Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 04 січня 2021 08:54

Сесія 03/8. Про створення громадських пасовищ в межах села Новокраснянка

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«20» січня 2021 року

Кремінна

№ 3/ПРОЕКТ

Про створення громадських пасовищ в межах села Новокраснянка

 

Розглянувши депутатське звернення щодо створення громадських пасовищ для випасання поголів’я господарських тварин села на землях сільськогосподарського призначення комунальної власності розташованої в межах села Новокраснянка, враховуючи Протокол зборів жителів с. Новокраснянка вулиць Озерної, Джерельної та Залізничної та рішення 50 сесії Новокраснянської сільської ради 7 скликання від 11.04.2019 року № 50/10 «Про утворення громадського пасовища» та колективне звернення мешканців вулиці Ніни Бєлєнкової що створення громадських пасовищ, керуючись ст. 12, 34, 83 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про громадські пасовища, які створюються в межах села Новокраснянка колишньої Новокраснянської сільської ради Кремінської міської територіальної громади, Сєвєродонецького району Луганської області (Додаток 1)
  2. Провести інвентаризацію земельних ділянок із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення приблизною площею 10,5 га (контур 517, 615) та приблизною площею 25,0 га (контури 1087, 1088, 1090, 1093) з визначенням виду угідь – пасовища, для створення громадських пасовищ, розташованих в межах села Новокраснянка колишньої Новокраснянської сільської ради Кремінської міської територіальної громади, Сєвєродонецького району Луганської області.
  3. Доручити апарату міської ради замовити технічну документацію землевпорядній організації, яка має право на виконання цих робіт, погодити у встановленому законом порядку та надати міській раді на розгляд та затвердження.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.

Міський голова                        В.О. СТРУК


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Кремінською міською ради,
3 сесія 8 скликання
від “20” січня 2020 р. № 3/ПРОЕКТ

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадські пасовища

Положення про громадські пасовища розроблено з метою забезпечення потреби територіальної громади села Новокраснянка колишньої Новокраснянської сільської ради у пасовищах за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не наданих у власність і користування, з метою сприяння розвитку скотарства, зокрема молочного та м’ясного поголів’я великої рогатої худоби, шляхом спільного використання пасовищ власниками худоби, мешканцями територіальної громади села Новокраснянка колишньої Новокраснянської сільської ради Кремінської міської територіальної громади, Сєвєродонецького району Луганської області,у відповідності до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, Земельного кодексу України, Закону України “Про землеустрій”, Закону Україні “Про Державний земельний кадастр”.

Формування громадських пасовищ відбувається за вимогою мешканців територіальної громади, які мають у власності худобу. Громадські пасовища формується за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не наданих у власність і користування з метою його спільного використання власниками худоби. Після оформлення права комунальної власності територіальної громади, пасовища використовуються для загального користування, відповідно земельний податок і орендна плата за земельні ділянки не сплачуються.

Перелік користувачів громадських пасовищ визначається щорічно, на загальних зборах мешканців територіальної громади села Новокраснянка колишньої Новокраснянської сільської ради із внесенням відповідних змін у разі виникнення потреби, згідно поданих особистих заяв на ім’я голови місцевої ради.

На загальних зборах мешканців територіальної громади села Новокраснянка колишньої Новокраснянської сільської ради визначається сума і терміни оплати за користування громадськими пасовищами, інші питання щодо організації та використання пасовищ, які оформлюються відповідним протоколом та затверджуються виконавчим комітетом Кремінської міської територіальної громади. Оплата за пасовища здійснюється безпосередньо кожним користувачем на рахунок спеціального фонду громади.

За рахунок коштів спеціального фонду, коштів користувачів, інвесторів, благодійних внесків тощо, в рамках чинного законодавства, рада має право вирішувати питання внутрігосподарського землеустрою громадських пасовищ, проведення заходів з відновлення трав’яного покриву, підвищення родючості ґрунтів та інші питання.

 

Секретар ради                                  В.В. БАБУШКІН

Read 424 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG