Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 24 червня 2020 16:39

61 сесія. Про затвердження Порядку надання адміністративних послуг через пересувні (мобільні) відділені робочі місця

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__» ________ 2019 року

Кремінна

№ __/__

Про затвердження Порядку
надання адміністративних послуг
через пересувні (мобільні)
відділені робочі місця

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 01.08.2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок надання адміністративних послуг через пересувні (мобільні) віддалені робочі місця - додається.
 2. Виконавчому комітету Кремінської міської ради забезпечити виконання даного рішення на території Кремінської міської ради.
 3. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                        Ю.О. Прокопенко


Додаток 2
до рішення __ сесії
Кремінської міської ради
від __.07.2020 № __/___

ПОРЯДОК
надання адміністративних послуг через пересувні
(мобільні) віддалені робочі місця

 

 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Порядок надання адміністративних послуг через пересувні (мобільні) віддалені робочі місця адміністраторів Центру надання адміністративних послуг м. Кремінна (далі-Центр) із застосуванням спеціального обладнання (далі - Порядок) визначає механізм організації роботи адміністраторів Центру у мобільному ЦНАП та з застосуванням спеціального обладнання для обслуговування за місцем проживання або перебування суб’єктів звернення (вдома, у лікарні, у закладах соціальної сфери тощо), обмеженим у пересуванні відповідно до пункту 4 ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та пунктів 52-54 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» від 01.08.2013 № 588 .
 3. Порядок розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України, який визначає механізм взаємодії адміністраторів Центру, суб’єктів надання адміністративних послуг, інших публічних послуг, суб’єктів звернень у питаннях реалізації Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших нормативних актів України, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення при організації обслуговування споживачів адміністративних, інших публічних послуг через пересувні (мобільні) віддалені робочі місця адміністраторів у ході виїзного обслуговування.
 4. У Порядку використовуються терміни та поняття:

1) Мобільний ЦНАП - спеціально обладнаний транспортний засобі, призначений для надання адміністративних послуг суб’єктам звернень поза приміщенням ЦНАП, та оснащений відповідним комплектом технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету

2) спеціальне обладнання - мобільний кейс з ноутбуком, принтером, сканером і модемом для надання адміністративних, інших публічних послуг, обмеженим у пересуванні, за місцем їх знаходження

2) адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

3) публічні послуги – будь-які послуги, обов’язковість отримання яких установлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами;

4) пересувні віддалені робочі місця адміністраторів - виїзне обслуговування, що здійснюється адміністраторами за межами Центру: консультування, прийом документів від суб’єктів звернення на отримання адміністративних послуг та інших публічних, видача їх результатів;

5) заява на виїзне обслуговування – звернення суб’єкта звернення або законного представника щодо наміру отримання адміністративної або публічної послуги за допомогою виїзного обслуговування із застосуванням мобільного кейсу в усній або письмовій формі, у вигляді електронного звернення на електронну адресу у рубриці «Заява на виїзне обслуговування» або за телефоном.

 1. Основні функціональні вимоги до організації виїзного обслуговування:

1) забезпечення швидкого, зручного, доступного процесу надання адміністративних, інших публічних послуг в комфортних умовах суб’єктам звернення обмеженими в пересуванні (у тому числі з обмеженими фізичними можливостями);

2) подальше реформування та побудова ефективної системи надання адміністративних, інших публічних послуг органами місцевого самоврядування міста.

 1. До виїзного обслуговування можуть залучатися фахівці Центру та суб’єктів надання адміністративних, інші посадові особи органу місцевого самоврядування.
 2. Питання організації виїзного обслуговування покладається на начальника Центру виконавчого комітету, координація роботи – заступник міського голови.
 3. Затвердження Порядку та внесення змін до нього здійснюється відповідними рішеннями органу, що утворив Центр.
 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЇЗНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 5. Перелік адміністративних, інших публічних послуг, що надаються за допомогою мобільно ЦНАП та виїзного обслуговування із застосуванням мобільного кейсу, затверджується відповідним рішенням міської ради.
 6. Перелік категорій громадян, яким надаються адміністративні, інші публічні послуги за допомогою виїзного обслуговування із застосуванням мобільного кейсу :

1) особи з інвалідністю внаслідок війни;

2) учасники бойових дій у випадку складних життєвих ситуацій;

3) учасники війни;

4) Герої України;

5) Герої соціалістичної праці;

6) особи з інвалідністю I, II групи, діти з інвалідністю;

7) особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

8) громадяни, які досягли 80-річного віку;

9) громадяни, які опинилися в складних життєвих ситуаціях,

 (при пред’явленні підтверджуючих документів про відповідний статус або факту складної ситуації та за наявності у них документу про сплату надання послуги або адміністративного збору (у разі платності послуги), мобільного телефону).

 1. Виїзне обслуговування здійснюється виключно для особи- отримувача послуги.
 2. Строки надання адміністративних, інших публічних послуг визначаються у відповідності до чинного законодавства України.
 3. З метою уникнення спірних питань, що можуть виникнути в ході виїзного обслуговування, забезпечення можливості якісного обслуговування, здійснення (у разі потреби) службового розслідування, надання послуг здійснюється з використанням відеокамери ( за згодою суб’єкта звернення).
 4. Про проведення відеозйомки замовник попереджається заздалегідь при оформленні заявки на виїзне обслуговування.
 5. Виїзне обслуговування здійснюється один раз на тиждень після оформлення заявки на виїзне обслуговування за маршрутом, затвердженим першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

4                       Продовження додатка 2

 

влади, з урахуванням кількості поданих заявок щомісячно та регламенту роботи Центру.

 1. З метою автоматизації процесу надання послуг у ході виїзного обслуговування використовується програмне забезпечення «Автоматизовані робочі місця користувачів Єдиних Державних реєстрів», операційна система Microsoft Windows 10 Enterprise SPI, мобільна версія, що забезпечує:

1) реєстрацію та обробку заяв і документів суб’єктів звернення;

2) реєстрацію та обробку видачі готових результатів суб’єктам звернень;

3) організацію документообігу;

4) формування звітних та статистичних форм роботи.

 1. Суб’єкт звернення зобов’язаний забезпечити умови для здійснення виїзного обслуговування, а саме:

1) безпечне перебування осіб, які здійснюють виїзне обслуговування у приміщенні;

2) надати місце, обладнане столом, стільцем для здійснення прийому.

 1. У разі відсутності зазначених умов або факту підтвердження, що заявником грубо порушуються санітарні норми утримання приміщення, виїзне обслуговування припиняється з поясненням причини. Повторний виїзд до замовника здійснюється в разі надання ним повторної заявки та усунення недоліків.
 2. У випадку, коли виїзне обслуговування припиняється через відсутність суб’єкта звернення (з поважних причин) йому залишається повідомлення із зазначенням контактної інформації для повторного відвідування (додаток 1). При цьому максимальний час очікування не може перевищувати 15 хвилин. Факт нездійснення виїзного обслуговування фіксується в акті (додаток 2).
 3. У випадку, коли суб’єкт звернення не може пред’явити документ, що посвідчує його соціальну категорію ( відповідно до пункту 2 розділу II ) та документу про сплату надання послуги або адміністративного збору (у разі платності послуги), виїзне обслуговування припиняється. Причина припинення виїзного обслуговування доводиться до керівника Центру. За таким фактом складається акт (додаток 3).

 

III. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО Й МАТЕРІАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ ПРИ ВИЇЗНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

 

5                       Продовження додатка 2

 

 1. При виїзному обслуговуванні адміністратор Центру має бути оснащений наступним:

1) мобільний кейс з ноутбуком, принтером, сканером і модемом, з мобільним зв’язком 3G-інтернетом (1шт.).

2) штампи, печатки адміністратора Центру, суб’єктів надання адміністративних, інших посадових осіб органу місцевого самоврядування Мелітополя залучених до виїзного обслуговування.

3) відеокамера (1шт.).

4) POS-термінал (1шт. за наявності).

5) канцелярські товари та папір формату А-4 у необхідній кількості.

6) сумка для документів (1шт.).

 

 1. ПОРЯДОК ПОДАЧІ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБРОБКИ ЗАЯВИ НА ВИЇЗНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 2. Для отримання адміністративної послуги за допомогою виїзного обслуговування суб’єкт звернення/представник подає заяву одним зі способів:

1) за допомогою телефону відповідно до графіка роботи Центру;

2) шляхом звернення безпосередньо до центру оформивши заяву відповідно до графіку виїзного обслуговування з урахуванням роботи Центру.

3) чрез офіційний веб-сайт Мелітопольської міської ради Запорізької областіу розділі «Адміністративний центр», рубрика - «Заява на виїзне обслуговування».

 1. Під час подачі заяви суб’єкт звернення повинен повідомити чи зазначити таку інформацію:

1) прізвище, ім’я та по батькові заявника або представника заявника;

2) соціальна категорія

3) реквізити документа, що підтверджує соціальну категорію;

4) найменування заявленої послуги;

5) адреса місця реєстрації;

6) адреса для здійснення виїзного обслуговування;

7) контактний телефон заявника або представника заявника.

