Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 18 серпня 2021 09:51

10/8. Про припинення права оренди на земельну ділянку та передачу її в оренду (с.Піщане)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕСЯТА CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

« » вересня 2021 року

Кремінна

№10/ПРОЕКТ

Про припинення права оренди на земельну ділянку громадянці -- та передачу її в оренду громадянину --
(с. Піщане, вул. Шевченко, 2а)

 

Розглянувши заяву громадянина -- щодо передачі в оренду земельну ділянку під нерухомим майном у зв’язку з викупом нерухомого майна відповідно до Договору купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованого в реєстрі за № 661 виданого 30.04.2021 року, керуючись ст.ст. 12, 83, 120, 124 Земельного кодексу України, ст. 287, 288 Податкового кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням 7 сесії Кремінської міської ради 8 скликання від 06.05.2021 р. № 7/32 “Про встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки в адміністративних межах Кремінської територіальної громади” та рішенням сесії міської ради від 31.01.2018 № 29/16 «Про затвердження Типового договору оренди землі, який буде укладатися на земельні ділянки комунальної власності Кремінської міської громади», Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Припинити громадянці --, яка мешкає за адресою: --, право оренди на земельну ділянку площею 0,0536 га, кадастровий номер: 4421687300:11:001:0021, яка розташована по вул. Шевченко, 2а, с. Піщане, яка надана для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – магазину, у зв’язку з відчуженням нерухомого майна, шляхом укладання Угоди про припинення договору оренди землі від 15.03.2014 року, відповідно до якого зареєстровано право оренди на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 21.05.2014 року № 5799108
  2. Передати в оренду громадянину --, який мешкає за адресою: --, при умовах виконання п.3. даного рішення, строком на 15 років земельну ділянку комунальної власності із земель громадської забудови у встановлених межах, площею 0,0536 га, кадастровий номер: 4421687300:11:001:0021, яка розташована по вул. Шевченко, 2а, с. Піщане,, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – магазину.
  3. Орендарю:

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін укласти Договір оренди землі, провести у встановленому законом порядку реєстрацію права оренди.
3.3. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
3.4. Укласти з Кремінською міською радою Договір про співробітництво з благоустрою прилеглої території та обслуговування закріпленої території в с. Піщане.
3.5. У п'ятиденний термін після реєстрації права оренди на земельну ділянку надати копію Витягу про реєстрацію права оренди на земельну ділянку Головному управлінню ДПС у Луганській області.
3.6. У п'ятиденний термін після реєстрації права оренди на земельну ділянку надати копії Витягу про реєстрацію права оренди на земельну ділянку до відділу із земельних питань та природних ресурсів міської ради.

  1. Встановити з дати укладання договору оренди землі річну орендну плату за земельну ділянку в розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з застосуванням наступної індексації відповідно до нормативних актів на наступні роки, з правом перегляду орендної плати один раз у три роки та внесенням орендної плати згідно чинного законодавства шляхом перерахування коштів на рахунок місцевого бюджету.
  2. По закінченню терміну договору оренди землекористувач зобов'язаний провести роботи по поновленню або приведенню до придатного стану для подальшого використання ділянки при її поверненні.
  3. Відділу із земельних питань та природних ресурсів міської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після укладення Договору оренди землі та проведення Державної реєстрації права оренди на земельну ділянку.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.

 

Міський голова                     Володимир СТРУК

Read 230 times

Main Menu

Kremins'ka TG