Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 30 жовтня 2023 14:57

Протокол Засідання Ради ВПО при Кремінській МВА 27.10.2023 (онлайн)

ПРОТОКОЛ
Засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб
при Кремінській міській військовій адміністрації
(онлайн засідання)

27.10.2023                                                                                  м. Рівне

Кремінська МВА

Присутні 17 членів Ради:

Сімонов А.Л.                - внутрішньо переміщена особа, керівник ГО «Кремінська бізнес-асоціація», голова Ради з питань ВПО;

Терентьєва К.А.           - внутрішньо переміщена особа, соціальний робітник КУ «КМЦКРОІ «Добро», заступник голови Ради з питань ВПО;

Борщук Ю.Г.                - внутрішньо переміщена особа, начальник відділу економіки, торгівлі та регуляторної політики Кремінської МВА, секретар Ради з питань ВПО;

Макогон Н.М.               - внутрішньо переміщена особа, заступник начальника військової адміністрації з житлово-комунальних та соціальних питань Кремінської МВА;

Дзивульський Г.А.        - внутрішньо переміщена особа, начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кремінської МВА;

Кузьменко О.В.            - внутрішньо переміщена особа, начальник управління освіти, культури, молоді та спорту;

Мельник С.А.               - внутрішньо переміщена особа, начальник служби у справах дітей Кремінської МВА;

Сичова О.В.                 - внутрішньо переміщена особа, начальник відділу соціального захисту населення Кремінської МВА;

Вощаний К.А.               - внутрішньо переміщена особа, керівник ГО «Освітня лабораторія сприяння протидії біозагрозам»;

Горбатенко М.Я.           - внутрішньо переміщена особа, голова Молодіжної Ради;

Іщенко Ю.В.                 - внутрішньо переміщена особа, директор КУ ЛОФЦ «ОЛІМП»;

Крестененко Є.В.          - внутрішньо переміщена особа, фізична особа-підприємець;

Кременчуцький А.М.     - внутрішньо переміщена особа, начальник КУ «КМЦКРОІ «Добро»;

Кульбач Л.А.                - внутрішньо переміщена особа, генеральний директор КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради»;

Логвиненко Т.Г.           - внутрішньо переміщена особа, голова ГО «Соціальний добробут та фінансова грамотність населення»;

Скиданенко О.В.          - внутрішньо переміщена особа, член ГО «Коло єдності»;

Шахов О.М.                 - внутрішньо переміщена особа, директор ТОВ ВФ «Кремінна-пром».

 

Порядок дений:

 1. Затвердження Плану діяльності Ради з питань ВПО при Кремінській МВА на 4 кв. 2023 р.
 2. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської міської територіальної громади на 2024-2027 рр.
 3. Проект Програми сприяння розвитку волонтерства Кремінської міської територіальної громади на 2024 - 2027 рр.
 4. Інше.

 

 1. По першому питанню доповів Сімонов А.Л. – який повідомив, що після попереднього установчого засідання Ради з питань ВПО було відкореговано План діяльності Ради з питань ВПО при Кремінській МВА на 4 кв. 2023 р. та який пропонується до затвердження.

Голосували: «За» - одноголосно.

 

 1. По другому питанню доповіла Борщук Ю.Г. – яка довела до відома присутніх основні напрямки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської міської територіальної громади на 2024-2027 роки. Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської міської територіальної громади на 2024-2027 роки розроблено з урахуванням запровадження воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про засади державної регіональної політики», «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», від 02.05.2023 № 430 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки». У Програмі враховано положення та основні завдання Державної Стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, Стратегії розвитку міста Кремінської громади до 2027 року, а також Національного плану відновлення України. Метою Програми є забезпечення функціонування комунальної інфраструктури та соціальної сфери громади в умовах воєнного стану після деокупації території громади; створення передумов для прискореного післявоєнного економічного відновлення та подальшого розвитку громади.

Структура Програми включає:

Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку (який проведено за різними напрямками та який включає по кожній сфері основні проблеми, завдання щодо їх вирішення та очікувані результати від їх реалізації);

Мету, завдання та заходи соціально-економічного та культурного розвитку до 2027 року;

Джерела фінансування Програми (зазначені ресурси бюджету громади та структура видатків бюджету).

Додатки до Програми включають:

 1. Основні показники економічного і соціального розвитку Кремінської міської територіальної громади на 2024-2027 роки.

(Зважаючи на відсутність звітів у період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення органами державної статистики призупинено оприлюднення статистичної інформації. Тому основну частину показників в цьому додатку прорахувати немає можливості. Після відновлення оприлюднення статистичної інформації, в Програму будуть внесені відповідні зміни).

 1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми розроблено з урахуванням Стратегічних цілей Стратегії громади до 2027 року, які здебільшого направлені на післявоєнне відновлення громади після її деокупації.
 2. Також Проект Програми включає переліки чинних місцевих програм, які передбачені до виконання у 2024-2027 роках та цільових програм, які потребують розробки і передбачені до виконання в цей період.
 3. Окремим додатком затверджується Перелік пріоритетних проектів громади, які заплановані до реалізації у 2024-2027 роках за різними сферами.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» закінчується строк громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської міської територіальної громади на 2024-2027 роки. Всі документи державного планування оприлюднено на офіційному вебсайті військової адміністрації в розділі «Документи державного планування» підрозділу «Стратегічна екологічна оцінка» та «Програма соціально-економічного розвитку» (https://www.kremrada.gov.ua/index.php/dokumenty-derzhavnoho-planuvannia/prohrama-sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku).

Вже отримано до Звіту про стратегічну екологічну оцінку відповідні зауваження та пропозиції від Міністерства екології та охорони здоров’я, та Департаменту екології ОДА, які буде розглянуто та прийнято рішення щодо їх врахування.

            Також в подальшому Проект Програми буде надіслано на погодження до Антимонопольного комітету України.

 

 1. По третьому питанню доповіла Борщук Ю.Г. – яка довела до відома присутніх основні напрямки проекту Програми сприяння розвитку волонтерства Кремінської міської територіальної громади на 2024 - 2027 роки. Програма розроблена для створення сприятливих умов розвитку волонтерської діяльності. Метою Програми є вирішення соціальних і гуманітарних проблем через залучення мешканців громади до волонтерської діяльності та залучення гуманітарної і благодійної допомоги всеукраїнських і міжнародних волонтерських ініціатив для спільного вирішення місцевих проблем в період окупації та після деокупації території громади. Строк виконання Програми – чотири роки (2024–2027 роки). Передбачається, що Заходи Програми фінансуються в межах фінансового ресурсу коштів бюджету Кремінської міської територіальної громади та коштів з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Основні завдання реалізації Програми:

- аналітичне забезпечення поінформованості жителів Кремінської міської територіальної громади про діяльність волонтерських та громадських організацій;

- забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів в громаді для участі у волонтерській діяльності;

- сприяння в інституційному розвитку організацій та установ у громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів через проведення освітніх та інших заходів;

- популяризація волонтерської діяльності та забезпечення поінформованості громади через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії;

- забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та вирішення питань місцевого значення, а також посилення комунікації між собою та з Кремінською міською військовою адміністрацією.

Проект Програми розміщено на сайті військової адміністрації, в разі наявності зауважень або пропозицій можна надати їх у письмовій формі.

            ВИСТУПИЛИ:

            Іщенко Ю.В. – який надав пропозицію щодо необхідності активного долучення молоді до реалізації заходів цієї Програми, опрацювати з ними запропоновані заходи до проекту Програми.

            Горбатенко М.Я. – повідомив, що пропозиція від молодіжної ради може бути облаштування на базі волонтерських хабів нетворкінгового простору для молоді - ресурсний простір «ХАБ Волонтера», впровадження волонтерства онлайн, запровадити в закладах середньої освіти мотиваційних зустрічей щодо основ волонтерської та благодійної діяльності, включати в соціологічні опитування від Кремінської громади, питання участі жителів у волонтерській діяльності.

 

 1. По четвертому питанню доповіла Макогон Н.Н. – яка довела до відома присутніх про зміни, прийняті до діючої програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Кремінської громади в частині надання допомоги родинам військовослужбовців за народження дитини, до Дня Збройних Сил України, та про подовження заходів з оздоровлення дітей з числа мешканців Кремінської громади, в т.ч., дітей військовослужбовців та інших пільгових категорій.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити План діяльності Ради з питань ВПО при Кремінській МВА на 4 кв. 2023 р.
 2. Взяти до уваги Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської міської територіальної громади на 2024-2027 роки.
 3. Опрацювати надані пропозиції до проекту Програми сприяння розвитку волонтерства Кремінської міської територіальної громади на 2024 - 2027 роки.
 4. В разі наявності інформації про внутрішньо переміщених осіб Кремінської громади, які мають потребу в оздоровленні дітей, або в матеріальній допомозі (в рамках умов програми) повідомляти відділ соціального захисту військової адміністрації.

Голова ради з питань ВПО при Кремінській МВА                                 А.Л. Сімонов

 

Протокол вела Ю. Борщук

Read 142 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG