Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 28 серпня 2020 15:31

64 сесія. Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності Кремінської територіальної громади

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТ
ЧЕТВЕРТА CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 ____________2020 року

Кремінна

№ 64/проєкт

Про затвердження
Порядку визначення розміру
плати за тимчасове користування місцем
розташування рекламного засобу,
що перебуває у комунальній власності
Кремінської територіальної громади

 

З метою регулювання відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Кремінської територіальної громади, та визначення порядку надання дозволів на розміщення такої реклами, керуючись Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Кремінської територіальної громади згідно з додатком 1.
  2. Секретарю Кремінської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Кремінської міської ради.
  3. Контроль за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет Кремінської міської ради та на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань житлово–комунального господарства, розвитку суб'єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку.

 

Міський голова                                    Ю.О.ПРОКОПЕНКО


Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від ______.2020 № __/__

 

ПОРЯДОК
визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, щ
о перебуває у комунальній власності Кремінської територіальної громади

 

1.1. Розмір плати визначається, виходячи з економічної оцінки території міста. Відповідно цього територія міста Кремінна умовно поділяється на чотири укрупнені рекламно-містобудівні зони, за коефіцієнтами яких розраховується розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами.

Межі цих зон для розміщення зовнішньої реклами визначаються переліком і межами вулиць, а саме:

 

№ з/п

№ зони

Розміщення зони

коефіцієнт

1.

І зона

пл. Красна від вул. Титова до будівлі пл. Красна,20

Транзитні автодороги:

вул.Донецька – Східна– Харківська

вул. Озерна, вул. Переїздна сел. Ст. Краснянка

сел. Житлівка – транзит (Сєвєродонецьк-Сватово)

вул.Титова – вул.Лиманська

пров.Кошового – пл. Кооперативна – вул. Кооперативна, об’їзна дорога (вул. Дражевського, Декабристів, Хвойна, Полнова)

1,3

2.

ІІ зона

вул. Банкова (від пл. Красна до пров. Гиревий), вул. Шевченко (від вул.Банкова до вул. Побєди), вул. Побєди, вул. Центральна (від вул. Титова до вул. Побєди), пров. Дружби, вул. Вокзальна (район залізничного вокзалу), вул. Санаторна (від об’їзної дороги до бази відпочинку «Прелесное»)

1,2

3.

ІІІ зона

вул. Центральна (від вул. Побєди до вул. Горького),

ул. Шевченко (від вул. Побєди до пров. Спортивного), вул. Промислова, сквер клубу шахти «Кремінна» , пл. шахтна, пл. Паркова

1,1

4.

IV зона

Інші вулиці та провулки

1

  • Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Кремінської територіальної громади обчислюється за наступною формулою:

Р = S х В х Кз х Kc , де

Р – розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Кремінської територіальної громади

S – площа місця розташування рекламного засобу, в метрах квадратних з округленням до значення десятої частини дробів (0,1;0,2 і т.д.)

В – базовий тариф (табл.1)

Таблиця 1

Базові тарифи

№ п/п

Місце розташування

Одиниця виміру

за кв. м.

Плата за місяць

у відсотках від мін. зарплати

1.

Реклама на відведеній території на відкритій місцевості (зелена зона, асфальт, грунт)

за 1 кв. м

2,0 %

2.

Реклама на зовнішніх поверхнях будинків та споруд

за 1 кв. м

1,5 %

3.

Реклама на елементах вуличного обладнання

за 1 кв. м

1,0 %

 

Кз – коефіцієнт, що відповідає певній рекламно-містобудівній зоні;

Кс – коефіцієнт сторонності, що застосовується до рекламних площин з розмірами інформаційного поля не менше ніж 4 кв. м. становить:

– для односторонніх конструкцій – 1;

– для двосторонніх рекламних засобів, а також для тих, що мають дві та більше рекламних площин – 1,5.

1.3. Розмір плати за користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища, визначаються відповідним договором, що укладається з організаторами таких заходів і встановлюється в розмірі 1% від мінімальної заробітної плати за добу.

1.4. Розмір плати за тимчасове користування місцями розташування визначається без врахування податку на додану вартість за один квадратний метр площі місця розташування, виходячи із місця розташування спеціальної конструкції та з розрахунку за один календарний місяць. Відповідно до законодавства податок на додану вартість повинен бути обчислений додатково.

1.5. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового використання місць для розташування рекламного засобу при відсутності рекламного засобу.

1.6. Звільняються від плати за тимчасове користування місцем для розташування реклами розповсюджувачі соціальної реклами.

1.7. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

1.8. Пільги, відстрочки та розстрочення плати за користування місцями для розміщення зовнішньої реклами не надаються.

Плата за користування місцями нараховується з моменту укладання відповідного договору, після оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

1.9. Плата за використання місць розташування спеціальних конструкцій вноситься помісячно або авансом за рік, на підставі договору про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

1.10. Плата за тимчасове розміщення рекламних засобів зараховується до міського бюджету м.Кремінна.

1.11. Несплата платежів протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання Договору. При цьому з користувача місцем зовнішньої реклами стягується заборгована сума плати.

Read 1321 times

Main Menu

Kremins'ka TG