняття нового рішення із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника

2020р.

(факт)

2021р.

(очікуване)

Темп росту 2021 до 2020, %

2022 р.

(прогноз)

Темп росту 2022 до 2021, %

Розмір надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, тис. грн.

1300,0

2279,0

175

2500,0

110

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, осіб

956

956

х

956

х

Розмір коштів, що витрачається суб’єктами підприємницької діяльності на виконання вимог регулювання – оціночно, тис.грн.

2522,0

2684,0

106

2825,5

105

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години

1,85

1,85

х

1,85

х

Рівень поінформованості платників податку з основних положень регуляторного акту, %

- проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Кремінської міської ради (https://www.kremrada.gov.ua);

- в місцевій газеті «Кремінщина» (кількість підписантів – 1600 осіб);

- сайт газети «Кремінщина» (https://krm.lg.ua);

- рішення надається до місцевого органу ДФС з подальшим оприлюдненням на власному сайті

82

87

х

91

х

 

 1. Визначення заходів за допомогою яких здійснюється відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності рішення Кремінської міської ради здійснюватиметься у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності цим регуляторним актом, шляхом статистичного аналізу показників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та кількості платників податку:

 • інформація Кремінського відділу ГУ ДПС в Луганській області,
 • інформація фінансового відділу міської ради.

Через рік з дня набрання ним чинності цього акта буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту з метою оцінки ступеня досягнення цим актом цілей за результатами показників визначених в розділі ХІІІ цього документу (І квартал 2023 року).

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на три роки після повторного відстеження за кількісними та якісними показниками та порівнюватися з показниками встановленими під час повторного відстеження (І квартал 2026 року).

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Шляхом аналізу статистичних даних, наданих Кремінським відділенням Державної податкової служби та фінансового відділу міської ради, щодо надходжень податку та кількості платників податку, також з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

 

Міський голова                                  Володимир СТРУК


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

Підстава і пов’язані норми регуляції: Норми Податкового кодексу України, Закон України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «15» лютого 2021 року по «10» березня 2021 року.

Таблиця 1

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експерті, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації

1

Круглий стіл з представниками малого та мікро бізнесу

22

Отримання інформації та пропозицій: для виконання регуляції щодо визначення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2

Нарада з представниками громадської організації «Кремінська бізнес асоціація»

5

Отримання інформації та пропозицій: для виконання регуляції щодо визначення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

3

Консультативна зустріч з фахівцями регіональної Державної фіскальної служби

3

Уточнення процедур у результаті консультацій: для виконання регуляції щодо визначення ставок інспектор Державної фіскальної служби повинен виконати такі процедури:

 • здійснити контроль за СПД щодо надання декларації;
 • підготувати звіт за результатами регулювання.

4

Робоча нарада з представниками депутатського корпусу

7

Уточнення процедур у результаті консультацій: для виконання регуляції щодо визначення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва (мікро- та малі) та громадян:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 956 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Це регулювання є разовим, тому в рамках використання методики стандартних витрат розрахунок здійснюється для разового застосування процедур (на один рік)

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Витрати на обладнання або інші прямі витрати регулюванням не вимагається

1

Процедура придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) – вартість обладнання

0,00

0,00

0,00

2

Процедура повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

0,00

0,00

3

Процедури експлуатації обладнання (витратні матеріали)

0,00

0,00

0,00

4

Процедури обслуговування обладнання

0,00

 

0,00

 

0,00

 

5

Інші процедури (сплата податку) – касове обслуговування

Сплата податку

20,0 грн. * 12 міс = 240 грн.

 

2615 грн.

20,0 грн. * 12 міс = 240 грн.

 

2615 грн.

20,0 грн. * 12 міс *5 =

1 200 грн.

13 075 грн.

6

Разом, гривень

2855 грн.

2855 грн.

14 275 грн.

7

Кількість суб’єктів господарювання/фізичних осіб, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

956

956

956

8

Сумарно, гривень (ряд 6*ряд 7)

2855*956

=2 729 440 грн.

(сума А)

2855*956

=2 729 440 грн.

(сума А)

14 275 *956=

13 646 900

(сума А)

1.      Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 годин на тиждень.

Розмір мінімальної заробітної плати на 2022 рік (прогноз) – 6700,00 грн. (Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, (https://www.me.gov.ua), Постанова КМУ від 29.07.2020 № 671); кількість робочих годин у 2022 році – 1987 годин (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2022 рік– 40,46 гривні (6700,00 грн. / 165,58 год/міс.).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5*40,46*1=

20,23 грн

0,5*40,46*1=

20,23 грн

0,5*40,46*1*5=

101,15 грн

 

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт

0,5 години

(Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Кремінської міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» на офіційному сайті Кремінської міської ради та місцевих ЗМІ )

0,5 години

(Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Кремінської міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» на офіційному сайті Кремінської міської ради та місцевих ЗМІ )

0,5 години

(Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Кремінської міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» на офіційному сайті Кремінської міської ради та місцевих ЗМІ )

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Юр.особи 0,5*40,46*1=

20,23 грн

фіз.особи 0,1*40,46*1 =4,05 грн

Юр.особи 0,5*40,46*1=

20,23 грн

фіз.особи 0,1*40,46*1 =4,05 грн

Юр.особи 0,5*40,46*1*5=101,15 грн

фіз.особи 0,1*40,46*1 *5=20,25 грн

 

Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта

Оціночно: Для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) – 0,5 години; для фізичних-осіб підприємців – 0,1 години.

Оціночно: Для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) – 0,5 години; для фізичних-осіб підприємців – 0,1 години.

Оціночно: Для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) – 0,5 години; для фізичних-осіб підприємців – 0,1 години.

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(1+0,2+0,5+0,15)*

40,46*1*1=74,85 грн

(1+0,2+0,5+0,15)*

40,46*1*1=74,85 грн

(1+0,2+0,5+0,15)*

40,46*1*1*5=374,25 грн

 

Витати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначання органу що приймає звіти та місця звітності

Оціночно: 1 година.

(Знаходження бланку Податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного відділу фіскальної служби (за списком чи «жива» черга). Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації)

Оціночно: 1 година.

(Знаходження бланку Податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного відділу фіскальної служби (за списком чи «жива» черга). Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації)

Оціночно: 1 година.

(Знаходження бланку Податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного відділу фіскальної служби (за списком чи «жива» черга). Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації)

 

Витрати часу на заповнення звітних форм

Оціночно: 0,2 години

(Визначення ставки податку та заповнення Декларації)

Оціночно: 0,2 години

(Визначення ставки податку та заповнення Декларації)

Оціночно: 0,2 години

(Визначення ставки податку та заповнення Декларації)

 

Витрата часу на передачу звітних форм

Оціночно: 0,5 годин

(Передача звіту до Державної фіскальної служби)

Оціночно: 0,5 годин

(Передача звіту до Державної фіскальної служби)

Оціночно: 0,5 годин

(Передача звіту до Державної фіскальної служби)

 

Оцінка витрат часу на корегування помилок

Оціночно: 0, 15 години. Оціночно природний рівень похибок при заповненні декларацій 5% від загальної кількості

Оціночно: 0, 15 години. Оціночно природний рівень похибок при заповненні декларацій 5% від загальної кількості

Оціночно: 0, 15 години. Оціночно природний рівень похибок при заповненні декларацій 5% від загальної кількості

12

Процедури суб’єкта щодо забезпечення процесу перевірок

 Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,00

0,00

0,00

 

Витрати часу на забезпечення процесу перевірки

Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби; окремі перевірки відсутні, мораторій встановлено Постановою КМУ

Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби; окремі перевірки відсутні, мораторій встановлено Постановою КМУ

Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби; окремі перевірки відсутні, мораторій встановлено Постановою КМУ

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

Усього витрат часу суб’єктів малого бізнесу на адміністративні процедури виконання регулювання

20,23+20,23+74,85=115,31 – юр. особи.

20,23+4,05+74,85=

99,13 – фіз. особи

20,23+20,23+74,85=115,31 – юр. особи.

20,23+4,05+74,85=

99,13 – фіз. особи

101,15+101,15+374,25=

576,55 – юр. особи;

101,15+20,25+374,25=

495,65 – фіз. особи

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

80 - юр. особи.

876 фіз. особи

80 - юр. особи.

876 фіз. особи

80 - юр. особи.

876 фіз. особи

16

Сумарно, грн

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15),

115,31 *80= 9224,8 грн. – юр. особи.

99,13 * 876=86837,9 грн. – фіз. особи

(Сума Б) разом

 96 062,70 грн

115,31 *80= 9224,8 грн. – юр. особи.

99,13 * 876=86837,9 грн. – фіз. особи

(Сума Б) разом 96 062,70 грн

576,55 *80= 46124 грн. – юр. особи.

495,65 * 876=434189,4 грн. – фіз. особи

(Сума Б) разом 480 313,4 грн

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Орган місцевого самоврядування наділений повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2 729 440 грн

13 646 900 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва, необхідних для виконання регулювання та звітування

96 062,70 грн

480 313,4 грн

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2 825 502,70 грн.

14 127 213,4 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2 825 502,70 грн.

14 127 213,4 грн.

 

 1. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи не потрібні, оскільки відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

 

Міський голова                              Володимир Струк

Read 182 times

Main Menu

Kremins'ka TG