Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 02 лютого 2022 13:21

13/8. Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__»_______  2022 року

Кремінна

№ ___/___

Про затвердження Порядку
здійснення компенсаційних
виплат за надані телекомунікаційні
послуги пільговим категоріям громадян

 

З метою впорядкування процедурних та організаційних питань щодо здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги, керуючись статтею 25, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян, що додається.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кремінської міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                    Володимир СТРУК


Затверджено
рішення міської ради
від __________2022 року №__/__

 

Порядок
здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян

 

  1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм проведення розрахунку за надання пільг окремим категоріям громадян – мешканцям Кремінської територіальної громади за послуги зв’язку, за рахунок коштів міського бюджету.

          1.2. Законодавчою базою для цього Порядку є Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», від «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного режиму 1917-1991 років», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію»; постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» з внесеними до них змінами, інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

 

  1. Визначення права на пільгу
  2. Право на пільги за послуги зв’язку мають:

- ветеранам війни;

- особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту»;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

- вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

- особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- жертвам нацистських переслідувань;

- ветеранам органів внутрішніх справ;

- ветеранам податкової міліції;

- ветеранам Державної пожежної охорони;

- ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби;

- ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- особам, на яких поширюється дія Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного режиму 1917-1991 років»;

- особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

- інша категорія осіб, що встановлюється відповідними нормами законодавства.

III. Здійснення розрахунків

3.1. Акціонерне товариство «Укртелеком» (далі - Надавач) щомісячно надає телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян згідно з вимогами чинного законодавства.

3.2. Щомісяця до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним, Надавач направляє на електронну адресу Кремінської міської ради розрахунок видатків в електронному форматі, у вигляді файлів DBF, щодо вартості Телекомунікаційних послуг, наданих пільговим категоріям громадян у звітному місяці.

3.3. Надавач проводить звіряння розрахунків за телекомунікаційні послуги, надані пільговим категоріям громадян, та щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним, подає Кремінській міській раді Акти звіряння розрахунків на паперових носіях.

3.4. Надавач забезпечує своєчасний перерахунок нарахувань пільговим категоріям громадян на підставі наданих Кремінською міською радою даних щодо розбіжностей, виявлених під час автоматизованого звіряння інформації, зазначеної у розрахунку видатків, з інформацією у ЄДАРП. Перерахунок нарахувань пільговим категоріям громадян також здійснюється у зв’язку зі зміною затверджених тарифів на телекомунікаційні послуги; внесенням змін до законів України, якими визначаються розмір пільг з оплати послуг зв'язку та критерії їх надання.

3.5. У разі зміни затверджених тарифів на телекомунікаційні послуги під Надавач інформує Кремінську міську раду про зміни протягом 5–ти робочих днів з дня введення в дію нових тарифів в письмовій формі.

3.6. Надавач враховує при складанні розрахунку видатків за наступний звітний місяць та акту звіряння розрахунків розбіжності, зазначені Кремінською міською радою у звіті про звіряння інформації.

3.7. Кремінська міська рада щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, забезпечує вжиття заходів щодо автоматизованого звіряння інформації, зазначеної у розрахунку видатків, з інформацією у ЄДАРП.

3.8. Кремінська міська рада щомісяця за результатами автоматизованого звіряння інформації, формує детальні звіти про звіряння інформації та у термін до 25 числа місяця, наступного за звітним, направляє їх Акціонерному товариству «Укртелеком» для відпрацювання та їх подальшого врахування при складанні розрахунку видатків за наступний звітний місяць.

3.4. Розрахунки здійснюються у звітному місяці згідно з нормами законодавства в сфері бухгалтерського обліку.

3.5. Розрахунки підлягають звірянню. Після звіряння розрахунків з Акціонерним товариством «Укртелеком, примірник Акту звіряння розрахунків підписаний Кремінською міською радою та скріплений печаткою один примірник не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому отриманий розрахунок видатків.

3.6. У разі зміни тарифів на телекомунікаційні послуги під час дії відповідного договору про надання послуг, відшкодування витрат здійснюється за новими тарифами з моменту їх запровадження.

 

Секретар міської ради                   Володимир БАБУШКІН

Read 199 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG