Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 26 січня 2022 10:03

Реєстр діючих регуляторних актів станом на 01.01.2022 по Кремінській міській раді

Розробник регуляторного акта - Кремінська міська рада

 

№ з/п

Назва діючого регуляторного акта

Реквізити (дата та номер) діючого регуля-торного акта

Посилання на діючий регуляторний акт, розміщений на офіційному вебсайті

1

2

3

4

1

Рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік в адміністративних межах Кремінської міської ради»

24.06.2020 № 60/12

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/7325-60-sesiia-pro-vstanovlennia-stavok-ta-pilh-zi-splaty-zemelnoho-podatku-na-2021-rik-v-administratyvnykh-mezhakh-kreminskoi-miskoi-rady

2

Рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

24.06.2020 № 60/8

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/7338-60-sesiia-pro-vstanovlennia-stavok-ta-pilh-iz-splaty-podatku-na-nerukhome-maino-vidminne-vid-zemelnoi-dilianky

3

Рішення міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кремінської територіальної громади»

30.09.2020 № 64/3

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/7773-64-sesiia-pro-zatverdzhennia-pravyl-rozmishchennia-zovnishnoi-reklamy-na-terytorii-kreminskoi-terytorialnoi-hromady

4

Рішення міської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території Кремінської міської ради у нічний час»

19.12.2018  № 41/1

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/item/4569-41-sesiia-pro-zaboronu-prodazhu-pyva-krim-bezalkoholnoho-alkoholnykh-slaboalkoholnykh-napoiv-vyn-stolovykh-subiektamy-hospodariuvannia-krim-zakladiv-restorannoho-hospodarstva-na-terytorii-kreminskoi-miskoi-rady-u-nichnyi-chas

5

Рішення міської ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Кремінна»

04.05.2011 № 9/6

https://www.kremrada.gov.ua

6

Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Кремінської міської ради від 05.05.2011 № 9/6 «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Кремінна»

22.02.2012 № 22/6

https://www.kremrada.gov.ua

7

Рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік»

24.06.2021 № 8/10

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/regulyatorna

8

Рішення міської ради «Про встановлення туристичного збору»

24.06.2021 № 8/11

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/regulyatorna

9

Рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

24.06.2021 № 8/9

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/regulyatorna

10

Рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку в адміністративних межах Кремінської територіальної громади»

24.06.2021 № 8/26

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/regulyatorna

11

Рішення міської ради «Про  затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища» 

від 04.05.2011 № 9/2

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/regulyatorna

12

Рішення міської ради «Про  затвердження Правил благоустрою території міста Кремінна Луганської області»

від 04.05.2011 № 9/3

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/regulyatorna

13

Рішення міської ради  «Про затвердження Порядку організації сезонної та святкової торгівлі на території Кремінської міської територіальної громади»

від 22.12.2021 № 12/43

https://www.kremrada.gov.ua/index.php/regulyatorna-diyalnist/chynni-rehuliatorni-akty

Read 92 times

Main Menu

Kremins'ka TG