Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 22 липня 2020 16:23

62 сесія. Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд на проспекті Дружби м.Кремінна

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТ ___________
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«___» _______ 2020 року

Кремінна

№___

Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд
на проспекті Дружби м. Кремінна

 

Для визначення механізму розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності у зоні для розташування кафе громадського простору проспекту Дружби м. Кремінна (Бульвару), відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 21.10.2011 №244, керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд у зоні для розташування кафе на проспекті Дружби м. Кремінна.
    Додаток 1 – 5 арк.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                              Ю. О. ПРОКОПЕНКО


Додаток 1
до рішення Кремінської міської ради
від __________ № ____

 

Порядок розміщення тимчасових споруд у зоні для розташування кафе на проспекті Дружби м. Кремінна

 

  1. Загальні положення

 1.1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності у зоні для розташування кафе громадського простору проспекту Дружби м. Кремінна (Бульвару).

 

 1.2. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 21.10.2011 №244.

 

 1.3. Тимчасова споруда для здійснення
підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що
виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних
вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних
виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без
улаштування фундаменту.

 

  1. Порядок погодження розміщення тимчасових споруд у зоні для розташування кафе на проспекті Дружби м. Кремінна

  2.1.Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС .   2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до
виконавчого комітету Кремінської міської ради із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.   2.3. До заяви додаються:  графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування
ТС у зоні для розташування кафе на проспекті Дружби м. Кремінна, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;  реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна
інформація).  ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.   2.4. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС
комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним
нормам визначає відповідний орган з питань містобудування та
архітектури, який утворено у складі виконавчого органу Кремінської міської ради, протягом десяти робочих днів з дня подання
зазначеної заяви.  У разі відсутності у складі виконавчого органу
Кремінської міської ради органу з питань містобудування
та архітектури відповідність намірів щодо місця розташування ТС на
території Кремінської міської ради визначає орган з
питань містобудування та архітектури Кремінської районної
державної адміністрації. У такому
випадку строк розгляду заяви становить п'ятнадцять робочих днів.   2.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця
розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її
наявності), будівельним нормам замовник повідомляється відповідним
органом з питань містобудування та архітектури письмово протягом
трьох робочих днів з дня такого визначення відповідності намірів
або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації
намірів розміщення ТС.  2.6. У разі позитивного висновку органу з питань містобудування та архітектури питання про погодження місця розташування ТС виноситься на розгляд виконавчого комітету Кремінської міської ради. При цьому виконавчим комітетом при прийнятті рішення має обов’язково враховуватись відповідність поданих заявником документів дизайн-коду, встановленого для кафе громадського простору проспекту Дружби м. Кремінна (Бульвару). 2.7. Питання щодо отримання паспорта прив’язки ТС, укладення договору сервітуту під ТС, вирішується відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 21.10.2011 №244, Земельного кодексу України.

  1. Порядок проведення конкурсу з розміщення тимчасових споруд у зоні для розташування кафе на проспекті Дружби м. Кремінна

 

 3.1.У разі, якщо кількість замовників, які мають намір встановити ТС, перевищує кількість вільних місць для розташування у зоні для кафе на проспекті Дружби м. Кремінна, проводиться конкурс з метою визначення найкращої пропозиції.

 

 3.2. Конкурсний відбір замовників здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною відповідно до розпорядження міського голови.

 

Комісія утворюється у складі п’яти осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар.

 

До складу комісії входять працівники апарату виконкому Кремінської міської ради, органу з питань містобудування та архітектури, а також представники громадськості (за згодою).

 

3.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

 

визначення умов проведення конкурсу;

 

визначення строку проведення конкурсу;

 

опублікування інформації про проведення конкурсу;

 

визначення учасників конкурсу;

 

розгляд конкурсних пропозицій;

 

визначення переможців конкурсу;

 

визнання конкурсу таким, що не відбувся;

 

складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету Кремінської міської ради.

 

3.4. Очолює комісію голова.

 

Голова комісії у межах наданих повноважень:

 

скликає засідання комісії;

 

головує на засіданнях комісії;

 

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Порядком;

 

у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

 

3.5. Секретар комісії:

 

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

 

забезпечує виконання доручень голови комісії;

 

оформляє протоколи засідань комісії.

 

3.6. На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються розпорядженням міського голови на одного з членів комісії. На період довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за розпорядженням міського голови відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії.

3.7. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 10 днів до останнього дня прийняття пропозицій розміщується на офіційному вебсайті Кремінської міської ради.         Інформація повинна містити строк подання конкурсної документації; перелік необхідних документів; поштову адресу, за якою подаються документи; дату, час і місце проведення конкурсу; відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

3.8. Для проведення конкурсу претендент подає документи, зазначені пп. 2.2, 2.3 Порядку, а також інші документи, які містять інформацію про надання послуг у кафе, зокрема: прейскуранти цін, меню, графік та сезонність роботи, будь-які інші документи,які на думку претендента свідчать про його конкурентні переваги.

3.9. Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з розміщення тимчасових споруд у зоні для розташування кафе на проспекті Дружби м. Кремінна”.

3.10. Прийняття пропозицій закінчується за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

 Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

3.11. У разі невідповідності поданих документів вимогам п. 3.8 Порядку, а також несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії.

3.12. Засідання комісії проводяться у разі присутності більше половини її складу. Рішення приймаються більшістю від присутніх. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3.13. Під час обрання переможця з числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

різноманітність наданих послуг, їх ціна:

 

3 бали - найбільша пропозиція;

 

2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

1 бал - інші пропозиції;

 

зручність графіку роботи для жителів громади:

 

3 бали - найбільша пропозиція;

 

2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

1 бал - інші пропозиції;

 

зовнішній вигляд ТС та прилеглої території та його відповідність дизайн-коду, встановленого для кафе громадського простору проспекту Дружби м. Кремінна (Бульвару):

3 бали - найбільша пропозиція;

 

2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

1 бал - інші пропозиції;

 

Інші конкурентні переваги претендента (у разі наявності):

 

3 бали - найбільша пропозиція;

 

2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

1 бал - інші пропозиції.

 

 

3.14. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

3.15. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

3.16. Комісія виносить на розгляд виконавчого комітету Кремінської міської ради пропозицію про погодження місця розташування ТС переможця конкурсу відповідно до п.2.6. Порядку.

3.17. За наявності одного учасника конкурсу комісія виносить на розгляд виконавчого комітету Кремінської міської ради пропозицію про погодження місця розташування ТС цього учасника відповідно до п.2.6. Порядку у разі подання всіх необхідних документів, передбачених п.3.8.

3.18. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 

Головний спеціаліст з юридичних питань                          А. Г. Редя

Read 418 times

Main Menu

Kremins'ka TG