Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 01 грудня 2021 11:17

Довідка про консультації щодо проєкту Програми СЕК розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки та Звіту про СЕО проєкту Програми СЕК розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки

Довідка про консультації
щодо проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади
на 2022-2023 роки

 

Відповідно до вимог ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон) Кремінською міською радою з 02.10.2021 по 31.10.2021 проведено консультації з органами, визначеними у статтях 6, 7 та 8 цього Закону, щодо проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки (далі – Програма) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки (далі – Звіт).

Проєкт Програми, Звіт та повідомлення про їх оприлюднення направлені на паперових носіях та в електронному вигляді до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 01.10.2021 № 03-06-02/3985), Міністерства охорони здоров’я України (лист від 01.10.2021 № 03-06-02/3984), Департаменту комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської облдержадміністрації (лист від 01.10.2021 №03-05-02/3986) та Департаменту охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації (лист від 01.10.2021 № 03-05-02/3987).

Згідно п. 3 ст. 13 Закону, зазначені органи у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання зазначених документів, подають у письмовій формі зауваження і пропозиції до проєкту Програми та Звіту. У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

 

Зауваження та пропозиції, що надійшли у встановлений термін:

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 03.11.2021 № 25/5-21/23353-21):

 

1) у Програмі вважають необхідним передбачити належне врахування питань забезпечення реалізації завдань та заходів щодо охорони довкілля та сталого використання природних ресурсів, визначених відповідними планами, стратегіями, програмами та іншими документами загальнодержавного рівня, а також міжнародними угодами Стороною яких є Україна.

 

Пропозицію враховано. Проєкт Програми та Звіт доповнено інформацією щодо зв’язку з зазначеними документами державного планування.

 

2) у розділі 2 Програми «Мета, завдання та заходи економічного та соціального розвитку» передбачити окрему стратегічну ціль «Охорона довкілля, екологічна безпека та стале природокористування», в якій додатково передбачити певну інформацію/завдання (заходи).

 

Стратегічні цілі зазначені у розділі 2 Програми «Мета, завдання та заходи економічного та соціального розвитку» затверджені рішенням сесії Кремінської міської ради від 23.12.2020 № 2/6 «Про затвердження Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області до 2027 року». Зміна стратегічних цілей потребує внесення змін до Стратегії та плану реалізації заходів. Завдання та заходи щодо охорони довкілля, екологічної безпеки та сталого природокористування зазначені в інших стратегічних цілях Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області до 2027 року/ або відображені в заходах Програми. Також необхідно зазначити, що в громаді діє цільова місцева програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Кремінської територіальної громади на 2021-2023 роки, якою передбачено реалізацію заходів, спрямованих на охорону довкілля та екологічну безпеку.

 

3) у Програмі пропонується додатково опрацювати відповідні кількісні індикатори/показники оцінки її виконання, зокрема з урахуванням індикаторів, передбачених Держстратегією, Стратегією ОНПС (показники оцінки реалізації державної екологічної політики) та моніторингом ЦСР.

 

Пропозицію враховано. В додаток 1 Програми внесено запропоновані показники оцінки реалізації державної екологічної політики.

 

4) у Звіті відсутня інформація про прогнозні зміни стану довкілля, якщо Програма не буде затверджена.

 

Не затвердження Програми не вплине на стан довкілля на підставі того, що на території громади діє цільова місцева програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Кремінської територіальної громади на 2021-2023 роки, розділами якої передбачено реалізацію заходів, спрямованих на охорону довкілля та екологічну безпеку. Оцінка змін поточного стану довкілля, факторів впливу та моніторинг наслідків виконання цієї програми для довкілля, буде здійснено відповідальними виконавцями даної програми у процесі реалізації. Заходи Програми також передбачають контроль за її реалізацію. Крім того, на етапі затвердження програми не можливо оцінити вплив від реалізації конкретних проектів через дефіцит інформації щодо умов конкретної планованої діяльності та технологій, тому оцінку впливу на довкілля окремих проектів доцільно здійснювати на більш пізньому етапі під час планування конкретної діяльності.

 

5) у Звіті відсутня інформація щодо характеристики стану довкілля на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

 

Пропозицію враховано. Звіт доповнено інформацією щодо характеристики стану довкілля на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

 

6) у Звіті відсутня інформація щодо обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під здійснення стратегічної екологічної оцінки).

 

Пропозицію враховано. Звіт доповнено інформацією щодо обґрунтування вибору виправданих альтернатив.

 

7) у Звіті відсутня інформація щодо опису ймовірних (або їх відсутність) транскордонних наслідків довкілля.

 

Пропозицію враховано. Звіт доповнено інформацією щодо ймовірних (або їх відсутність) транскордонних наслідків довкілля.

 

8) Інформація розділу 9 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» Звіту має бути приведена у відповідність до вимог пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків довкілля , у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.

 

Пропозицію враховано.

 

9) Звіт необхідно підписати всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.

 

Пропозицію враховано.

 

Державна установа «Луганський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України (лист від 01.11.2021 № 1745/05):

 

1) Доповнити Звіт даними про стан довкілля якість питної води та джерел централізованого та нецентралізованого питного водопостачання відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Пропозицію враховано.

 

2) Передбачити заходи в Програмі:

- оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел централізованого питного водопостачання вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» та джерел громадського нецентралізованого водопостачання вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

- визначення класу води джерел централізованого питного водопостачання згідно вимог ДСТУ 4808:2007;

- охорони джерел питного водопостачання від забруднення та виснаження шляхом організації зон санітарної охорони та обмеження господарської діяльності в зонах санітарної охорони згідно чинного законодавства;

- впровадження виробничого лабораторного контролю за якістю питної води у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 та інших нормативних актів;

- впровадження моніторингу за станом довкілля в сельбищній зоні у відповідності до вимог чинного законодавства за показниками та параметрами , за якими можливо об’єктивно та достовірно оцінити стан навколишнього середовища в сельбищній зоні населених пунктів Кремінської громади.

 

На території громади організовано зони санітарної охорони водозаборів, , що складається з трьох поясів:

  • зона суворого режиму або перший пояс зони санітарної охорони;
  • зона другого поясу зони санітарної охорони ;
  • зона третього зони санітарної охорони.

Виробничий лабораторний контроль за якістю питної води у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 та інших нормативних актів здійснюється з кратністю 1 раз на місяць по десяти точках з розподільчої мережі, а лаболаторний контроль якості води з першоджерел, з кратністю 2 рази на рік.

            Згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» визначено 3 клас якості води – задовільна, прийнята якість води.

Підприємством, що надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 12.05.2020 року, а також висновок з оцінки впливу на довкілля від 01.10.2020 року.

Департамент охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації (лист від 07.10.2021 № 1/06/04546):

 

1) пункт 6.7 Звіту не повною мірою містить опис наслідків для здоров’я населення громади.

 

Пропозицію враховано.

 

Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів (лист від 26.10.2021 № 06/01-10/03180):

 

1) Зміст та структуру Звіту привести у відповідність до вимог ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»

 

Пропозицію враховано.

 

2) Звіт має містити, у тому числі, інформацію щодо зв’язку документа державного планування з іншими документами державного планування(вважають необхідним передбачити належне врахування питань забезпечення реалізації завдань та заходів щодо охорони довкілля та сталого використання природних ресурсів, визначених відповідними планами, стратегіями, програмами та іншими документами загальнодержавного рівня, а також міжнародними угодами Стороною яких є Україна).

 

Пропозицію враховано. Проєкт Програми та Звіт доповнено інформацією щодо зв’язку з зазначеними документами державного планування.

 

3) Узгодити інформацію в аб. 2 підрозділу «Містобудівна діяльність» розділу 1 Програми з додатком 2 проекту Програми.

 

Пропозицію враховано.

 

4) Узгодити інформацію аб. 1 підрозділу «Охорона здоров’я» Програми з інформацією аб. 5 підрозділу 2.2. «Атмосферне повітря» розділу 2 Звіту.

 

Пропозицію враховано.

 

5) Провести кореляцію даних таблиці 2.4.1. Звіту.

 

Пропозицію враховано.

 

6) Розділ 2.7 «Поводження з відходами» Звіту потребує доповнення інформації щодо знешкодження та утилізації відходів на зазначених об’єктах.

 

На території громади видалення відходів здійснюється лише шляхом захоронення. Для зменшення екологічного навантаження, Програмою передбачається будівництво сміттєпереробного заводу.

 

7) у Звіті відсутня інформація про прогнозні зміни стану довкілля, якщо Програма не буде затверджена.

 

Не затвердження Програми не вплине на стан довкілля на підставі того, що на території громади діє місцева програма забезпечення громадського порядку та безпеки на території Кремінської територіальної громади на 2021-2023 роки, розділами якої передбачено реалізацію заходів, спрямованих на охорону довкілля. Оцінка змін поточного стану довкілля, факторів впливу та моніторинг наслідків виконання цієї програми для довкілля, буде здійснено відповідальними виконавцями даної програми у процесі реалізації. Крім того, на етапі затвердження програми не можливо оцінити вплив від реалізації конкретних проектів через дефіцит інформації щодо умов конкретної планованої діяльності та технологій, тому оцінку впливу на довкілля окремих проектів доцільно здійснювати на більш пізньому етапі під час планування конкретної діяльності.

 

8) в SWOT – аналізі Звіту розглянути негативні наслідки зміни клімату як негативні фактори впливу.

Пропозицію враховано.

 

9) розділ 4 Звіту доповнити інформацією про екологічні проблеми та ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Програми.

 

Пропозицію враховано.

 

10) провести корегування розділу 5 Звіту щодо доповнення інформації про шляхи врахування зобов’язань у сфері охорони довкілля.

 

Пропозицію враховано.

 

11) до Розділу 7 Звіту доцільно віднести оцінку впливу на довкілля планової діяльності, пов’язаної з реалізацією Програми.

 

Пропозицію враховано.

 

12) інформація розділу 9 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» Звіту має бути приведена у відповідність до вимог пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків довкілля , у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.

 

Пропозицію враховано.

 

13) забезпечити вільний доступ до інформації у процесі стратегічної екологічної оцінки.

 

Із Звітом про СЕО та документом державного планування (проектом Програми) можна ознайомитися в Управлінні економіки Кремінської міської ради, кабінет 21, проспект Дружби, 13, м. Кремінна, Луганська область, 92905. Також зазначені документи розміщені на офіційному веб-сайті міської ради в розділі «Документи державного планування» (https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenty-derzhavnoho-planuvannia/stratehichna-ekolohichna-otsinka)

 

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                       Георгій ДЗИВУЛЬСЬКИЙ

Read 302 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG