Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 14 грудня 2020 15:09

Сесія 02/8. Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДРУГА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«23» грудня 2020 року

Кремінна

№ 2/

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік

12305301000
(код бюджету)

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 18 грудня 2019 року №53/22 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік» зі змінами (далі – рішення):

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2020 рік:

 доходи міського бюджету у сумі 38 056 118,75 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 26 788 625,51 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 11 267 493,24 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 53 406 123,60 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 777 670,00 гривні, видатки спеціального фонду міського бюджету 33 628 453,60 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 7 360 955,51 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загального фондом міського бюджету в сумі 350 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 13 665 460,36 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 852 500,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,3 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 до цього рішення.»

1.2. Пункт 4 викласти в новій редакції:

«4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 38 728 456,24 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.»

  1. Внести зміни у додатки: 1 «Доходи міського бюджету на 2020 рік», 2 «Фінансування місцевого бюджету на 2020 рік», 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2020 рік», 4 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році», 5 «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році», 7 «Міжбюджетні трансферти на 2020 рік» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 їх у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                             В.О. СТРУК


Пояснювальна до рішення 2 сесії міської ради від 23 грудня 2020 року
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік»

 

        Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

1.На виконання п.49 Постанови КМУ № 228 від 28.02.2002 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки Казначейства про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Наприкінці року розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. На підставі вищезазначеного внести зміни до доходної та видаткової частини спеціального фонду міського бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ:

1.1.Збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету по КДК 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» на суму 1928969,36 грн.

1.2.Збільшити планові асигнування видаткової частини спеціального фонду бюджету по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на підставі акту №1 від 01.03.2020 щодо безоплатної передачі обладнання від програми ООН «Відновлення і розбудова миру» на баланс міської ради були передані мобільний ЦНАП-1321643,00 грн., обладнання для мобільного ЦНАПу – 105316,00 грн., кейс для ЦНАПу – 53590,00 грн., кейс для енергоаудиту – 50239,00 грн.; на підставі Акту передачі №KRA-023-D-010 від 30.06.2020 по Проекту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» від імені “Кімонікс Інтернешнл Інк» в особі пана Майкла Стівейтера, одержала в якості міжнародної технічної допомоги обладнання на баланс міської ради були передані мобільний ЦНАП загальну суму 191719,40 грн.; на підставі акту приймання-передачі від 08.09.2020 щодо безплатної передачі обладнання від Новоайдарської районної громадської організації «Світанок» мобільного стенд ролл-апу та рекламного банеру з друком на суму 811,00 грн., акту приймання-передачі від проекту ПРООН «Підтримка Європейським Союзом сходу України-відновлення, зміцнення миру та урядування» та громадської організації «Соціальний добробут та фінансова грамотність» від 02.12.2020 на суму 74585,96 грн. та від 10.12.2020 на суму 101070,00 грн. на передане безоплатне майно в натуральній формі на загальну суму 1898974,36 грн., в т.ч. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 155452,16 грн.; КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 1743522,20 грн.

по КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на підставі акту №1 від 19.06.2020 щодо безплатної передачі обладнання від КРГО Кремінська Бізнес-асоціація» та програми ООН «Відновлення і розбудова миру» на баланс міської ради прийнято акумуляторні обприскувачі на суму 6895,00 грн., бензинові обприскувачі на суму 23100,00 грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в загальній сумі 29995,00 грн.

1.3.Збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету по КДК 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів» на суму 31183,88 грн.

1.4.Збільшити планові асигнування видаткової частини спеціального фонду бюджету на загальну суму 31183,88 грн. , в тому числі по:

         КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» на суму 31183,88 грн. - проведена оплата по громадським роботам Центром зайнятості населення, в т.ч.: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 25560,57 грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 5623,31 грн.

 

Заступник міського голови                       Н.М.Макогон

Read 403 times

Main Menu

Kremins'ka TG