Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 30 листопада 2020 16:08

Сесія 01/8. Про затвердження Положення про постійні комісії Кремінської міської ради

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«03» грудня 2020 року

Кремінна

№ 1/проект

Про затвердження Положення про
постійні комісії Кремінської міської ради

 

Згідно частини 13 статті 46, статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Кремінської міської ради, згідно додатку, що додається.
 2. Рішення 2 сесії Кремінської міської ради сьомого скликання № 2/4 від 02.12.2015 року «Про утворення постійних комісій, затвердження їх складу та обрання голів комісій Кремінської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                             Володимир СТРУК


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням 1 сесії
Кремінської міської ради
восьмого скликання
від 03.12. 2020 року № 1/проект

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Кремінської міської ради 

 

Це Положення визначає порядок діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій Кремінської міської ради сьомого скликання, розроблено згідно Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про статус депутатів місцевих рад" та Регламенту міської ради.

Стаття 1. Утворення комісій міської ради.

Постійні та тимчасові контрольні комісії міської ради утворюються в порядку, визначеному Регламентом ради.

Стаття 2. Перелік постійних комісій ради.

 1. У складі Кремінської міської ради утворюються та діють такі постійні комісії:

1) з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв'язку із засобами масової інформації:,

2) з питань соціально –економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів;

3) з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту;

4) з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб'єктів

малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку;

5) питань землекористування; архітектури, будівництва та екології;

 1. Рада може, відповідно до норм, встановлених Регламентом ради, реорганізовувати, об'єднувати, або ліквідовувати постійні комісії.

 

Стаття 3. Компетенція постійної комісії з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв'язку із засобами масової інформації.

До компетенції постійної комісії з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики належить:

Підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до Регламенту роботи міської ради, цього Положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.

Аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій, щодо її удосконалення .

Попередній розгляд питань, щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради, у випадках, передбачених законодавством.

Розгляд заяв та скарг депутатів ,пов'язаних з депутатською діяльністю. Розгляд заяв і скарг, щодо депутатів міської ради.

Участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території міста.

Підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд міської ради щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у випадку надходжень відповідних звернень.

Аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у місті, внесення відповідних пропозицій до комплексних програм місцевого соціально-економічного розвитку.

Підготовка та розгляд пропозицій щодо заснування засобів масової інформації міської ради, призначення та звільнення її керівників.

Тісний зв'язок із засобами масової інформації, сприяння забезпеченню свободи слова на відповідній території.

Стаття 4. Компетенція постійної комісії з питань соціально –економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

До компетенції постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту належить:

 Попередній розгляд проектів планів та програм економічного і соціального розвитку території , бюджету, а також звітів про їх виконання.

 Попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження місцевих податків та зборів та визначення їх ставок.

Здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду.

Вносить пропозиції щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності.

Вносить пропозиції щодо надання пільг по оподаткуванню юридичних та фізичних осіб, що діють на території міста.

Підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету.

Підготовка пропозицій щодо реформування системи охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури .

Залучення до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів.

Погодження проектів нормативних актів ради, що стосуються сфери соціального захисту населення, охорони здоров'я , освіти, культури, туризму, молоді та спорту незалежно від суб'єкта внесення.

Аналіз проблем і розробка пропозицій по удосконаленню медичного обслуговування населення у ФАПах.

Проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій.

Ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят і змагань в місті.

Ведення діяльності, пов'язаної із встановленням партнерських стосунків з іншими містами в Україні та за кордоном.

Аналіз стану дитячих дошкільних закладів, внесення рекомендацій щодо подальшого поліпшення їх якості, розвитку гуманізації та демократизації виховного і навчального процесу в них.

Сприяння охороні пам'ятників історії та культури на території ради.

Розробка програм по всебічному розвитку фізичної культури, спорту та туризму на території ради.

Сприяння розвитку народної творчості, художньої самодіяльності, національно - культурних традицій територіальної громади.

Аналіз проблем і розробка пропозицій по удосконаленню ефективної

роботи клубів міської громади.

Бере участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання.

Контактує з депутатами Кремінської районної ради по вирішенню бюджетних та фінансових питань району, що стосуються Кремінської міської ради.

Стаття 5. Компетенція постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб'єктів підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку.

До компетенції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб'єктів підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку належить:

 Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм. що стосуються житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста.

 Здійснення перевірок, обстежень та аналізу об'єктів житлово-комунального господарства та підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем ЖКГ.

 Підготовка пропозицій щодо оптимізації, функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації.

 Аналіз скарг мешканців міста на роботу ЖКГ, розгляд найбільш типових з них на засіданнях комісії та ухвалення рекомендацій щодо вирішення кадрових питань в ЖКГ.

 Попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів міського бюджету та програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку ЖКГ.

 Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються підприємництва, торгівлі та побуту.

Попередній розгляд та узгодження запровадження місцевих податків та зборів, а також пільг суб'єктам підприємницької діяльності.

 Вивчення, аналіз стану розвитку підприємництва, торгівлі та побуту в місті та підготовка пропозицій, щодо його поліпшення.

 Розробка і реалізація заходів, направлених на встановлення клімату довіри між міською владою та суб'єктами підприємництва, що діють у місті.

 Розробка заходів, спрямованих на поліпшення обслуговування населення міста телефонним, поштовим та телетрансляційним зв'язком, поліпшення умов транспортного обслуговування .

Стаття 6. Компетенція постійної комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.

До компетенції постійної комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології належить:

 Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, архітектури, садівництва та екологіі.

 Попередній розгляд, аналіз та внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.

 Погодження розміщення об'єктів на території міста, землевідведення.

 Контроль за дотриманням рішень ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.

 Здійснення моніторингу дотримання генерального плану забудови міста.

 Співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем.

 Здійснення інших заходів, що пов'язані з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у місті.

Стаття 7. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної цим положенням, постійні комісії ради:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектам нормативних та інших юридичних актах міської ради, незалежно від суб'єкту їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції;

3) здійснюють контроль над відповідними управліннями та відділами, комунальними підприємствами, установами та організаціями;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та надають рекомендації, щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в місті;

6) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення;

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

Стаття 8. Права постійних комісій ради

 1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1) створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) створювати експертні групи, залучати на договірній основі, в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов'язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;

7) підтримувати зв'язки з відповідними постійними комісіями Кремінської районної ради, інших рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, тощо;

8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, "круглих столів", інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

 1. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених п.п З, 4, частини 1 цієї статті постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
 2. Посадова особа, яку запрошено на засідання. зобов'язана вчасно прибути на засідання комісії.
 3. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов'язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.
 4. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.
 5. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до клопотання про звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 9. Засідання постійної комісії

 1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії, у міру потреби, згідно з планом роботи комісії або у зв'язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.
 2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менше як 1\3 членів комісії.
 3. Апарат ради після отримання звернення міського голови або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1\3 її членів, зобов'язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати заявленої у вказаних документах.
 4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
 5. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії.
 6. У разі відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених ч.5 цієї статті, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.
 7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 10. Слухання в постійній комісії ради

 1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.
 2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів для розгляду на раді, з питань, що належать до компетенції комісії.
 3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості та представників засобів масової інформації.
 4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
 5. На слуханнях, у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

Стаття 11. Порядок денний засідання комісії

 1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.
 2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його замінює оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань ,які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
 3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 12. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

 1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.
 2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та

постанов.

 1. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії і стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.
 2. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
 3. Висновки комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.
 4. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов'язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.
 5. У формі постанов, більшістю голосів членів комісії, ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії, тощо.
 6. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 13. Протокол засідання комісії

 1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.
 2. В протоколі вказується:

1) дата та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядались;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень;

 1. До протоколу у вигляді додатків додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів ,членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.
 2. Протокол оформляється у двох примірниках. Один примірник протоколу, належним чином оформленого та підписаного, зберігається у справах ради, другий у справах комісії.

Стаття 14. Спільне засідання комісій

 1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, який визначений головним у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.
 4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.
 1. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій, або особами, що їх замінюють.
 2. У випадку, коли результати голосування, по окремому чи усім рішенням по різних комісіях, є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.
 3. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні
 4. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 15. Порядок діяльності тимчасових контрольних комісій ради

 1. Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність відповідно до норм, визначених цим положенням для постійних комісій ради.
 2. Компетенція тимчасової контрольної комісії ради визначається в рішенні ради про створення такої комісії.
 3. Тимчасові контрольні комісії ради, як правило проводять свої засідання в закритому режимі.
 4. Члени тимчасових контрольних комісій ради утримуються від проведення прес-конференцій та інших публічних виступів до завершення роботи комісії.
 5. По завершенні роботи тимчасової контрольної комісії, оформляється звіт, у якому викладається мета утворення комісії; суть проблеми, що розглядалася; фактичні матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією; результати їх розгляду; висновки та рекомендації.
 6. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

Стаття 16. Порядок введення в дію цього Положення

 1. Це Положення вводиться в дію з другої сесії міської ради сьомого скликання.
 2. З дня введення в дію, Положення про постійні комісії ради ухвалені раніше рішення, вважаються такими, що втратили чинність.
Read 528 times

Main Menu

Kremins'ka TG