Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 12 вересня 2023 09:07

Про створення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Кремінській МВА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 вересня 2023 року

Кремінна

№01-08/253

Про створення Ради з питань внутрішньо переміщених
осіб при Кремінській міській військовій адміністрації 

З метою забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції, враховуючи збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб у зв’язку зі збройною агресією російської федерації та запровадженням на території України воєнного стану, відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про здійснення начальниками Кремінської і Рубіжанської міських військових адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 01 липня 2022 року № 2333-ІХ, керуючись ст. ст. 4, 10, пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 р. № 812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб»,

зобов’язую:

 1. Утворити Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Кремінській міській військовій адміністрації.
 2. Затвердити персональний склад Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Кремінській міській військовій адміністрації (додається).
 3. Встановити, що особи, які не підпорядковуються Кремінській міській військовій адміністрації, включені до складу Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Кремінській міській військовій адміністрації за згодою.
 4. Затвердити Положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Кремінській міській військовій адміністрації (додається).
 5. Раді з питань внутрішньо переміщених осіб при Кремінській міській військовій адміністрації забезпечити проведення відповідної роботи згідно з вимогами чинного законодавства України та Положенням про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб.
 6. Розпорядження начальника Кремінської міської військової адміністрації від 20.06.2022 № 01-01/37 «Про створення Ради ВПО» втратило чинність у зв’язку із прийняттям цього розпорядження.
 7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Начальник міської військової адміністрації                         Олександр ДУНЕЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження начальника
міської військово адміністрації
від 11.09.2023 № 01-08/253

Склад Ради з питань внутрішньо переміщених осіб
при Кремінській міський військовій адміністрації

Андрійчук В.В              - внутрішньо переміщена особа, генеральний директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради»;

Борщук Ю.Г.                 - внутрішньо переміщена особа, начальник відділу економіки, торгівлі та регуляторної політики Кремінської МВА;

Вощаний К.М.               - внутрішньо переміщена особа, керівник ГО «Освітня лабораторія сприяння протидії біозагрозам»;

Горбатенко М.Я.            - внутрішньо переміщена особа, голова Молодіжної Ради;

Дзивульський Г.А.         - внутрішньо переміщена особа, начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кремінської МВА;

Іщенко Ю.В.                  - внутрішньо переміщена особа, директор КУ ЛОФЦ «ОЛІМП»;

Крестененко Є.В.          - внутрішньо переміщена особа, фізична особа-підприємець;

Кременчуцький А.М.    - внутрішньо переміщена особа, начальник КУ «КМЦКРОІ «Добро»;

Кузьменко О.В.             - внутрішньо переміщена особа, начальник управління освіти, культури, молоді та спорту;

Кульбач Л.А.                 - внутрішньо переміщена особа, генеральний директор КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради»;

Логвиненко Т.Г.             - внутрішньо переміщена особа, голова ГО «Соціальний добробут та фінансова грамотність населення»;

Макогон Н.М.               - внутрішньо переміщена особа, заступник начальника військової адміністрації з житлово-комунальних та соціальних питань Кремінської МВА;

Мельник С.А.                - внутрішньо переміщена особа, начальник служби у справах дітей Кремінської МВА;

Скиданенко О.В.           - внутрішньо переміщена особа, член ГО «Коло єдності»;

Сімонов А.Л.                 - внутрішньо переміщена особа, керівник ГО «Кремінська бізнес-асоціація»;

Сичова О.В.                  - внутрішньо переміщена особа, начальник відділу соціального захисту населення Кремінської МВА;

Терентьєва К.А.            - внутрішньо переміщена особа, соціальний робітник КУ «КМЦКРОІ «Добро»;

Шахов О.М.                   - внутрішньо переміщена особа, директор ТОВ ВФ «Кремінна-пром».

 

Заступник начальника військової
адміністрації з питань житлово-комунальних
та соціальних питань                                                            Наталя МАКОГОН


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження начальника
міської військово адміністрації
від 11.09.2023 № 01-08/253

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб
при Кремінській міській військовій адміністрації

 1. Рада з питань внутрішньо переміщених осіб при Кремінській міській військовій адміністрації (далі — Рада) є консультативно-дорадчим органом при військовій адміністрації, який утворюється на підставі розпорядження начальника військової адміністрації для участі у реалізації регіональної політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції.
 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями начальника військової адміністрації, Положенням про неї та іншими актами законодавства.
 3. Діяльність Ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, гендерної рівності та інклюзивності.
 4. Основними завданнями Ради є:

сприяння в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньо переміщених осіб, залучення їх до процесу розроблення нормативних актів та контролю за їх виконанням;

сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості, психосоціальної, медичної та правової допомоги та з інших питань;

сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

організаційна, методична та консультативна підтримка суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до вирішення питань місцевого значення, зокрема шляхом їх залучення до участі в робочих групах, комісіях, інших консультативно-дорадчих органах з метою розроблення місцевих програм у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення житлових та майнових прав;

сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських та міжнародних об’єднань для розвитку інфраструктури та можливостей територіальних громад;

подання пропозицій та рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства для вирішення питань адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах;

подання пропозицій щодо прийняття нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

 вивчення стану виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та подання пропозицій з метою забезпечення їх реалізації;

налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань, міжнародних і наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

проведення моніторингу стану виконання місцевими органами виконавчої влади повноважень у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

сприяння в застосуванні принципів гендерної рівності у процесі реалізації політик на регіональному та місцевому рівні для розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між територіальною громадою та внутрішньо переміщеними особами.

 1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає питання щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

розробляє та пропонує до розгляду відповідним органам проекти місцевих програм підтримки суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

не рідше ніж один раз на рік готує та подає військовій адміністрації план своєї діяльності, пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті військової адміністрації або в інший прийнятний спосіб;

проводить аналіз ефективності реалізації місцевої політики у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

сприяє правовій поінформованості внутрішньо переміщених осіб та проведенню інформаційних кампаній, спрямованих на роз’яснення ключових питань, пов’язаних з підтримкою внутрішньо переміщених осіб з боку держави та територіальних громад;

готує та подає відповідним органам для розгляду пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені пропозиції, рекомендації та стан їх виконання;

співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, міжнародними та національними об’єднаннями, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій, благодійними організаціями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, фізичними та юридичними особами тощо;

сприяє залученню коштів на підтримку та розвиток територіальних громад; надає організаційну, методичну та консультативну підтримку у розробленні місцевих та регіональних програм у бюджетній сфері та щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Ради (семінари, конференції, засідання тощо).

 1. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;

залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Ради;

подавати відповідним органам пропозиції та рекомендації у сфері

захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

розглядати звернення внутрішньо переміщених осіб та пропозиції громадських

об’єднань з питань, що належать до її компетенції;

співпрацювати з іншими радами з питань внутрішньо переміщених осіб;

ініціювати проведення та брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

утворювати для виконання покладених на Раду завдань робочі групи, комісії.

 1. Склад Ради утворюється у кількості 18 осіб, з яких чисельність представників військової адміністрації, при якій утворено Раду, становить шість осіб, внутрішньо переміщених осіб - дев’ять осіб та представників громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, - три особи.

До складу Ради, утвореної при військовій адміністрації, входять за посадою працівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, служби у справах дітей, охорони здоров’я, освіти і науки, житлово-комунального господарства, економічного розвитку.

До складу Ради входять внутрішньо переміщені особи, місцем фактичного проживання яких згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є адміністративно-територіальна одиниця, яка є адресою останнього задекларованого/зареєстрованого місця проживання внутрішньо переміщеної особи, на юрисдикцію якої поширюються повноваження органу, при якому утворено Раду, в тому числі які є представниками суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи.

До складу Ради входять по одному представнику від громадських об’єднань, в статуті яких визначено, що їх діяльність спрямована на забезпечення та захист прав внутрішньо переміщених осіб і реалізацію проектів у межах адміністративно-територіальної одиниці, на юрисдикцію якої поширюються повноваження органу, при якому утворено Раду.

 1. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням начальника військової адміністрації з числа осіб, які відповідають вимогам до членів Ради та виявили бажання брати участь у діяльності Ради.

Відбір членів Ради здійснюється на підставі поданих до військової адміністрації внутрішньо переміщеними особами та представниками громадських об’єднань документів в електронній або паперовій формі, а саме:

заяви у довільній формі;

документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент;

документа про освіту (за наявності);

мотиваційного листа кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради;

відомостей про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (за наявності технічної можливості), або листа громадського об’єднання щодо включення до складу Ради представника громадського об’єднання.

Військові адміністрації оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 15 календарних днів до затвердження персонального складу Ради повідомлення про формування складу Ради.

Документи щодо включення осіб до складу Ради подаються до органу, при якому утворено Раду, за адресою та у строк, визначені в оголошенні про формування складу Ради.

Для затвердження персонального складу Ради уповноважена посадова особа органу приймає та узагальнює подані кандидатами документи, готує та подає на погодження начальника військової адміністрації пропозиції щодо персонального складу Ради.

Основними критеріями відбору кандидатів у члени Ради, які оцінює орган, при якому утворено Раду, є бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській діяльності, відповідність високим стандартам доброчесності, відсутність конфлікту інтересів, наявність особистих досягнень або реалізованих проектів у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Ради.

Зміни до складу Ради вносяться розпорядженням начальника військової адміністрації за поданням голови Ради.

Дострокове припинення повноважень члена Ради є підставою для внесення змін до складу Ради.

 1. Діяльність Ради може бути припинена достроково на підставі розпорядження начальника військової адміністрації в разі:

1) якщо засідання Ради не проводяться протягом двох кварталів поспіль;

2) якщо за підсумками відповідного року діяльності Ради встановлено факт невиконання нею без поважних причин більше 60 відсотків заходів, передбачених річним планом її роботи;

3) ухвалення відповідного рішення на її засіданні;

4) реорганізації органу, при якому утворено Раду.

 1. Склад Ради затверджується строком на два роки. Особа може бути призначена членом Ради не більше ніж на два строки повноважень поспіль.
 2. Раду очолює голова, який обирається її членами з числа внутрішньо переміщених осіб, які входять до складу Ради. Голова Ради має заступника.

Повноваження голови Ради припиняються за рішенням Ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Раді або висловлення йому недовіри Радою.

У разі припинення повноважень голови Ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

 1. Голова Ради:

організовує діяльність Ради;

ініціює проведення засідань Ради, керує їх підготовкою;

головує на засіданнях Ради; підписує протоколи засідань;

представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями незалежно від форми власності, засобами масової інформації тощо;

здійснює інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

 1. Заступник голови Ради:

контролює виконання плану роботи Ради в межах повноважень; вносить пропозиції щодо утворення робочих груп та комісій; організовує вивчення та дослідження громадської думки; у разі відсутності голови головує на засіданні Ради; виконує інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

 1. Секретар Ради обирається з числа членів Ради на її засіданні.

Секретар відповідає за організаційне забезпечення та інформаційну підтримку діяльності Ради, зокрема:

інформує членів Ради про дату, місце і час засідань; забезпечує ведення та збереження документації;

веде та підписує протоколи засідань;

готує та розсилає за належністю документи;

виконує інші повноваження щодо представництва та організації

діяльності Ради.

 1. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Члени Ради мають право:

ознайомлюватися з матеріалами і документами до засідання;

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях;

брати участь у голосуванні;

вносити зміни до проектів пропозицій та рекомендацій; брати участь у роботі робочих груп, комісій;

достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови Ради.

Члени Ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган, при якому утворено Раду, а також право участі в засіданнях даного органу із розгляду питань, що належать до компетенції Ради.

 1. Повноваження члена Ради припиняються достроково у порядку, визначеному цим Положенням:

у разі його відсутності на засіданнях без поважних причин двічі поспіль;

за письмовою заявою про рішення вийти з її складу;

у разі скасування державної реєстрації громадського об’єднання, яке провадить діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб;

у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Ради.

 1. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.
 2. Основною формою роботи Ради є засідання. Головуючим на засіданні є голова Ради, а в разі його відсутності – заступник.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні вносять голова Ради, заступник голови Ради, секретар та члени Ради.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Голова Ради може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Ради у засіданні в такому режимі.

 1. За запрошенням голови Ради у засіданнях можуть брати участь інші особи.
 2. Засідання можуть бути чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою Ради на вимогу не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради).

Повідомлення про скликання засідання Ради, зокрема позачергового, доводяться до відома кожного її члена не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку засідання, а також оприлюднюються на відповідному офіційному веб-сайті органу, при якому утворена Рада.

 1. На своїх засіданнях Рада розглядає запропоновані членами Ради, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, представниками міжнародних і наукових організацій, громадських об’єднань, фізичними та юридичними особами тощо пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

За результатами розгляду пропозиції та рекомендації можуть бути схвалені Радою. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більше ніж половина членів Ради, присутніх на її засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації, схвалені Радою, фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і протягом трьох робочих днів надсилається членам Ради та начальнику військової адміністрації для розгляду у десятиденний строк.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 1. Військова адміністрація, при якій утворюється Рада, здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради.
 2. Рада в обов’язковому порядку інформує військову адміністрацію, при якому вона утворена, та громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті та оприлюднення в інший прийнятний спосіб регламенту, плану роботи, протоколів засідань щодо схвалених пропозицій та рекомендацій, інформації про їх виконання, щорічних звітів про діяльність тощо, а також інформації про керівний склад, склад робочих груп, комісій із зазначенням контактних даних Ради (телефону, адреси для листування, електронної пошти тощо) для комунікації з питань, що належать до її компетенції.
 3. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом подання схвалених пропозицій та рекомендацій до Кремінської міської військової адміністрації.

 

Заступник начальника військової адміністрації
з питань житлово-комунальних та соціальних питань          Наталя МАКОГОН

Read 76 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG