Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
П'ятниця, 01 липня 2016 13:46

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік (червень)

УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЛЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 12/2

 

 

« 29 » червня 2016 року

м. Кремінна

 

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, , пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року № 3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», зі змінами від 27 січня 2016 року № 4/3 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 24 лютого 2016 року № 6/1 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 11 березня 2016 року № 6/2 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 30 березня 2016 року № 7/7 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 27 квітня 2016 року № 8/5 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (далі – рішення):

 

1.1.У пункті 2 рішення цифри «6 070,343», «3492,20893» замінити відповідно цифрами «6141,714», «3420,83793».

1.2. У пункті 3 рішення цифру «3045,514» замінити відповідно цифрами «2974,143».

1.3. Пункт 4 рішення викласти в новій редакції:

 

«Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3133,83793 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2974,143 тис. грн. згідно з додатком 4;

- використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 159,69493 тис. грн. згідно з додатком 4».

 

1.4. У пункті 8 рішення цифри «5 835,18193» замінити відповідно цифрами «6010,18193».

 

1.5. Внести зміни у додатки: 1 «Доходи Кремінського міського бюджету на 2016 рік», 2 «Видатки Кремінського міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів», 3 «Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних та вартісних показниках у розрізі бюджетних установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету в 2016 році», 4 «Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік», 5 «Перелік державних та регіональних програм по Кремінському міському бюджету на 2016 рік», 6 «Перелік об’єктів, видатки які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»,7 «Показники міжбюджетних трансфертів між Кремінським міським бюджетом та іншими бюджетами на 2016 рік» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 їх у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                      Ю.О. Прокопенко

 

Надати:

Секретар міськради     - 2 прим.

Макогон Н.М.              - 1 прим.

ПФВ                             - 4 прим.

 

 

Секретар міськради                                                             Е. В. Пилипенко

 

Заступник міського голови
з фінансово-економічних питань                                         Н.М. Макогон

 

Начальник планово-фінансового
відділу-головний бухгалтер                                              Н.М.Смалько

 

 

Начальник центру надання
адміністративно-юридичних послуг                                  Д.В.Кошаков


 Обґрунтування

до рішення 12 сесії міської ради
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету
на 2016 рік»

 

Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

 І. Керуючись підпунктом 3.2.3 пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 394 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 10 рішення сесії Кремінської міської ради від 23.12.2015 №3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (зі змінами), у міжсесійний період прийнято розпорядження міського голови від 20 травня 2016 року № 03-01/80, в якому:

У зв’язку з набуттям чинності з 10 травня 2016 року наказу Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 394, провести уточнення планових показників загального та спеціального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

 

1.           Зменшити невикористані асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету в сумі 15120 грн. по КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 15 120 грн. у березні.

Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 15120 грн. у березні.

 Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 15120 грн. у березні напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

За рахунок зменшення профіциту загального фонду бюджету збільшити планові асигнування видатків загального фонду на суму 15120 грн. по КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 15 120 грн. у березні.

 

2.                      У зв’язку з виробничою необхідністю, провести уточнення планових показників спеціального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

Зменшити невикористані асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету в сумі 3338 грн. по КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» в сумі 3338 грн. у травні

Збільшити невикористані асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету в сумі 3338 грн. по КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 3338 грн. у травні.

3.                      У зв’язку з виробничою необхідністю та внесенням змін до Програми проведення урочистих та святкових заходів в м.Кремінна на 2016 рік провести уточнення планових показників загального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

Зменшити асигнування видатків по загальному фонду бюджету в сумі 300 грн. по КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 300 грн. у травні.

Збільшити асигнування видатків по загального фонду бюджету в сумі 300 грн. по КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» в сумі 300 грн. у травні.

 

4.                      У зв’язку з виробничою необхідністю, провести уточнення планових показників загального та спеціального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

 

По коду доходів бюджетної класифікації 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» по загальному фонду бюджету зменшити у грудні на 70 412 грн., збільшити у травні на 70 412 грн.

По коду класифікації фінансування бюджету за типом кредитування 208400 «Кошти,одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)» по загальному фонду бюджету зменшити у грудні на 70 412 грн., збільшити у травні на 70412 грн.

По коду класифікації фінансування бюджету за типом кредитування 208400 «Кошти,одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)» по спеціальному фонду бюджету зменшити у грудні на 70 412 грн., збільшити у травні на 70 412 грн.

По КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» по спеціальному фонду бюджету зменшити у грудні на 70 412 грн., збільшити у травні на 70 412 грн.

ІІ. У зв’язку з виробничою необхідністю, розглянувши службову записку начальника планово-фінансово відділу-головного бухгалтера Смалько Н.М. від 17 червня 2016 року, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у міжсесійний період прийнято розпорядження міського голови від 21 червня 2016 року № 03-01/96, в якому:

1.                      Провести уточнення планових показників загального фонду міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного розпису доходів та видатків, а саме:

По коду доходів бюджетної класифікації 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» зменшити планові асигнування у грудні на суму 13821 грн.,та збільшити у червні на суму 13821 грн.

По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» зменшити планові асигнування у грудні на суму 9431 грн. та збільшити у червні на суму 9431 грн.

По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшити планові асигнування у грудні на суму 3738 грн. та збільшити у червні на суму 3738 грн.

По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити планові асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у березні на суму 15481 грн. та у червні на суму 8000 грн. і відповідно збільшити планові асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у березні на суму 15481 грн. та у червні на суму 8000 грн.

По КФКВ 250404 «Органи місцевого самоврядування» зменшити планові асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у червні на суму 5400 грн. і відповідно збільшити планові асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у червні на суму 5400 грн.

По КФКВ 250404 «Інші видатки» зменшити планові асигнування у грудні по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 577 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 75 грн. та відповідно збільшити планові асигнування у червні по 2111 «Заробітна плата» на суму 577 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 75грн.

 

ІІІ. Провести уточнення планових показників загального та спеціального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

1. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по загальному фонду міського бюджету :

 

зменшити невикористані асигнування видатків в сумі 118 000 грн. по

КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» проведення поточного ремонту тротуарів у зв’язку з проведення їх як капітального ремонту (службова записка першого заступника міського голови).

збільшити планові асигнування видатків в сумі 118000 грн., в т.ч :

КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 17280 грн. на придбання урн (8 шт.) і лавок (8 шт.) для КП «Кремінна-Комунсервіс» (службова записка першого заступника міського голови).

КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 000 грн. для придбання стендів для інформації в рамках реалізації міні-проекту (службова записка заступника міського голови);

КЕКВ 2800 «Інші видатки» в сумі 21 000 грн. для оплати пені та інфляції за несвоєчасну сплату послуг по електроенергії (службова записка начальника ПФВ-головного бухгалтера).

КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування»:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 25 000 грн. для придбання пального для службового автомобіля (15 000 грн.) та придбання паперу (10 000 грн.) (службова записка начальника ПФВ-головного бухгалтера);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 35 000 грн. для установки кондиціонерів в кабінетах міської ради (18 000 грн.), висвітлення діяльності міської ради в друкованих засобах інформації (10 000 грн.) та сплати послуг зв’язку (7 000 грн.) (службова записка начальника ПФВ-головного бухгалтера).

КТКВКМБ 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 1 256 грн. на придбання пільгової путівки (службова записка заступника міського голови).

КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 13 464 грн. на прибирання та підготовку міста до свят: День конституції – 5 000 грн., День міста – 5 464 грн., Івана Купала 3 000 грн. (службова записка першого заступника міського голови).

зменшити невикористані асигнування видатків в сумі 250 000 грн. по

КТКВКМБ 160101 «Землеустрій» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (грошова оцінка землі (корегування) у березні на суму 250000 грн.

збільшити планові асигнування видатків в сумі 250000 грн., в т.ч. по КТКВКМБ 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у березні на суму 250000 грн. – дотація ВУВКГ – різниця в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за І квартал 2016 року.

2.                      Зменшити невикористані асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету в сумі 56 251 грн. по

КТКВКМБ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - капітальний ремонт на умовах спів фінансування дороги Кремінна – Червона Діброва (службова записка першого заступника міського голови).

 Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 56 251 грн.

 Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 56 251 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 За рахунок зменшення профіциту загального фонду бюджету

збільшити планові асигнування видатків загального фонду на загальну суму 56 251 грн. по КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на прибирання та підготовку міста до Дня Міста в сумі 4 536 грн. (службова записка першого заступника міського голови), 2 151 грн. на видання книги про історію Кремінського меблевого комбінату «Это нашей истории строки» 35 екз., організація святкового салюту – 10 564 грн., оплата виступу гурту – 24 000 грн., оплата послуг по транспортуванню артистів, сцени, звука, світла – 15 000 грн.

3. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по спеціальному фонду міського бюджету :

 

зменшити невикористані асигнування видатків в сумі 374 309 грн. по

КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 5 100 грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи (службова записка першого заступника міського голови);

КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» в сумі 20 460 грн. - капітальний ремонт інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду (службова записка першого заступника міського голови);

КТКВКМБ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 348 749 грн. - капітальний ремонт на умовах спів фінансування дороги Кремінна – Червона Діброва (243 749 грн.) та капітальний ремонт автодороги по вул.Кооперативна (105 000 грн.) (службова записка першого заступника міського голови).

збільшити планові асигнування видатків в сумі 374 309 грн., в т.ч. :

КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 249 209 грн. на придбання ігрових комплектів – 182 800 грн. (6 шт.) (звернення депутатів та мешканців міста) та комплектів відпочинку – 66 409 грн. для КП «Кремінна-Комунсервіс» (службова записка першого заступника міського голови);

КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 105 000 грн. – капітальний ремонт тротуарів по вул. Кооператівній (службова записка першого заступника міського голови);

КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 20 100 грн. – придбання кондиціонерів для приміщень міської ради.

4. Внести зміни до додатку 6 «Перелік об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку»:

4.1. По КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» , а саме

зменшити обсяг коштів на придбання меблів для актового залу як невикористані асигнування в сумі 10 478 грн.;

збільшити обсяг коштів на придбання кондиціонерів приміщень міської ради сумі 10 478 грн.

4.2. КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» доповнити перелік капітального ремонту інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду об’єктом: вул. Центральна, 7 та капітального ремонту козирків об’єктом: пров. Дружби, 5 (1-й та 2-й п.);

4.3 КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» перелік об’єктів капітального ремонту тротуарів викласти в новій редакції: «вул. Перемоги, пров. Дружби, вул. Шевченко, вул. Центральна, вул. Кооперативна, вул. Титова»

 

Заступник міського голови                                                         Н.М.Макогон

Начальник ПФВ-головний бухгалтер                                      Н.М.Смалько

 


 

Зміни до розрахунків до кошторису загального та спеціального фонду Кремінського міського бюджету на 2016 рік

 

Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

 І. Керуючись підпунктом 3.2.3 пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 394 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 10 рішення сесії Кремінської міської ради від 23.12.2015 №3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (зі змінами), у міжсесійний період прийнято розпорядження міського голови від 20 травня 2016 року № 03-01/80, в якому:

У зв’язку з набуттям чинності з 10 травня 2016 року наказу Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 394, провести уточнення планових показників загального та спеціального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

 

1.           Зменшити невикористані асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету в сумі 15120 грн. по КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 15 120 грн. у березні.

Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 15120 грн. у березні.

 Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 15120 грн. у березні напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

За рахунок зменшення профіциту загального фонду бюджету збільшити планові асигнування видатків загального фонду на суму 15120 грн. по КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 15 120 грн. у березні.

 

2.                      У зв’язку з виробничою необхідністю, провести уточнення планових показників спеціального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

Зменшити невикористані асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету в сумі 3338 грн. по КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» в сумі 3338 грн. у травні

Збільшити невикористані асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету в сумі 3338 грн. по КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 3338 грн. у травні.

