Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
П'ятниця, 01 липня 2016 10:36

Про затвердження бюджету на 2016 рік

УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ № 3/17

 

“23” грудня 2015 року

м. Кремінна

 

Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік, який ухвалено рішенням виконкому Кремінської міської ради, враховуючи проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 року», у відповідності до статей 14, 21-24, 63, 69, 69-1, 71-73, 75-77, 88, 91, 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 26, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 7 752,000 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 7 465,000 тис. грн., спеціального фонду бюджету в сумі 287,000 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 200,000 тис. грн. згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 7 752,000 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 5 185,981 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 2 566,019 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2.

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі

 2 279,019 тис. грн. напрямком використання якого визначити:

- передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2 279,019 тис. грн. згідно з додатком 4.

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 2 279,019 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2 279,019 тис. грн. згідно з додатком 4.

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету на 2016 рік у сумі 20,000 тис. грн.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2016 рік, згідно з додатком 3.

 7. Установити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету у 2016 році міською радою не надаються.

8. Затвердити на 2016 рік в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 4 154,971 тис. грн. згідно з додатком 5.

9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.

Затвердити показники міжбюджетних трансфертів між Кремінським міським бюджетом та іншими бюджетами на 2016 рік, згідно з додатком 7.

10. При внесенні змін до бюджетної класифікації, надати право міському голові здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про бюджет.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2016 року у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальними фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі функціональної та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2016 року у разі необхідності розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій з районного та інших міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів Кремінського району до міського бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

11. Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2016 рік у сумі 15,000 тис. грн.

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського на 2016 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам .

13. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2016 року.

            15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                               Ю.О. Прокопенко

Read 730 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG