Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 08 грудня 2020 16:14

Сесія 02/8. Про затвердження Порядку використання коштів матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Україна
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДРУГА CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

___________ 2020 року

Кремінна

№ __/____

Про затвердження Порядку
використання коштів матеріального
резерву для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити порядок використання коштів матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  Додаток 1 - 6 арк.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів та з питань житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

 

Міський голова                               В.СТРУК


Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від __.12.2020 № __/__

 

Порядок
 
використання коштів матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

 

І. Загальні положення

 1. 1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 98 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», з метою організації належної роботи щодо створення та використання місцевого матеріального резерву, здійснення контролю за його наявністю.
 2. Порядок визначає основні напрямки створення та використання місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню.
 3. Матеріальним резервом є запас будівельних і паливно-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.
 4. Відділ з питань житлово-комунального господарства та будівництва Кремінської міської ради забезпечує згідно з відповідними рішеннями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі – міська комісія з питань ТЕБ і НС) створення, накопичення, розподіл та видачу матеріально-технічних засобів міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

ІІ. Створення місцевого матеріального резерву

 1. Місцевий матеріальний резерв (далі – матеріальний резерв) створюється Кремінською міською радою для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню.
 2. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також може здійснюватися за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.
 3. Номенклатура та обсяги матеріального резерву визначаються з урахуванням прогнозованих для території громади видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.
 4. Місця розміщення матеріального резерву, його номенклатура, обсяги та плани (графіки) накопичення затверджуються розпорядженням Кремінського міського голови.

Матеріально-технічні цінності, зараховані до матеріального резерву, розміщуються на об’єктах підприємств, установ, організацій, призначених або пристосованих для їх зберігання, згідно з укладеними договорами з урахуванням оперативної доставки резерву до зон можливих надзвичайних ситуацій. При цьому перевага надається комунальним підприємствам і установам.

 1. Накопичення матеріального резерву здійснюється відповідно до розпорядження міського голови за планами (графіками) накопичення та номенклатурою, в межах коштів, виділених з міського бюджету та інших незаборонених законодавством джерел.

Поновлення матеріального резерву, що був використаний під час запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється за розпорядженням міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на його створення і накопичення.

 

ІІІ. Використання матеріального резерву

 1. Матеріальний резерв використовується виключно для:

1.1. здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі забезпечення паливно-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств, залучених до робіт;

1.2. ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

- проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

- надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

- забезпечення паливно-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації, можливого ураження.

 1. Матеріальний резерв залучається для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня. Залучення матеріального резерву для проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснюється на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків.
 2. Використання матеріального резерву здійснюється на підставі рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС, прийнятого відповідно до поданого мотивованого звернення керівника підприємства, установи, організації. Таке звернення подається на підставі документів, що містять обґрунтування необхідності залучення (використання) матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву для вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям (небезпечним подіям), забезпечення життєдіяльності населення або захисту територій від загрозливих природних процесів.
 3. На підставі рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС підприємство, що утримує (зберігає) місцевий матеріальний резерв (далі – утримувач резерву), забезпечує відпуск матеріально-технічних цінностей відповідним підприємствам, установам, організаціям для забезпечення виконання завдань, викладених у п. 1 цього розділу.

Копії накладних та інформацію про залишки матеріально-технічних засобів матеріального резерву надаються голові міської комісії з питань ТЕБ і НС.

 1. Начальники спеціалізованих служб цивільного захисту, керівники суб’єктів господарювання, інші посадові особи, яким відповідно до рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС було видано матеріально-технічні цінності місцевого матеріального резерву, у тижневий термін надають звіти про їх використання голові міської комісії з питань ТЕБ і НС через відділ з питань житлово-комунального господарства та будівництва Кремінської міської ради.
 2. Матеріально-технічні цінності місцевого матеріального резерву, придбані за рахунок коштів міського бюджету:

- обліковуються утримувачем матеріального резерву;

- відпускаються відповідно до п.4 цього розділу на підставі накладних на відпуск, виданих утримувачем матеріального резерву;

- списуються з обліку утримувачем резерву на підставі звітних документів про їх використання. Утримувачі резерву несуть відповідальність за наявність та збереженість матеріально-технічних цінностей, їх стан, облік та списання.

Облік та списання матеріально-технічних засобів матеріального резерву здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

 1. Видача, використання, списання цінностей або повернення до складу матеріального резерву майна довготривалого (багаторазового) використання, здійснюються на підставі рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС з подальшим оформленням необхідних документів (актів, накладних, нарядів, звітів тощо) згідно з вимогами законодавства з питань фінансово-господарської діяльності.
 2. Доставка матеріальних цінностей місцевого резерву до зони надзвичайної ситуації за окремим розпорядженням голови міської комісії з питань ТЕБ і НС покладається на структурні підрозділи міської ради, комунальні підприємства, міські спеціалізовані служби цивільного захисту, суб’єкти господарювання, на об'єктах (території) яких сталася надзвичайна ситуація, або інші юридичні особи.

 

ІV. Звітність, контроль та відповідальність

 1. Відділ з питань житлово-комунального господарства та будівництва Кремінської міської ради:

- здійснює постійний моніторинг стану накопичення і поновлення місцевого матеріального резерву;

- розробляє та надає пропозиції щодо внесення змін і доповнень до номенклатури і обсягів місцевого матеріального резерву, готує бюджетні запити на фінансування заходів з його створення, нарощування і своєчасного поновлення;

- контролює роботу щодо створення, накопичення, збереження та використання об’єктових матеріальних резервів.

 1. Керівники підприємств та установ, на зберіганні яких перебуває міський матеріальний резерв, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей та надавати відповідну інформацію міській комісії з питань ТЕБ і НС через відділ з питань житлово-комунального господарства та будівництва Кремінської міської ради. Забезпечувати належне зберігання матеріально-технічних засобів місцевого матеріального резерву, підтримання їх у постійній готовності до використання для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 2. Відповідальність за утримання і використання місцевого матеріального резерву несуть керівники підприємств та установ, призначених утримувачами (зберігачами) матеріального резерву, згідно з чинним законодавством.
 3. Джерела фінансування.

 

         Фінансування порядку здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Створення і поновлення місцевого резерву здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

VІ. Очікувані результати реалізації порядку.

 

Реалізація порядку забезпечить здійснення комплексу організаційних, практичних заходів, спрямованих на ефективне впровадження державної політики щодо створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, постійну готовність до проведення невідкладних заходів у роботі, пов’язаних із запобіганням і ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків, наданням термінової допомоги постраждалому населенню що дозволить:

- своєчасно поновити матеріальні засоби місцевого резерву відповідно до затвердженої номенклатури;

- підвищити ефективність реагування на можливі надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території міста.

Заходи щодо реалізації Порядку наведено в додатку 1.

 

Секретар міської ради                                  В.В.БАБУШКІН

 

Т.в.о заступника міського голови                Г.А.ДЗИВУЛЬСЬКИЙ


Додаток 1
до Порядку
затвердженого рішенням сесії міської ради
від ___ .12.2020 № __/___

 

Заходи щодо реалізації Порядку

№ п/п

Зміст заходу

Термін реалізації, роки

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

міський бюджет, тис.грн.

1

2

3

4

5

1.

Вжиття заходів щодо затвердження номенклатури та обсягів місцевого матеріального резерву

Січень,

щорічно

заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків, відділ з питань житлово-комунального господарства та будівництва

 

2.

Внесення пропозицій щодо визначення місць зберігання місцевого матеріального резерву

Січень,

щорічно

заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків, відділ з питань житлово-комунального господарства та будівництва

 

3.

Поновлення місцевого матеріального резерву

2021

2022

2023

заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків, відділ з питань житлово-комунального господарства та будівництва

170,0

187,0

205,7

 

Секретар міської ради                                 В.В.БАБУШКІН

 

Т.в.о заступника міського голови               Г.А.ДЗИВУЛЬСЬКИЙ

Read 444 times

Main Menu

Kremins'ka TG