Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 20 липня 2021 14:30

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» за І квартал 2021 року

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 липня 2021 року

Кремінна

 №

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану КНП «Кремінська
багатопрофільна лікарня Кремінської
міської ради» за І квартал 2021 року

 

Розглянувши запропонований звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» за І квартал 2021 року, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Кремінської міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» за І квартал 2021 року, згідно додатку.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Макогон Н.М.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      Володимир СТРУК


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 РОКУ ПО КНП «КРЕМІНСЬКА БЛ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

КНП «Кремінська БЛ Кремінської міської ради» надає медичну допомогу населенню Кремінської територіальної громади та населенню прилеглих до неї територій, сільських населених пунктів .На 01.04.2021 року штатна чисельність становить 379,25 штатних одиниць, а саме:

лікарі – 77,5 од.,

середній медичний персонал 152,75 од.,

молодший медичний персонал- 70,25 од.,

спеціалісти – 27,0 од.,

інший персонал- 51,75 од.

Стаціонарну медичну допомогу мешканцям громади, району, області надає КНП «Кремінська БЛ КМР». Яке має в своєму складі 7 стаціонарних відділень на 180 ліжок.

Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 47,9 ліжок на 10 тис. населення або 180 ліжок. У середньому ліжка працювали у першому кварталі 2021 року 100,2 дні.

 Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснює консультативно – діагностична поліклініка з плановою потужністю 450 відвідувань за змін, де організовані спеціалізовані прийоми фахівцями по всім нозологіям Кількість відвідувань на 1 мешканця на становить 3,5.

 В амбулаторно – поліклінічному закладі з 01.03.2021 року почав знову функціонувати денний стаціонар на 30 ліжок. Забезпеченість ліжками денних стаціонарів становить 8,0 на 10 тис. населення.

 Медичну допомогу населенню надають 62 лікаря або 17 на 10 тисяч населення та 157 молодших спеціаліста з медичною освітою або 42 на 10 тисяч населення.

 Укомплектованість лікарями становить 80 %, укомплектованість молодшими спеціалістами з медичною освітою становить 103 %.

 Дохідна частина фінансового плану на 1 піврічча 2021 року складає - планова 16422,549 тис.грн., фактична 16013,262тис. грн. і складається з :

Доходи місцевого бюджету (кошти Кремінської міської територіторіальної громади , субвенції Красноріченське ОТГ на оплату комунальних платежів, відшкодування пільгових пенсій та вартості пільгових рецептів.. Планова – 3208,358 грн., фактична - 2267498тис. грн.

Кошти від надання платних послуг та від реалізації необотних активів – планова – 339,932тис.грн., фактична 320,554 тис. грн.

Дохід від операційної оренди активів – планова – 35,000 тис.грн., фактична – 24,921 тис. грн.

Одержані гранти та дарунки в грошовій формі планова – 142,500тис.грн., фактична – 134,306 тис.грн.

Кошти за договором з НСЗУ планова 12418,638 тис.грн. , фактична – 13015,515 тис.грн.

Залишки коштів на 01.01.2021 року отриманих від надання платних послуг – 250,000 тис.грн.

Залишки на 01.01.2021 року отриманих від добровольних внесків- 28,121 тис.грн.

Доходи за рахунок місцевого бюджету (кошти Кремінської міської територіторіальної громади , субвенції Красноріченське ОТГ на оплату комунальних платежів, відшкодування пільгових пенсій та вартості пільгових рецептів. 70,67 %. ( недовиконання склалося зарахунок економії коштів по окремих статтях видатків).

Доходи від надання платних послуг за 1 квартал 2021 року виконано на 94,3 відсотків.

Доходи від операційної оренди активів виконано на 71,2 відсотки .

Доходи від одержаних грандів та дарунків виконано 94,25 відсотки

Доходи за договором з НСЗУ виконано на 104,31 відсотки.

 

Витратна частина фінансового плану КНП «Кремінська БЛ Кремінської міської ради» за 1 квартал 2021 року складає планова 16420,296 тис.грн фактична 14432,266 тис. грн. і складалися з :

 

Витрати на оплату праці планові - 7272,012 тис.грн. фактичні 7272,012тис.грн. (100 % від планових показників).

Відрахування на соціальні заходи - планові 1599,842 тис.грн., фактичні – 1610,957 тис.грн. (100,69 % від планових).

Витрати на придбання придмети матеріалів та інвентарю планові – 65,730тис.грн., фактичні 87,978 тис.грн (133,85% до планових показників).

Витрати на придбання медикаментів та перев’язувальних засобів - планові- 683,479тис.грн., фактичні 458,142 тис. грн. (67,03 % до планових показників).

Витрати на придбання продуктів харчування – планові 261,121 тис.грн, фактичні – 141,175 тис.грн. ( 54,06 % до планових показників)

Соціальне забезпечення – планові –114,655 тис.грн., фактичні – 106,899 тис.грн. (93,24 % від планових показників.)

 Витрати на комунальні платежі планові – 3093,701 тис.грн., фактичні – 2132,945тис.грн. (68,94% від планових показників).).

Витрати на оплату послуг (крім комунальних) –планові - 331,465тис.грн. фактичні – 209,466 тис. грн. (63,39% від планових поквазників).

 

Адміністративні витрати – планові – 2543,264тис.грн., фактичні 2363,669тис.грн. (92,94% від планових показників) в тому числі:

Витрати на канцтовари офісне приладдя - планові – 12,0 тис.грн., фактичні

4,166 тис.грн. ( 34,72% від планових показників)

Витрати на страхові послуги - планові -9,914 тис.грн., фактичні - 4,000 тис.грн. ( 40,34% від планових показників)

Видатки на службові відрядження – планові 15,0 тис.грн., фактичні – тис. грн.

Оплата праці – планові – 1920,730тис.грн. фактичні – 1837,564 грн. ( 95,67% від планових показників).

Відрахування на соціальні заходи – планові – 422,561 тис.грн., фактичні -404, 264 тис.грн. ( 95,67% від планових показників).

 Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення - планові 31,720 тис.грн., фактичні – 16,953 тис. грн. ( 53,45% від планових показників)

Видатки на охорону праці та навчання працівників – планові – 1,5 тис.грн., фактичні 0,720 тис.грн. ( 48 % від планових показників).

Витрати на інтернет планові – 13,807 тис.грн., фактичні 1,960 тис.грн. (14,19 % від планових показників).

Витрати на отримання ліцензії на медичну практику - планові – 1,250 тис.грн., фактичні 1,250 тис.грн. ( 100 % від планових показників).

Витрати на оргтехніку та комплектуючі до неї - планові – 62,730 тис.грн., фактичні 47,451 тис.грн. ( 75,64 % від планових показників).

Заправка катриджів - планові – 8,0 тис.грн., фактичні 4,792 тис.грн. ( 59,90 % від планових показників).

Інші адміністративні витрати - планові – 44,052 тис.грн., фактичні 40,540 тис.грн. ( 92,05% від планових показників).

 

Капільні видатки становлять – планові 340,167 тис.грн., фактичні – 33,204тис.грн. (9,76% до планових показників) то тому числі:

Придбання основих засобів 19,519 тис.грн ( 5,98 % від планових показників )

Капітальний ремонт 13,685 тис.грн. (100% від планових показників).

 

Первісна вартість основних засобів складає 50637,029 тис.грн.

 

Генеральний директор                                                                 Лариса КУЛЬБАЧ

 

Заступник генерального директора з економічних питань         О. ГОНЧАРЬ

Read 379 times

Main Menu

Kremins'ka TG