Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 22 січня 2021 16:29

Сесія 04/8. Про створення служби «Соціальне таксі» та затвердження Положення про організацію роботи служби «Соціальне таксі»

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕТВЕРТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__» лютого 202 1року

Кремінна

№4/__

Про створення служби «Соціальне таксі» та
затвердження Положення про організацію
роботи служби «Соціальне таксі»

 

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 14.03.2018 р. № 189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату», з метою розвитку соціальних послуг, поліпшення якості життя людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Створити у складі комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кремінської міської ради службу «Соціальне таксі».
  2. Затвердити Положення про організацію роботи служби «Соціальне таксі» (Додаток 1).
  3. Затвердити структуру служби «Соціальне таксі» (Додаток 2) .
  4. Директору комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кремінської міської ради забезпечити належну організацію роботу служби «Соціальне таксі».
  5. Затвердити видатки на служби «Соціальне таксі» з перевезення осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату на 2021 рік в сумі 185,0 тис. грн.
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                             Володимир СТРУК


Додаток 1
до рішення
Кремінської міської ради
від __ лютого 2021 року № 4/_

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи служби перевезень «Соціальне таксі»

 

І. Загальні положення

1.1. Автотранспортне обслуговування службою «Соціальне таксі» є одним із видів соціальних послуг, які надаються Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Кремінської міської ради (далі – КУ «ЦНСП»).

1.2. Служба «Соціальне таксі» утворюється Кремінської міською радою у складі КУ «ЦНСП».

1.3. Служба «Соціальне таксі» реорганізовується та ліквідується засновником.

1.4. Послуги служби «Соціальне таксі» надаються особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату і не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків.

1.5. Служба «Соціальне таксі» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Кремінської міської ради, Положенням про КУ«ЦНСП», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.6. Служба «Соціальне таксі» утворюється при наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема автомобіля, який відповідає чинним санітарним і технічним вимогам.

1.7. Спецавтотранспорт знаходиться на балансі КУ «ЦНСП».

1.8. Утримання та експлуатація автомобіля служби «Соціальне таксі» здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті територіальної громади на утримання КУ «ЦНСП» та коштів, що надійшли за рахунок добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, релігійних об’єднань і внесків окремих громадян.

 

ІІ. Мета та завдання служби «Соціальне таксі»

2.1. Основною метою служби «Соціальне таксі» є поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату і не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків.

2.2. Основними завданнями служби «Соціальне таксі» є:

 - забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної соціальної політики у сфері соціальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, створення для них сприятливих умов життєдіяльності;

 - підвищення рівня мобільності осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату і не можуть самостійно пересуватися;

 - якісне надання транспортних послуг.

 

ІІІ. Порядок прийому заявок та умови використання

автомобіля служби „Соціальне таксі”

3.1. Спецавтотранспорт використовується для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату до медичних закладів охорони здоров’я (у тому числі медичних закладів охорони здоров’я області), державних та соціальних установ, вокзалів, банків.

3.2 Послуга «Соціальне таксі» надається безкоштовно.

3.3 Надання послуги «Соціальне таксі» здійснюється за попередньою заявкою. Прийом заявок здійснюється за адресою КУ«ЦНСП» або за телефонним зв’язком.

 Заявки на обслуговування службою «Соціальне таксі» приймаються від громадських організацій інвалідів, соціальних працівників, особисто від осіб з інвалідністю, членів родини або їх законних представників не менш ніж за 1 день до виїзду за вказаною адресою. При цьому вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду та наявність супроводжуючої особи.

3.3 КУ«ЦНСП» створює власну базу користувачів послуги «соціальне таксі». Для внесення в базу даних користувачі послуги повинні завчасно надати документи:

 - заява;

 - довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку;

 - Копія медичної довідки про встановлення групи інвалідності.

3.4. Організація роботи по прийому заявок здійснюється працівником КУ«ЦНСП». Заявки реєструються в журналі заявок. По закінченню поїздки водій заповнює подорожній лист, в якому зазначає відстань поїздки, час початку та час закінчення поїздки, час очікування. Отримувач послуги підписує подорожній лист.

3.5. Супровід замовника здійснює член родини або його законний представник, який супроводжує пасажира до місця призначення, у разі відсутності, виїжджає соціальний робітник.

3.6. При одночасному виклику «Соціального таксі» перевага надається заявникам, які повинні дістатись до установ медичного направлення.

3.7. При отриманні послуги, отримувач повинен перед посадкою пред’явити водію документ, який підтверджує особу та медичну довідку про інвалідність.

3.8 .Спецавтотранспорт використовується за призначенням, при наявності заявок, в робочі дні з 8:00 до 17:15 год.

3.9 Особа, яка користується послугами служби «соціальне таксі» має право скористатись автомобілем для поїздки до обласного центру чи інших міст області не частіше одного разу на півріччя, та в межах територіальної громади за потребою, але не частіше двох разів на місяць.

3.10. Не допускається використання спецавтотранспорту для:

 - перевезення громадян, якщо у них, або членів їх родин, є в користуванні автомобільний транспорт, у тому числі отриманий через органи соціального захисту населення;

 - особистих поїздок працівників КУ«ЦНСП».

 3.11.Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку адміністрацією КУ«ЦНСП».

  1. IV. Права та обов’язки клієнтів

 4.1. Клієнти мають право на:

 - повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників КУ«ЦНСП»;

 - якісне надання соціальної послуги;

 - вчасний та професійний розгляд КУ«ЦНСП» особистих заяв та скарг.

4.2. Клієнти повинні:

 - дотримуватись режиму роботи КУ«ЦНСП»;

 - з повагою ставитись до працівників КУ«ЦНСП»;

 - бережливо ставитись до майна КУ«ЦНСП».

 

  1. V. Керівництво службою «Соціальне таксі»

5.1. Керівництво службою «Соціальне таксі» здійснює директор КУ«ЦНСП», який:

 - несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу «Соціальне таксі» завдань;

 - визначає ступінь відповідальності інших працівників КУ«ЦНСП»;

 - у межах своєї компетенції видає накази, вирішує питання добору кадрів, затверджує функціональні обов’язки працівників, уживає заходів заохочення, а у разі порушень трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків накладає стягнення;

 - розпоряджається майном, коштами в межах затвердженого кошторису;

 - вносить пропозиції засновнику щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат служби «Соціальне таксі»;

 - забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

 

  1. VI. Контроль за діяльністю служби «соціальне таксі»

6.1. Контроль за діяльністю служби «Соціальне таксі» здійснюється Кремінською міською радою.

6.2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту за цільовим призначенням, виконання службових обов’язків та дотримання їх водієм покладається на директора КУ«ЦНСП».


Додаток 2
до рішення
Кремінської міської ради
від __ лютого 2021 року № 4/__

 

СТРУКТУРА
служби «Соціальне таксі»

Служба з перевезень осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату «Соціальне таксі»

№п/п

Посада

Кількіть шт.од.

1

Водій

1

2

Соціальний працівник

1

 

Всього:

2

 

Read 1093 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG