Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 09 грудня 2016 11:59

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 17/1

“ 30” листопада 2016 року                                                  м. Кремінна

Про затвердження Порядку проведення
громадських обговорень з питань
добровільного об’єднання
територіальних громад

 

Керуючись рішенням Конституційного Суду України від 16.04.2009 р. № 7-рп/2009, частиною 2 статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію європейської хартії місцевого самоврядування», відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 18.06.2014 № 591-р, частин 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», постанови Кабінету міністрів України від 08.04.2015 № 214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад», Практичного посібника з питань формування спроможних територіальних громад розробленого Асоціацією міст України, статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Кремінська міська рада:

 

ВИРІШИЛА

1.        Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (додається)

 

2.        Скасувати рішення Кремінської міської ради шостого скликання від 03.07.2015 р. № 62/1 «Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

 

3.        Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із засобами масової інформації.

 

 

Міський голова                                                           Ю.О. Прокопенко


 

Затверджено
рішенням № 17/1 від « 30 » листопада 2016 року Кремінської міської ради сьомого скликання

 

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 3. Організатором громадського обговорення є міський голова, який самостійно визначає форму його проведення.

4. Громадське обговорення передбачає:

1) вирішення організаційних (технічних) питань:

 - час та дата проведення громадського обговорення;

 - місце проведення громадського обговорення;

 - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі та ефективного способу інформування потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Інформування потенційно зацікавлених сторін займається ініціатор громадського обговорення наступними способами:

- розміщення оголошення у засобах масової інформації (КТВ і газеті «Кременщина» та на сайті Кремінської міської ради в розділі «Територіальна реформа»);

- розсилання письмових запрошень.

2) опрацювання організатором громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 Порядку документах.

8. У ході проведення заходів у рамках громадського обговорення ведеться протокол працівником апарату виконкому міської ради, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

 

 

Секретар міської ради                                                                  Е.В. Пилипенко

Read 1083 times
Kremins'ka TG