Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 16 липня 2021 14:25

Сесія 9/8. Про затвердження звіту про виконання бюджету Кремінської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕВ’ЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«­­­28» липня 2021 року

Кремінна

№ 9/

 

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Кремінської
міської територіальної громади
за І півріччя 2021 року

 

Розглянувши звіт про виконання бюджету Кремінської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року, Кремінська міська рада відзначає, що виконавчим комітетом Кремінської міської ради вжито заходів щодо забезпечення виконання бюджету у відповідності до затверджених показників.

Згідно з пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за і півріччя 2021 рік по доходах в обсязі 105727,623 тис. грн., у тому числі загального фонду – 102569,482 тис. грн., спеціального фонду – 3158,141 тис. грн.;
  по видатках в обсязі 92575,837 тис. грн., у тому числі загального фонду – 79851,939 тис. грн., спеціального фонду – 12723,898 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками загального фонду на 22 717,543 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами спеціального фонду – 9565,757 тис. грн.
 2. Секретарю Кремінської міської ради забезпечити публікацію інформації про виконання бюджету Кремінської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року, в тому числі рішення про затвердження звіту про виконання міського бюджету оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному сайті Кремінської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Міський голова                         Володимир СТРУК


Інформація про виконання
Кремінського міського бюджету
за І півріччя 2021 рік

 

За звітний період до загального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади надійшло 102 569 482 грн., що становить 104,7 відсотка до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період. Сума перевиконання на 01.07.2021 року становить 4 572 199 грн.

За власними доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) бюджет Кремінської міської територіальної громади виконано в сумі 47 662 258 грн., що становить 104,3 % до плану звітного періоду з урахуванням внесених змін. Сума перевиконання на 01.07.2021 року становить 4 582 802 грн.

Бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який виконано в сумі 31 520 141 грн., що складає 105,0 % до затверджених планових показників з урахуванням змін та в загальному обсязі надходжень складає 66,1 %. До виконання за аналогічний період минулого року у порівняльних умовах надходження збільшились на 2362788 грн.

            Найбільшими платниками звітного періоду є Управління ОКМС Кремінської міської ради, ТОВ «Куб-Газ», КНП «Кремінська БЛ Кремінської міської ради», ТОВ Луганське енергетичне об’єднання, ТОВ «Укрспецгеологія», АТ «Укртрансгаз», КЗ "Луганський кадетський корпус", УП ТОВ «Віко-Украина», КНП «Центр ПМСД Кремінської міської ради».

Також вагомою часткою наповнення бюджету є єдиний податок, який надійшов у сумі 5773015 грн. або 101,7% до затверджених планових показників з урахуванням змін, та складає 12,1 % в загальному обсязі надходжень.

Податок на майно надійшов в сумі 5 671 402 грн., або 129,1 % до затверджених планових показників з урахуванням змін, та складає 11,9 % в загальному обсязі надходжень.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів, яка надійшла в сумі 1 741 424 грн., або 128,6 % до планових показників з урахуванням змін, та складає 3,7 % в загальному обсязі надходжень. Збільшення надходжень відбулося завдяки тому, що на території приєднаної Червонопопівської сільської ради ведеться видобуток газу ТОВ «КУБ-ГАЗ», АТ"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ТОВ «УКРКАРБО», АТ «Укртрансгаз».

В загальному обсязі бюджету частка дотацій та субвенцій з державного та місцевих бюджетів складає 54 906 954 грн., або 53,5 %., в тому числі:

базова дотація надійшла у сумі 22 649 400 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі
28 366 200 грн., складає 100 % до запланованих надходжень;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 1 468 100 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 425 509 грн., що складає 97,6 % до запланованих надходжень;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 96 331 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень;

інші субвенції з місцевого бюджету надійшли в сумі 1 233 923 грн., що складає 100 % т.ч.: на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» - 133 159 грн.; на здійснення окремих видатків з надання медичної допомоги на первинному рівні - 448 060 грн.; на здійснення окремих видатків з надання медичної допомоги на вторинному рівні - 643 778 грн., на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 8 916 грн.; субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 667 491 грн., що складає 100 % до запланованих надходжень.

Доходи загального фонду міського бюджету за І півріччя 2021 року сформовані в розрізі джерел надходжень наступним чином:

на 66,1відсотка за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб( 31 520 141 грн.),

на 12,1 відсотка за рахунок єдиного податку (5 773 015 грн.);

на 11,9 відсотка за рахунок податку на майно (5 671 402 грн.) Кількість договорів оренди землі становить 435.Кількість орендаторів 352, в т.ч. юридичних осіб – 300, фізичних осіб – 52;

на 3,7 відсотка за рахунок рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (1 741 424 грн.);

на 3,6 відсотка за рахунок акцизного податку (1 709 137 грн.);

на 1,4 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів ( 650 660 грн.);

на 1,2 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (596 749 грн.).

Доходна частина спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) станом на 01.07.2021 року виконана в сумі 3 158 141 грн., що становить 46,0 % відносно уточнених річних планових показників, які складають 6 863 938 грн.

В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження спеціального фонду збільшились в результаті надходжень від плати за послуги, ща надаються бюджетними установами закладів освіти згідно із законодавством (батьківська плата).

Код 19010000 Екологічний податок - при плані 97013 грн. надійшло 47 494 грн., або 49,0 % до уточнених планових показників звітного періоду, що на 14465 грн., або на 43,8 % більше від виконання аналогічного періоду минулого року.

Код 25010100 - при уточненому плані 3 010 085 грн надійшло 611 563 грн., або 20,3 %.

            Бюджетними установами району надаються платні послуги відповідно до їх функціональних повноважень:

 1. Батьківська плата за утримання дітей у дошкільних групах. В середньому дошкільні групи відвідувало за І півріччя 2021 року 290 дітей в 22 групах.
 2. Батьківська плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах. Питома вага видатків на харчування за рахунок спеціального фонду по ДДЗ в місті 60%, в сільській місцевості 40%.
 3. Батьківська плата за навчання в школах естетичного виховання. Вартість навчання у школах естетичного виховання затверджена відповідно до наказів комунальних установ «Кремінська дитяча музична школа» та «Кремінська дитяча художня школа» від 06.01.2021 року № 8 та від 06.01.2021 року № 10 та складає від 108 грн. до 143 грн. Розмір плати в групі самоокупності – 240 грн.
 4. Надходження від послуг, що надаються бібліотеками району (формування бібліотечних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, оформлення електронних реєстраційних документів користувачів, фотокопіювання та ксерокопіювання документів з фондів бібліотек). Вартість послуг від 1,5 грн. до 100 грн.
 5. Надходження від вхідної плати до краєзнавчого музею. Вартість квитка від 2,50 грн до 10,00 грн., вартість екскурсійного обслуговування від 7,50 грн до 30,00 грн. (наказ від 02.01.21 №1).
 6. Надходження від платних послуг по будинку культури Кремінської міської ради. Плата за одного учня хореографічної групи 100 грн.
 7. Платні послуги надаються у відповідності до рішення виконавчого комітету від 25.02.2021 № 50 «Про затвердження тарифів на надання платних послуг Комунальною установою «Центром надання соціальних послуг» Кремінської міської ради».

Код 25010300 - при плані 54580 грн. надійшло 14154 грн., або 25,9 %. Міською радою надаються в оренду вільні приміщення, відповідно до затвердженої рішенням міської ради № 29/5 від 31.03.2009 року Положення про оренду комунального майна. Кількість договорів оренди майна – 2.

 Код 25010400 - у звітному періоді надійшли незаплановані надходження в сумі 20935 грн. від реалізації металобрухту.

 Код 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» при плані 2 438 518 грн. виконання становить 2 438 518 грн., або 100 %. Станом на 01.07.2021 надійшла гуманітарна допомога від спонсорів: продукти харчування від приватних підприємців, ПП «Продгрупсервіс», безкоштовні підручники від ТОВ «Книготоргівельна база «Альфа»,безоплатно передана література Луганською ОУНБ в рамках проекту «Розумна бібліотека без меж» та «Програми поповнення фондів бібліотек», обладнання від проекту ПРООН «Підтримка Європейським Союзом сходу України- відновлення, зміцнення миру та уряду» та Програми ПРООН «Ефективне врядування і залучення громадян у східній Європі».

 Код 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів» - надійшли кошти до Кремінського міського бюджету від Кремінського центру зайнятості на організацію та проведення громадських робіт на загальну суму 3 541 грн.

 На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду 79 851 939 грн., що становить 78,5 відсотків до затвердженого на звітну дату плану з урахуванням внесених змін. в порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки збільшені в 11,2 раза, або на 72 738 589 грн.

Фактичний фонд оплати праці з нарахуваннями становить 66 978 637 грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 77,2 %.

Фактичні видатки на енергоносії за звітний період складають 9 307 431 грн, питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 10,7 %.

 У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – в 20,2 рази або на 5 032 735 грн., на соціальний захист – в 40,4 рази або на 3825455 грн., на житлово-комунальне господарство збільшились – в 3 рази або на 3542094 грн., на інші видатки змешились –на 63,1 відсотка або на 48499 грн. Зменшення деяких звітних показників пояснюється внесенням змін на законодавчому рівні до чинних законодавчих актів щодо посилення проведення процедур закупівлі, що в період оголошеного карантину в країні ускладнило процедуру укладення угод на проведення закупівлі товарів робіт та послуг.

Видатки загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 12,1 відсотків на органи місцевого самоврядування (9 695 864 грн.);

на 0,3 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» ( 231 117 грн.);

на 61,7 відсотки на утримання освітньої галузі ( 49 209 509 грн.);

на 6,2 відсотки на утримання охорони здоров’я ( 4 928 827 грн.);

на 4,9 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (3 922494 грн.);

на 6,7 відсотка на культуру та мистецтво ( 5 377 305 грн.).

на 1,2 відсотка на фізичну культуру та спорт (938 901 грн.);

на 6,7 відсотка на житлово-комунальне господарство (5 378 250 грн.);

на 0,1 відсотка на заходи з економічної діяльності ( 86 668 грн.).

на 0,1 відсотка на інші видатки ( 83 005 грн.).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади станом на початок року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2021 року становить 82 176,18 грн., у тому числі заборгованість по КЕКВ 2210 у сумі 45 526,16 грн. склалась за рахунок передоплати за підписку періодичних видань; по КЕКВ 2610 заборгованість у сумі 36 650,02 грн. – заборгованість за невідшкодовані орендарями послуги з теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

            Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади станом на початок року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 року становить 6 885 943,51 грн., у тому числі: заборгованість по КЕКВ 2111 – 5 629 956,91 грн. та по КЕКВ 2120 – 1 255 860,74 грн. - заборгованість по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату за другу половину червня, термін оплати не настав; по КЕКВ 2240 заборгованість у сумі 125,86 грн. – заборгованість за поштові послуги, термін оплати не настав.

 

 На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 12 723 897 грн., що становить 40,5 відсотків до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки зменшені 2 відсотка або на 260211 грн.

 У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги фінансування на житлово-комунальне господарство зменшені на 2,4 відсотки або на 178 465 грн., на будівництво об’єктів ЖКГ та інших об`єктів комунальної власності видатки зменшилися на 3 648375грн. (за рахунок використання у 2020 році субвенції на капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць). Зменшення деяких звітних показників пояснюється внесенням змін на законодавчому рівні до чинних законодавчих актів щодо посилення проведення процедур закупівлі, що в період оголошеного карантину в країні ускладнило процедуру укладення угод на проведення закупівлі товарів робіт та послуг.

Видатки спеціального фонду міського бюджету у І півріччі 2021 року сформовані в розрізі таких галузей:

на 18,6 % на органи місцевого самоврядування (2 366 864 грн.);

на 6,0 % на освіту (761 682грн.);

на 0,1 % на соціальний захист (3 541 грн.);

на 0,8% на культуру (95 353грн.);

на 57,2 % на житлово-комунальне господарство (7 288 560 грн.);

на 14,0 % на будівництво освітніх установ та закладів (1 785 629 грн.);

на 3,3 відсотка на інші видатки ( 422 269 грн.).

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади станом на початок року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2021 року по коду надходжень 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» становить 51 836,40 грн., у тому числі:

КПК 0611010 – 29 740,10 грн. переплата з батьківської плати за відвідування ДНЗ,

КПК 0611021 – 13 367,84 грн. переплата з батьківської плати за відвідування НВК,

КПК 0611080 – 8 646,46 грн. переплата з батьківської плати за навчання в ДМШ та ДХШ,

КПК 0614060 - 82,00 грн. переплата з батьківської плати за навчання з хореографії.

       Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади станом на початок року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 року по коду надходжень 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» становить 85 979,81 грн., у тому числі:

КПК 0611010 – 64 856,12 грн. заборгованість з батьківської плати за відвідування ДНЗ,

КПК 0611021 – 18 887,38 грн. заборгованість з батьківської плати за відвідування НВК,

КПК 0611080 – 2 136,31 грн. заборгованість з батьківської плати за навчання в ДМШ та ДХШ,

КПК 0614060 - 100,00 грн. заборгованість з батьківської плати за навчання з хореографії.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.07.2021 року відсутня.

 

Начальник фінансового відділу                         Наталя СМАЛЬКО

Read 250 times

Main Menu

Kremins'ka TG