Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 20 липня 2021 14:47

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр ПМСД Кремінської міської ради» за І квартал 2021 року

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 липня 2021 року

Кремінна

 №

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Кремінської
міської ради» за І квартал 2021 року

 

Розглянувши запропонований звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» за І квартал 2021 року, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Кремінської міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської міської ради» за І квартал 2021 року, згідно додатку.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Макогон Н.М.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      Володимир СТРУК


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ
за 1 квартал 2021 року
КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради»

Загальні відомості

 КНП «Центр ПМСД Кремінської міськради» надає первинну медико- санітарну допомогу населенню і має штатну чисельність станом на 01.04.2021 року 120 штатних одиниць, а саме: лікарі – 30 од., середній медичний персонал – 49,25 од., молодший медичний персонал- 12,75 од., інший персонал – 28,0 од.

 

  1. Дохідна частина фінансового звіту за 1 квартал 2021 року.

 

У 1 кварталі 2021 року підприємство отримало доходів у сумі 5876,081 тис. грн., в тому числі: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг ) за договором з НСЗУ – 4060,737 тис. грн.( виконання 100 %).

Дохід з бюджету Кремінської територіальної громади за програмою розвитку та підтримки надання допомоги на первинному рівні у 1 кварталі 2021 року у сумі 465,269 тис. грн. на утримання фельдшерських пунктів та оплату комунальних послуг , що становить 58,6 % від планових показників , у т. ч.:

субвенція Кремінської ТГ – 275,389 тис.грн., ( виконання 74,3 %)

субвенція Красноріченської ТГ – 80,274 тис.грн., ( виконання 55 %)

субвенція Рубіжанської ТГ – 109,606 тис. грн. ( виконання 71,8 %).

Централізовані поставки вакцин та медикаментів планові показники становлять 300,0 тис. грн., отримано за 1 квартал 2021 року на суму 552,641 тис.грн. ( виконання 184,0 %).

Дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи) планові показники становлять 534,0 тис. грн., нараховано за 1 квартал 2021 року на суму 794,3931 тис.грн. ( виконання 149,0 %).

Дохід від оренди активів становить 3,041тис.грн. при планових показниках 2,5 тис.грн. (1,21%).

 

3.Витратна частина фінансового плану на 2021 рік

 

Витрати підприємства у 1 кварталі 2021 року заплановані на суму 5 370,173 тис. грн . , виконані на суму 5 581,183 тис.грн.:

Медикаменти та перев’язувальні матеріали у звітному періоді використані на суму 482,734 тис. грн. (1,92%).

- кошти іншої субвенції – 0,59 тис. грн. для забезпечення ФП дезінфекційними засобами, медикаментами, медичними матеріалами; кошти НСЗУ – 482,144 тис. грн., у т.ч. ,380,964

 централізовані поставки імунобіологічних препаратів (вакцини) та засобів індивідуального захисту(Covid-19) на суму 308,964 тис. грн.

Продукти харчування: заплановані видатки за кошти НСЗУ для придбання молочних сумішей для дітей народжених ВІЧ (СНІД інфікованих матерів) на суму 1,5 тис. грн., використано на суму 1,174 тис. грн. (78,3%).

Господарчі товари та інвентар підприємства у 1 кварталі 2021 року заплановані видатки на суму 100 тис. грн. , виконані на суму 71,628 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ( 71,6%).

На відшкодування аптечним закладам за рецептами на пільгові медикаменти заплановані видатки на 1 квартал 2021 року на суму 97,35 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету, виконані на суму 30,4 тис. грн. (31,2%). Онкозахворювання 4 стадія – 24,850 тис.грн., інші категорії 5,55 тис.грн. Кошти заплановані для дітини-інваліда (Реваціо) у сумі 45,0 тис.грн. у зв’язку з відсутністю ліків в аптечних закладах.

Витрати на паливо-мастильні матеріали у 1 кварталі 2021 року заплановані на суму 50,0 тис. грн., виконані на суму 79,7 тис. грн. за кошти НСЗУ. Збільшення використання паливо-мастильних матеріалів понад планові показники за рахунок передачі повноважень мобільних бригад з вторинного на первинний рівень (тестування населення на дому).

 

Витрати на комунальні послуги та енергоносії за рахунок субвенції Кремінської ТГ на суму 234,565 тис. грн.:

Витрати на теплопостачання         65,548 тис.грн.(84,2%)

Витрати на водопостачання та водовідведення        1,662 тис.грн. (47%)

Витрати на електроенергію  53,648 тис.грн. (68,7%)

Витрати на природній газ    37,072 тис.грн. (72,0%)

Витрати на тверде паливо    76,634 тис.грн., план - 10,133 тис.грн.

 

Витрати на оплату праці заплановані у сумі 2 610,568 тис. грн., виконання 2 524,785 тис.грн. (96%): кошти НСЗУ – 2 279,126 тис.грн., кошти міського та інших бюджетів на утримання фельдшерських пунктів – 245,659 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату: планові видатки становлять 591,555 тис. грн., виконання за 1 квартал - 593,529 (100,3%) тис. грн.: за рахунок коштів НСЗУ – 525,651 тис. грн., за кошти міського та інших бюджетів на утримання фельдшерських пунктів у сумі 67,878 тис. грн.

Видатки на оплата послуг, які здійснюються для забезпечення сталої роботи підприємства заплановані на 1 квартал 2021 року у сумі 107,500 тис.грн., виконано робіт на суму 66,176 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ(61,56%).

Амортизація - планові видатки 500,0 тис. грн., фактичні – 808,078 тис.грн.

Інші витрати заплановані у сумі 20,00 тис. грн. (видатки на відрядження, навчання за кошти НСЗУ), фактичні – 14,040 тис.грн. (70,2%)

 

 

«Адміністративні витрати» заплановані за рахунок коштів НСЗУ у сумі 818,878 тис. грн., фактичні видатки – 674,477 тис.грн.(82,4%).

Витрати на оплату праці заплановані у сумі 653,0240 тис. грн., виконання 549,978 тис.грн. (84,2%): .

Відрахування на соціальні заходи заплановані у сумі 143,713 тис. грн., виконання - 121,0 тис.грн. (84,2%):

Інші адміністративні витрати: план 8,125 тис.грн. ( податок на землю, екологічний та інші податки, послуги банку), факт - 3,504 тис.грн.

 

Економіст                     Олена БОРИСЕНКО

Read 336 times

Main Menu

Kremins'ka TG