3.                      У зв’язку з виробничою необхідністю та внесенням змін до Програми проведення урочистих та святкових заходів в м.Кремінна на 2016 рік провести уточнення планових показників загального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

Зменшити асигнування видатків по загальному фонду бюджету в сумі 300 грн. по КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 300 грн. у травні.

Збільшити асигнування видатків по загального фонду бюджету в сумі 300 грн. по КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» в сумі 300 грн. у травні.

 

4.                      У зв’язку з виробничою необхідністю, провести уточнення планових показників загального та спеціального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

 

По коду доходів бюджетної класифікації 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» по загальному фонду бюджету зменшити у грудні на 70 412 грн., збільшити у травні на 70 412 грн.

По коду класифікації фінансування бюджету за типом кредитування 208400 «Кошти,одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)» по загальному фонду бюджету зменшити у грудні на 70 412 грн., збільшити у травні на 70412 грн.

По коду класифікації фінансування бюджету за типом кредитування 208400 «Кошти,одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)» по спеціальному фонду бюджету зменшити у грудні на 70 412 грн., збільшити у травні на 70 412 грн.

По КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» по спеціальному фонду бюджету зменшити у грудні на 70 412 грн., збільшити у травні на 70 412 грн.

ІІ. У зв’язку з виробничою необхідністю, розглянувши службову записку начальника планово-фінансово відділу-головного бухгалтера Смалько Н.М. від 17 червня 2016 року, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у міжсесійний період прийнято розпорядження міського голови від 21 червня 2016 року № 03-01/96, в якому:

1.                      Провести уточнення планових показників загального фонду міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного розпису доходів та видатків, а саме:

По коду доходів бюджетної класифікації 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» зменшити планові асигнування у грудні на суму 13821 грн.,та збільшити у червні на суму 13821 грн.

По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» зменшити планові асигнування у грудні на суму 9431 грн. та збільшити у червні на суму 9431 грн.

По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшити планові асигнування у грудні на суму 3738 грн. та збільшити у червні на суму 3738 грн.

По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити планові асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у березні на суму 15481 грн. та у червні на суму 8000 грн. і відповідно збільшити планові асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у березні на суму 15481 грн. та у червні на суму 8000 грн.

По КФКВ 250404 «Органи місцевого самоврядування» зменшити планові асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у червні на суму 5400 грн. і відповідно збільшити планові асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у червні на суму 5400 грн.

По КФКВ 250404 «Інші видатки» зменшити планові асигнування у грудні по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 577 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 75 грн. та відповідно збільшити планові асигнування у червні по 2111 «Заробітна плата» на суму 577 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 75грн.

 

ІІІ. Провести уточнення планових показників загального та спеціального фондів міського бюджету шляхом внесення змін до помісячного та річного розпису доходів та видатків, а саме:

1. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по загальному фонду міського бюджету :

 

зменшити невикористані асигнування видатків в сумі 118 000 грн. по

КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» проведення поточного ремонту тротуарів у зв’язку з проведення їх як капітального ремонту (службова записка першого заступника міського голови).

збільшити планові асигнування видатків в сумі 118000 грн., в т.ч :

КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 17280 грн. на придбання урн (8 шт.) і лавок (8 шт.) для КП «Кремінна-Комунсервіс» (службова записка першого заступника міського голови).

КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 000 грн. для придбання стендів для інформації в рамках реалізації міні-проекту (службова записка заступника міського голови);

КЕКВ 2800 «Інші видатки» в сумі 21 000 грн. для оплати пені та інфляції за несвоєчасну сплату послуг по електроенергії (службова записка начальника ПФВ-головного бухгалтера).

КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування»:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 25 000 грн. для придбання пального для службового автомобіля (15 000 грн.) та придбання паперу (10 000 грн.) (службова записка начальника ПФВ-головного бухгалтера);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 35 000 грн. для установки кондиціонерів в кабінетах міської ради (18 000 грн.), висвітлення діяльності міської ради в друкованих засобах інформації (10 000 грн.) та сплати послуг зв’язку (7 000 грн.) (службова записка начальника ПФВ-головного бухгалтера).

КТКВКМБ 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 1 256 грн. на придбання пільгової путівки (службова записка заступника міського голови).

КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 13 464 грн. на прибирання та підготовку міста до свят: День конституції – 5 000 грн., День міста – 5 464 грн., Івана Купала 3 000 грн. (службова записка першого заступника міського голови).

зменшити невикористані асигнування видатків в сумі 250 000 грн. по

КТКВКМБ 160101 «Землеустрій» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (грошова оцінка землі (корегування) у березні на суму 250000 грн.

збільшити планові асигнування видатків в сумі 250000 грн., в т.ч. по КТКВКМБ 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у березні на суму 250000 грн. – дотація ВУВКГ – різниця в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за І квартал 2016 року.

2.                      Зменшити невикористані асигнування видатків по спеціальному фонду бюджету в сумі 56 251 грн. по

КТКВКМБ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - капітальний ремонт на умовах спів фінансування дороги Кремінна – Червона Діброва (службова записка першого заступника міського голови).

 Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 56 251 грн.

 Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 56 251 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 За рахунок зменшення профіциту загального фонду бюджету

збільшити планові асигнування видатків загального фонду на загальну суму 56 251 грн. по КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на прибирання та підготовку міста до Дня Міста в сумі 4 536 грн. (службова записка першого заступника міського голови), 2 151 грн. на видання книги про історію Кремінського меблевого комбінату «Это нашей истории строки» 35 екз., організація святкового салюту – 10 564 грн., оплата виступу гурту – 24 000 грн., оплата послуг по транспортуванню артистів, сцени, звука, світла – 15 000 грн.

3. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по спеціальному фонду міського бюджету :

 

зменшити невикористані асигнування видатків в сумі 374 309 грн. по

КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 5 100 грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи (службова записка першого заступника міського голови);

КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» в сумі 20 460 грн. - капітальний ремонт інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду (службова записка першого заступника міського голови);

КТКВКМБ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 348 749 грн. - капітальний ремонт на умовах спів фінансування дороги Кремінна – Червона Діброва (243 749 грн.) та капітальний ремонт автодороги по вул.Кооперативна (105 000 грн.) (службова записка першого заступника міського голови).

збільшити планові асигнування видатків в сумі 374 309 грн., в т.ч. :

КТКВКМБ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та iншi підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 249 209 грн. на придбання ігрових комплектів – 182 800 грн. (6 шт.) (звернення депутатів та мешканців міста) та комплектів відпочинку – 66 409 грн. для КП «Кремінна-Комунсервіс» (службова записка першого заступника міського голови);

КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 105 000 грн. – капітальний ремонт тротуарів по вул. Кооператівній (службова записка першого заступника міського голови);

КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 20 100 грн. – придбання кондиціонерів для приміщень міської ради.

4. Внести зміни до додатку 6 «Перелік об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку»:

4.1. По КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» , а саме

зменшити обсяг коштів на придбання меблів для актового залу як невикористані асигнування в сумі 10 478 грн.;

збільшити обсяг коштів на придбання кондиціонерів приміщень міської ради сумі 10 478 грн.

4.2. КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» доповнити перелік капітального ремонту інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду об’єктом: вул. Центральна, 7 та капітального ремонту козирків об’єктом: пров. Дружби, 5 (1-й та 2-й п.);

4.3 КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» перелік об’єктів капітального ремонту тротуарів викласти в новій редакції: «вул. Перемоги, пров. Дружби, вул. Шевченко, вул. Центральна, вул. Кооперативна, вул. Титова»

 

 

Заступник міського голови                                                         Н.М.Макогон

 

Начальник ПФВ-головний бухгалтер                                      Н.М.Смалько

Read 883 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG