Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Вівторок, 29 серпня 2023 10:27

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської міської ТГ на 2024-2027 роки

Замовник:

Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області

Характеристика документа державного планування:

Вид документа державного планування

Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської міської територіальної громади на 2024-2027 роки (далі – проєкт Програми).

Згідно пунктів 3 та 7 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», проєкт Програми є документом державного планування та підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки.

Основні цілі документа державного планування

Забезпечення відновлення та зростання в реальному секторі економіки й на цій основі – поліпшення якості життя населення, максимально можливого зменшення негативних соціально-економічних наслідків, які виникли в Кремінській міській територіальній громаді Луганської області.

Зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Програми розробляється на підставі ст. ст. 4, 10, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», ст. ст. 5, 18 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постановою Верховної Ради України від 01.07.2022 № 2333-ІХ «Про здійснення начальниками Кремінської і Рубіжанської міських військових адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», Плану дій щодо життєзабезпечення деокупованих населених пунктів на території Кремінської міської територіальної громади, затвердженого рішенням координаційного штабу з питань деокупованих територій Кремінської міської територіальної громади від 04.10.2022 протокол № 1, Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області до 2027 року, затвердженої рішенням сесії Кремінської міської ради від 23.12.2020 № 2/6.

 

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Методологія розроблення Програми передбачає групування завдань відповідно до стратегічних цілей Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року, з визначенням території впливу, часових рамок і засобів впровадження, індикаторів результативності та орієнтовного обсягу фінансування, а також з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. До Програми можуть бути включені проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У ході здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки виконання заходів Програми, зокрема, необхідно оцінити ймовірні наслідки для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, а також наслідки для здоров’я населення.

Для територій з природоохоронним статусом

Станом на 01 січня 2022 року на території Кремінської територіальної громади Луганської області, яка була підконтрольна українській владі до 24.02.2022 було розташовано 10 територій природно-заповідного фонду (заповідні урочища місцевого значення - 4, заповідне урочище державного значення - 1, ботанічний заказник державного значення – 1, ботанічний заказник місцевого значення - 1, гідрологічний заказник місцевого значення - 1, зоологічний заказник місцевого значення - 1, гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення – 1) та національний природний парк «Кремінські ліси». Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення території Кремінської міської територіальної громади, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля та здоров’я населення, не очікуються.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

Під час здійснення СЕО будуть розглянуті, проаналізовані і обґрунтовані рішення, які будуть найбільш оптимальними щодо природних умов регіону і орієнтованими на дотримання екологічних вимог. Зважаючи на комплексність завдань та заходів проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей, призначених для економічного зростання громади, відновлення критичної інфраструктури; ефективного управління, орієнтованого на людину; безпеки, національної ідентичності та цілісного інформаційного простору, різних видів соціальної, рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому проєкт Програми не затверджуються. Процес прийняття рішення щодо вибору альтернативних варіантів буде представлений у Звіті про СЕО.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проєктів документів державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Підчас проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків, експертний аналіз. Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття. В ході виконання СЕО проєкту Програми передбачається розглядання заходів і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля,у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації ДДП.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Зміст Звіту про СЕО складається у відповідності до вимог ст. 11 ЗаконуУкраїни «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України № 430 від 2 травня 2023 р. «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки».

Зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження та пропозиції від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки необхідно надсилати до Кремінської міської військової адміністрації:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальні особи:

Дзивульський Георгій, Борщук Юліана

Контактні телефони: 0955770418, 0990177757

 

Строки подання:

10 днів з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну, не розглядаються.

 

Заступник начальника військової адміністрації
з житлово-комунальних та соціальних питань                            Наталя МАКОГОН

Read 51 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG