Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Вівторок, 07 березня 2023 11:27

2023/64. Про затвердження фінансового плану КНП «Центр ПМСД Кремінської міської ради» на 2023 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06 березня 2023 року

Кремінна

№01-08/64

Про затвердження фінансового плану
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Кремінської міської ради» на 2023 рік

 

Керуючись Постановою Верховної Ради України від 01.07.2022 № 2333-ІХ «Про здійснення начальниками Кремінської і Рубіжанської міських військових адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», ст.ст. 4, 10, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

зобов’язую:

 1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» на 2023 рік, що додається.
 2. Генеральному директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради»:

2.1. забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;
2.2. постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;
2.3. щоквартально надавати до фінансового відділу інформацію щодо виконання фінансового плану підприємства.

 1. Відділу економіки, торгівлі та регуляторної політики, загальному відділу Кремінської міської військової адміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження у встановленому законом порядку та розміщення інформації про виконання фінансового плану щоквартально на офіційному сайті Кремінської міської військової адміністрації.
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Начальник військової адміністрації                       Олександр ДУНЕЦЬ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2023 РІК КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради»

Загальні відомості

         Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» (далі – КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради») прийнято у власність Кремінської територіальної громади Луганської області за рішенням Кремінської міської ради від 05 лютого 2021 року № 4/18 «Про прийняття КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської районної ради» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кремінського району Луганської області, ліквідованого постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».

         Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Кремінська міська рада. Підприємство здійснює господарську, некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

В структуру підприємства входять 5 амбулаторій та 4 фельдшерських пунктів:

 1. Кремінська міська лікарська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини; (м. Кремінна, вул. Побєди 1А);
 2. Кремінська ЛА ЗП-СМ №2 (м. Кремінна, вул. Паркова 60А);
 3. Кремінська МЛА ЗП-СМ № 3(м. Кремінна, вул. Донецька 108 приміщення 1);
 4. Кремінська ЛА ЗП-СМ №4 (м. Кремінна, провулок Медовий 1А);
 5. Новокраснянська СЛА ЗП-СМ (с. Новокраснянка, вул. Центральна 85А);
 6. Житлівський ФП (с. Житлівка, вул. Роз’їзна 5, приміщення 1);
 7. Червонопопівський ФП (с. Червонопопівка, вул. Центральна 5);
 8. Старокраснянський ФП (с. Стара Краснянка, вул. Шахтарська 17);
 9. Дібровський ФП (с. Діброва, вул. Чкалова 44).

Основною метою діяльності КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

 Територія Кремінської міської територіальної громади Луганської області, на якій розташовується КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради», окупована військами Російської Федерації з 18.04.2022 року, а також включена до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією станом на 28 лютого 2023 року. Відповідно до розпорядження начальника Кремінської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області №01-01/51 від 25.07.2022, тимчасове місцезнаходження закладу на час дії правового режиму воєнного стану визначено за адресою: 33016 Рівненська обл., м. Рівне, вул. Фабрична будинок 20. У зв’язку з тим, що зв'язок з окупованою територією відсутній, наразі КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» працює силами працівників, які виїхали з Кремінської міської територіальної громади на підконтрольну Україні територію, і надають первинну медичну допомогу населенню у дистанційному режимі. Медичну допомогу на первинному рівні населення ВПО Кремінської міської територіальної громади має можливість отримати на гуманітарних ХАБах у кількості: м. Київ – 978 осіб, м. Дніпро – 1510 осіб , м. Рівне - 2458 осіб.

         У разі деокупації території та повернення населення Кремінської територіальної громади до покинутого місця проживання КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» надасть необхідну медичну допомогу на первинному рівні за зареєстрованим місцем знаходження медичного закладу: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Побєди 1А. в повному обсязі.

 

Основні завдання на 2023 рік:

- медична практика з надання первинної медико-санітарної допомоги населенню;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення сталої роботи підприємства в період пандемії COVID-19, намагатися досягти рівня вакцинації не менше 95%;

- забезпечення рівня охоплення дітей профілактичними щепленнями відповідно до календаря щеплень не нижче 95%;

- реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я за програмою «Доступні ліки», що найбільше впливають на показники смертності, або відчутно погіршують життя людини;

- придбання медичного обладнання та медичного інструментарію;

- продовження реконструкції ЛПЗ міської територіальної громади;

- покращення медико-соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці;

- участь в інвестиційних проектах;

- забезпечення виконання заходів виконання державних, міських цільових програм;

- упорядкування штатів підприємства, забезпечення діяльності підприємства у межах затвердженого фінансового плану з дотриманням вимог діючого законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу і статутних завдань;

- дотримання режиму економії, ефективне використання коштів місцевих бюджетів та інших коштів, не заборонених чинним законодавством;

- сумлінне відношення до виконання своїх функціональних обов’язків, дотримання в роботі вимог чинного законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку та забезпечення відсутності порушень трудової дисципліни.

Проблемні питання

 

- Наявність обладнання , яке потребує оновлення.

- 34 % лікарів первинної ланки передпенсійного та пенсійного віку;

- Досить невтішний стан приміщень амбулаторій та фельдшерських пунктів;

- Відсутня фінансова система мотивації

- Незабезпеченість ЛПЗ обладнанням відповідно до табелю оснащення.

- Неможливість забезпечення виконання протоколів і стандартів надання медичної допомоги через недостатнє фінансування;

 

Медична допомога жителям громади є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення.

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблем є:

- подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

- удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;

- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;

- поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям села; забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

- поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;

- підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

- створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

- удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;

- впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 21240 осіб: 17624 - дорослого населення, 3616 - дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 265 відвідувань на зміну.

Записатись до лікаря можна особисто, телефоном, онлайн чи іншими доступними засобами. Графік прийому пацієнтів з 8.00 до 18.00 без перерви.

На вихідних також у вихідні, святкові працює черговий лікар з 9.00 до 14.00.

Фінансовий план КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» на 2023 рік складено у відповідності до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» у 2023 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

 

КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» надає первинну медико- санітарну допомогу населенню і має штатну чисельність станом на 01.01.2023 року 89 штатних одиниць, а саме:

лікарі – 25 од.,
середній медичний персонал – 32 од.,
молодший медичний персонал- 8,5 од.,
інший персонал – 23,5 од.

 

         Плануванні видатків на оплату праці у 2023 році здійснено відповідно чинного законодавства та з урахуванням Указу Президента України № 261/2021 від 18.06.2021 року «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників» , а саме підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до розміру не менше ніж 20000 гривень на місяць, для середнього медичного персоналу - не менше ніж 13500 гривень на місяць.

 

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік

 

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2023 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню міста Кремінна первинною ланкою медицини, надходжень від платних послуг, доходу від отриманого цільового фінансування з місцевого бюджету.

 

Разом доходів в сумі 20222,113 тис. грн., в тому числі:

 

- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг ) за договором з НСЗУ – 16176,113 тис. грн.

 

- централізовані поставки вакцин та медикаментів -2 000,0 тис. грн.;

- дохід з бюджету Кремінської територіальної громади за програмою розвитку та підтримки надання допомоги на первинному рівні на 2023 рік у сумі 46,000 тис. грн. ( для забезпечення пільговими медикаментами інвалідів-20,000тис. грн. туберкуліну для профілактики туберкульозу у дітей Кремінської громади -20,000 тис. грн., продукти харчування для дітей народжених від Віл інфікованих-6,000тис.грн.)

 

- дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи)- 2000,0 тис.грн.;

 

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік

 

Витрати підприємства на 2023 рік заплановані у сумі 19783,515 тис. грн.:

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 500,0 тис. грн., за кошти НЗСУ, в тому числі – 200,00 тис. грн. для забезпечення медикаментами невідкладної допомоги, придбання технічних засобів (підгузків) для інвалідів та туберкуліну для профілактики туберкульозу у дітей Кремінської громади.

 

Централізовані поставки імунобіологічних препаратів (вакцини) –

 2 000,0 тис. грн.

 

Продукти харчування – 6,0 тис.грн. кошти НСЗУ для придбання молочних сумішей для дітей народжених ВІЛ (СНІД інфікованих матерів).

 

Господарчі товари та інвентар на суму 300,0 тис. грн. за кошти НСЗУ.

 

Інші виплати населенню (пільгові медикаменти) на суму 66 тис.грн, в тому числі: за кошти НЗСУ 20,0 тис. грн. - на відшкодування медикаментів за пільговими рецептами, за кошти місцевого бюджету 46,0 тис. грн.- для забезпечення пільговими медикаментами інвалідів - 20,0 тис. грн., туберкуліну для профілактики туберкульозу у дітей Кремінської громади - 20,0 тис. грн. продукти харчування для дітей народжених від Віл інфікованих- 6,0 тис.грн.

 

Ремонт мед. обладнання, приміщень, авто – 860,0 тис. грн. за кошти НСЗУ.

 

Витрати на паливо-мастильні матеріали - 280,0 тис. грн. за кошти НСЗУ.

 

 

Всього Витрати на оплату праці заплановані у сумі 12 622,0 тис. грн.: за кошти НСЗУ – 12 622,0 тис.грн.

 

Нарахування на заробітну плату – 2 776,840 тис. грн.: кошти НСЗУ –2776,840 тис. грн.

Видатки на оплата послуг які здійснюються для забезпечення сталої роботи підприємства – 1160,0 тис. грн. (НСЗУ).

Амортизація - 1 100,0 тис. грн.

Інші витрати – 50,0 тис. грн.

 

Адміністративні витрати заплановані за рахунок коштів НСЗУ у сумі 3844,275 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 2 280,0 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 501,6 тис. грн.

Витрати на канцелярію, офісне приладдя– 1000,0 тис. грн.

Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 14,8 тис. грн.

Витрати на службові відрядження -12,6 тис. грн.

Витрати на інтернет та зв’язок – 2,4 тис. грн.

Витрати на оргтехніку та комплектуючі до неї – 20,0 тис. грн.

Видатки на навчання (охорону праці, підвищення кваліфікації) - 6,875 тис. грн.

Інші адміністративні витрати – 6,0 тис. грн. (податок на землю, екологічний та інші податки, послуги банку )

 

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів

 Сума поточних податків та обов’язкових платежів до бюджетів у 2023 році планується в розмірі 5 238,130 тис. грн., а саме:

 податок на доходи фізичних осіб – 2271,960 тис. грн.;

 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування –

2776,840 тис. грн.;

 військовий збір – 189,330 тис. грн.

 

Показники з праці

 Загальна чисельність працівників підприємства на плановий 2023 рік передбачена у кількості 89 штатних одиниць.

Фонд оплати праці, у т.ч. :

      адміністративно-управлінський персонал – 2 280,0 тис. грн.;

      працівники – 10342,000 тис. грн.

Витрати на оплату праці всього – 12622,000 тис. грн.

 

Генеральний директор                    Володимир АНДРІЙЧУК

Головний бухгалтер                        Світлана НАЗАРЬКО

Read 99 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG