Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 08 вересня 2020 16:51

64 сесія. Про припинення права оренди на земельну ділянку та передачу її в оренду (вул.Східна)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«30» вересня 2020 року

Кремінна

№64/ПРОЕКТ

Про припинення права оренди на земельну ділянку ФОП Бахтіній Т.І. та передачу її в оренду ФОП Бахтіну О.Г.
(вул. Східна, 91)

 

Розглянувши заяву ФОП Бахтіна О.Г. щодо передачі в оренду земельну ділянку під нерухомим майном у зв’язку з прийняттям у дар нерухомого майна відповідно до Договору дарування нерухомого майна зареєстрованого в реєстрі за № 1279 виданого 06.12.2019 року та заяву ФОП Бахтіної Т.І. щодо припинення права оренди на земельну ділянку у зв’язку з відчуженням нерухомого майна, керуючись ст.ст. 12, 120, 124 Земельного кодексу України, ст. 287, 288 Податкового кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням сесії Кремінської міської ради від 26.06.2019 р. № 47/13 “Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Кремінна на 2020 рік” та рішенням сесії міської ради від 31.01.2018 № 29/16 «Про затвердження Типового договору оренди землі, який буде укладатися на земельні ділянки комунальної власності Кремінської міської громади», Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Припинити фізичній особі-підприємцю Бахтіній Тетяні Іванівні, яка мешкає за адресою: --, право оренди на земельну ділянку площею 0,2785 га, кадастровий номер: 4421610100:02:086:5103, яка розташована по вул. Східна (колишня вул. Кірова), 91, м. Кремінна та надана для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості – утримання столярного виробництва, у зв’язку з відчуженням нерухомого майна, шляхом укладання Угоди про припинення договору оренди землі від 08.12.2015 року, відповідно до якого зареєстровано право оренди на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30.03.2016 року № 14025698.
  2. Передати в оренду фізичній особі-підприємцю Бахтіну Олексію Григоровичу, який мешкає за адресою: --, при умовах виконання п.3. даного рішення, строком на 15 років земельну ділянку комунальної власності із земель промисловості у встановлених межах, площею 0,2785 га, кадастровий номер: 4421610100:02:086:5103, яка розташована по вул. Східна (колишня вул. Кірова), 91, м. Кремінна та надана для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості – утримання столярного виробництва.
  3. Орендарю:

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін укласти Договір оренди землі, провести у встановленому законом порядку реєстрацію права оренди.
3.3. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
3.4. Укласти з апаратом виконавчого комітету Кремінської міської ради Договір про співробітництво з благоустрою прилеглої території та обслуговування закріпленої території в м. Кремінна.
3.5. У п'ятиденний термін після реєстрації права оренди на земельну ділянку надати копію Витягу про реєстрацію права оренди на земельну ділянку Головному управлінню ДПС у Луганській області.
3.6. У п'ятиденний термін після реєстрації права оренди на земельну ділянку надати копії Витягу про реєстрацію права оренди на земельну ділянку до землевпорядного відділу виконавчого комітету міської ради.

  1. Встановити з дати укладання договору оренди землі річну орендну плату за земельну ділянку в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з застосуванням наступної індексації відповідно до нормативних актів на наступні роки, з правом перегляду орендної плати один раз у три роки та внесенням орендної плати згідно чинного законодавства шляхом перерахування коштів на рахунок місцевого бюджету.
  2. По закінченню терміну договору оренди землекористувач зобов'язаний провести роботи по поновленню або приведенню до придатного стану для подальшого використання ділянки при її поверненні.
  3. Землевпорядному відділу виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після укладення Договору оренди землі та проведення Державної реєстрації права оренди на земельну ділянку.
  4. Копію рішення направити до Головного управління ДПС у Луганській області для використання у роботі.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.

Міський голова                     Ю.О. ПРОКОПЕНКО

Read 426 times

Main Menu

Kremins'ka TG