Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 14 грудня 2020 15:27

Сесія 02/8. Про початок реорганізації Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради шляхом приєднання до Кремінської міської ради

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДРУГА CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«23» грудня 2020 року

Кремінна

№ 2/

Про початок реорганізації Новокраснянської сільської ради
Луганської області та Червонопопівської сільської ради Луганської області
шляхом приєднання до Кремінської міської ради Луганської області

 

Керуючись ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі рішень Кремінської міської ради від 03.12.2020 р. № 1 «Про початок повноважень депутатів Кремінської міської ради» та № 2 «Про початок повноважень Кремінського міського голови» Кремінської міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Почати процедуру реорганізації Новокраснянскої сільської ради, місцезнаходження: вул., с. Новокраснянка Луганської області, шляхом приєднання до Кремінської міської ради , місцезнаходження: проспект Дружби,б.13, м. Кремінна Луганської області.
 2. Кремінська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Новокраснянської сільської ради.
 3. Почати процедуру реорганізації Червонопопівської сільської ради , місцезнаходження: вул. , с. Червонопопівка Луганської області, шляхом приєднання до Кремінської міської ради, місцезнаходження: проспектДружби,б.13, м. Кремінна Луганської області.
 4. Кремінська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Червонопопівської сільської ради.
 5. Утворити Комісію з реорганізації Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради у складі:

Голова комісії: Макогон Наталя Миколаївна (ІПН ХХХХХХХХХХ11) – заступник Кремінського міського голови з питань діяльності виконавчих органів;

Заступник голови комісії: Мацегора Марина Михайлівна (ІПН ХХХХХХХХХХ) – заступник головного бухгалтера Кремінської міської ради;

Члени комісії:

 Бєлікова Людмила Павлівна (ІПН ХХХХХХХХХХ) – бухгалтер Новокраснянської сільської ради

 Зьома Світлана Миколаївна (ІПН ХХХХХХХХХХ) – економіст виконавчого комітету Червонопопівської сільської ради

 Гриценко Юлія Юріївна (ІПН ХХХХХХХХХХ) – спеціаліст Червонопопівської сільської ради

 Рубан Галина Олексіївна (ІПН ХХХХХХХХХХ) – спеціаліст Червонопопівської сільської ради

 Семиволос Галина Миколаївна (ІПН ХХХХХХХХХХ) – спеціаліст Новокраснянської сільської ради

 Рижова Ірина Миколаївна (ІПН ХХХХХХХХХХ) – спеціаліст Новокраснянської сільської ради

 1. У зв’язку із реорганізацією Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради, яке передбачає їх подальше припинення шляхом приєднання до Кремінської міської ради, уповноважити Кремінського міського голову забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради.
 2. Затвердити План заходів з реорганізації Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради (додаток 1).
 3. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 4. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 12.2020 р. під час діяльності Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради, які приєднуються до Кремінської міської ради(додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 5. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради станом на 12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Кремінської міської раді.
 6. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради станом на 12.2020 р. до Кремінської міської ради керуючу справами (секретаря) воконавчого комітету Кремінської міської ради .
 7. Уповноважити Кремінського міського голову затвердити від імені Кремінської міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради станом на 12.2020 р.
 8. Керуючій справами (секретаря) виконавчого комітету Кремінської міської ради Кремінської міської ради у строк до 01.2021 р. подати Кремінському міському голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 9. Кремінському міському голові забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Кремінською міською радою.
 10. Голові Комісії з реорганізації Макогон Н.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради, про хід і результати проведеної роботи інформувати Кремінську міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 11. Кремінському міському голові забезпечити у встановленому законом порядку закриття рахунків Новокраснянської та Червонопопівської сільських рад у органах державного казначейства та банках, а також державну реєстрацію припинення Новокраснянської сільської ради та Червонопопівської сільської ради.
 12. Кремінському міському голові забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів Новокраснянської та Червонопопівської сільських рад протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цих рад як юридичних осіб.
 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на .

 

Кремінський міський голова                      Струк В.О.

Read 320 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG