Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 04 січня 2021 09:20

Сесія 03/8. Про припинення право оренди на земельну ділянку ФОП Марковій Т.А. відповідно до договору оренди землі від 11.02.2016 року та передачу її в оренду (вул.Підвільшанська)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«20» січня 2021 року

Кремінна

№3/ПРОЕКТ

Про припинення право оренди на земельну ділянку ФОП Марковій Т.А. відповідно до договору оренди землі від 11.02.2016 року та передачу її в оренду громадянину --
(вул. Підвільшанська, 125а)

 

Розглянувши заяву громадянина -- щодо переукладення договору оренди землі у зв’язку з оформленням спадщини на нерухоме майно відповідно до Ухвали Кремінського районного суду виданої 10.02.2020 року справа № 414/3297/19, керуючись ст.ст. 12, 83 Земельного кодексу України, ст. 287, 288 Податкового кодексу України, ст. 33 Закону України “Про оренду землі”, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням», ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням 60 сесії Кремінської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 р. № 60/13 “Про встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки в адміністративних межах Кремінської міської ради” та рішенням 29 сесії міської ради 7 скликання від 31.01.2018 № 29/16 «Про затвердження Типового договору оренди землі, який буде укладатися на земельні ділянки комунальної власності Кремінської міської громади», Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Припинити фізичній особі-підприємцю Марковій Тетяні Анатоліївні право оренди на земельну ділянку комунальної власності, кадастровий номер: 4421610100:04:291:5620, площею 0,0179 га, розташованої по вул. Підвільшанська, 125а, м. Кремінна, надану для будівництва та обслуговування будівель торгівлі - магазину та припинити інше речове право за №15838876 від 04.08.2016 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у зв’язку зі смертю орендаря та закінчення терміну дії договору оренди землі від 11.02.2016 року.
  2. Передати в оренду громадянину --, який мешкає за адресою: --, при умовах виконання п.3 рішення, строком на 15 років земельну ділянку комунальної власності кадастровий номер: 4421610100:04:291:5620, площею 0,0179 га, розташованої по вул. Підвільшанська, 125а, м. Кремінна, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі - магазину.
  3. Орендарю:

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін укласти Договір оренди землі, провести у встановленому законом порядку реєстрацію права оренди на земельні ділянки.

3.3. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладення нових, ремонту і експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Укласти з апаратом виконавчого комітету Кремінської міської ради Договір про співробітництво з благоустрою прилеглої території та обслуговування закріпленої території в м. Кремінна.

3.6. У п'ятиденний термін після реєстрації права оренди на земельну ділянку надати копію Витягу про реєстрацію права оренди на земельну ділянку та Договір оренди землі Головному управлінню ДПС у Луганській області.

3.7. У п'ятиденний термін після реєстрації права оренди на земельну ділянку надати копію Витягу про реєстрацію права оренди на земельну ділянку до відділу із земельних питань міської ради.

  1. Встановити з дати укладання договору річну орендну плату за земельну ділянку в розмірі 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з застосуванням наступної індексації згідно нормативних актів на наступні роки, з правом перегляду ставки орендної плати один раз у три роки та внесенням орендної плати згідно чинного законодавства шляхом перерахування коштів на рахунок місцевого бюджету.
  2. По закінченню терміну договору оренди землекористувач зобов'язаний провести роботи по поновленню або приведенню до придатного стану для подальшого використання ділянки при її поверненні.
  3. Землевпорядному відділу виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після укладення Договору оренди землі та проведення Державної реєстрації права оренди на земельну ділянку.
  4. Копію рішення направити до Головного управління ДПС у Луганській області для використання у роботі.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.

 

Міський голова                               В.О. СТРУК

Read 404 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG