Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 14 грудня 2020 15:40

Сесія 02/8. Про затвердження бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДРУГА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«23» грудня 2020 року

Кремінна

№ 2/ПРОЕКТ

Про затвердження бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо затвердження Кремінського міського бюджету на 2021 рік, який ухвалено рішенням виконкому Кремінської міської ради від _ грудня 2020 року, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись статтями 14, 21-24, 63, 69, 69-1, 71-73, 75-77, 91, 93 Бюджетного кодексу України, статтями 26, 43, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Кремінської міської територіальної громади у сумі 212 222 038 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади у сумі 207 802 020 гривні та доходи спеціального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади у сумі 4 420 018 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки бюджету Кремінської міської територіальної громади у сумі 208 710 955 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади у сумі 184 632 769 гривні, видатки спеціального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади у сумі 24 078 186 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Кремінської міської територіальної громади в сумі 23 169 251 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 27 114 235 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат бюджету Кремінської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 47 296 011 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються Кремінською міською територіальною громадою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2021 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та інші надходження, що зараховуються до бюджету міської територіальної громади згідно із законодавством;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інші надходження, що зараховуються до бюджету міської територіальної громади згідно із законодавством;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Кремінської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 13 382 500 гривень.

 

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищеними видатками бюджету Кремінської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання 

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

 

 1. Дозволити начальнику фінансового відділу Кремінської міської ради за погодженням з постійною комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Кремінської міської територіальної громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Кремінської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Надати право при виконанні бюджету Кремінської міської територіальної громади здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Головному розпоряднику коштів бюджету Кремінської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

15.1. Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

15.2. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

15.3. Здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії.

15.4. Забезпечення доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

15.4.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

15.4.2. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

15.5. Забезпечення в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.

15.7. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

15.8. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2021 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Кремінна, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

 

 1. При внесенні змін до бюджетної класифікації, надати право міському голові здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про бюджет Кремінської міської територіальної громади.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2021 року в межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2021 року, у разі необхідності, проводити розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів з районного та інших місцевих бюджетів Сєвєродонецького району до бюджету Кремінської міської територіальної громади у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Відповідно до пункту 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади, за результатами фінансово-господарської діяльності 2020 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році нульову ставку зі сплати до бюджету Кремінської міської територіальної громади частини прибутку (доходу).

 

 1. Установити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету у 2021 році міською радою не надаються.

 

 1. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

 1. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                   Володимир СТРУК

Read 537 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG