Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Субота, 07 серпня 2021 14:12

Про затвердження Положення про робочу групу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

_____________ 2021 року

 Кремінна

Про затвердження Положення про робочу групу
з організації проведення стратегічної екологічної оцінки
проекту Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Кремінської громади
на 2022-2023 роки

 

З метою забезпечення взаємодії з усіма розробниками проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки під час організації проведення стратегічної екологічної оцінки, відповідно до законів України «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), враховуючи Стратегію розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області до 2027 року, затвердженої рішенням сесії Кремінської міської ради від 23.12.2020 № 2/6, керуючись ст. 30, 58, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кремінської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Положення про робочу групу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Макогон Н.М.

 

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                      Георгій ДЗИВУЛЬСЬКИЙ


Додаток 1
до рішення виконкому
від _________2021 р. № _____

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки
проекту
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки

 1. Робоча група з організації проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки (далі - Програма) є консультативно-дорадчим органом,персональний склад якої затверджується міським головою (далі - голова) згідно із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».
 2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови, рішеннями сесій міської ради а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями робочої групи є:

організація проведення стратегічної екологічної оцінки проектів Програми та змін до неї;

прийняття рішення про необхідність проведення СЕО при внесенні змін до Програми.

 1. До складу робочої групи входять голова робочої групи, його заступник, секретар та члени робочої групи. Склад робочої групи формується з представників структурних підрозділів міської ради.
 2. Робоча група має право:
 • отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 • залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).
 1. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться її головою (у разі його відсутності - заступником) за потреби.

Організаційне забезпечення діяльності робочої групи, підготовку матеріалів для проведення засідань та ведення протоколів здійснює секретар, який не пізніше ніж за три дні до проведення засідання повідомляє членам робочої групи про порядок денний, місце проведення і час його початку. Голова робочої групи, заступник та члени робочої групи можуть вносити пропозиції щодо тематики розгляду питань.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш ніж половина її складу.

 1. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання та є його невід’ємною частиною.

 1. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та управління комунальним майном міської ради.

 

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                                         Наталя МАКОГОН

Read 337 times

Main Menu

Kremins'ka TG