 1. Заява підтверджується підписом суб’єкта звернення/представника у разі її подання в письмовій формі.
 2. Форма заяви наведена в додатку 1 (зі згодою на обробку персональних даних та проведення відеозйомки).

6                       Продовження додатка 2

 

 1. Заяви, що надішли до Центру, реєструються у журналі заяв виїзного обслуговування, розглядаються керівником Центру. Про зареєстровані заяви повідомляються суб’єкти надання послуг за напрямком для з’ясування їх присутності при виїзному обслуговуванні. Розробляється маршрут виїзду з орієнтовним часом обслуговування, який оперативно узгоджується з усіма задіяними у виїзному обслуговуванні.
 2. Здійснюється замовлення автотранспорту та охорони.

 

 1. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
 2. Під час виїзного обслуговування адміністратор центру, фахівці суб’єктів надання послуг, інші посадові особи органу місцевого самоврядування Мелітополя, залучені до виїзного обслуговування, зобов’язані:

1) мати службове посвідчення;

2) здійснювати консультацію й прийом документів, задіяних у виїзному обслуговуванні інших посадових осіб самоврядування Мелітополя;

3) дотримуватися Єдиних вимог (стандартів) обслуговування відвідувачів Центру, розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 1. Під час здійснення виїзного обслуговування, адміністратор центру, фахівці суб’єктів надання послуг, інші посадові особи органу місцевого самоврядування Мелітополя, залучені до виїзного обслуговування, які здійснюють прийом, повинні враховувати особливості обслуговування заявників з обмеженими фізичними можливостями й керуватися правилами:

1) слухати уважно суб’єкта звернення, бути терплячим, очікувати коли людина закінчить говорити, не виправляти й не договорювати за неї;

2) при консультуванні та прийомі документів у осіб, які відчувають труднощі при пересуванні, - пам’ятати, що інвалідний візок – недоторканий простір людини, неприпустимо опиратися на нього, штовхати, котити візок без згоди людини;

3) при співбесіді, за можливістю, розташовуватися на одному рівні із суб’єктом звернення. Слід уникати положення, при якому суб’єкту звернення необхідно закидати голову.

 1. Прийом суб’єктів звернення складається з таких етапів:

1) ідентифікації особи та реєстрації заяви на отримання послуги в журналі виїзного обслуговування;

2) прийом документів;

7                       Продовження додатка 2

 

3) формування пакетів документів.

 1. При прийомі суб’єктом звернення надається документ, що підтверджує його особу, та документ, підтверджуючий його статус відповідно до пункту 2 розділу II цього Порядку, у разі, коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що засвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
 2. Адміністратор Центру, який здійснює виїзне обслуговування:

1) перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці щодо надання відповідної послуги, у разі потреби – надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви;

2) формує вхідний пакет документів, складає його опис, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, наданих суб’єктом звернення, у двох примірниках: один – для заявника, другий – зберігається в матеріалах справи та на електронному носії;

3) під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання послуги, спосіб передачі йому вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), бажане місце отримання оформленого результату надання послуги, та узгодити з ним термін отримання результату послуги з урахуванням строків її надання. Про це робиться відповідний запис в описі вхідного пакета документів на паперовому носії та проставляється підпис суб’єкта звернення;

4) здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (на паперовому та/або електронному носіях). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів;

5) після реєстрації вхідного пакету документів формує справу в паперовій та/або електронній формі та, у разі потреби, здійснює її копіювання чи сканування.

 1. Після завершення виїзного обслуговування адміністратор, який здійснював прийом, передає прийняті від суб’єкта звернення документи з відміткою «Виїзне обслуговування» до сектору видачі Центру.
 2. Сектор видачі Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання

8                       Продовження додатка 2

 

послуги, організувати передачу отриманого в ході виїзного обслуговування вхідного пакета документів суб’єктові надання послуги, до компетенції якого належить питання рішення в справі. Отримавши справу, суб’єкт надання послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвище, імені по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 1. Суб’єкт надання послуги не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату її надання повинен направити його до Центру (сектору видачі Центру), про що вноситься запис у лист проходження справи.
 2. Сектор видачі Центру у день отримання вихідного пакета документів від суб’єкта надання послуги робить відповідний запис про отримання у листі проходження справи, здійснює його реєстрацію шляхом внесення відомостей до відповідного реєстру на паперовому та/або електронному носіях, повідомляє про результат надання послуги суб’єкта звернення у зазначений ним спосіб(телефоном та/або шляхом направлення йому телефонного текстового повідомлення) та передає відповідному адміністратору для доставки результату надання послуги замовнику та включення його до графіку виїзду обслуговування.
 3. Повторний виїзд до суб’єкта звернення з метою видачі документів здійснюється в тому ж порядку, що й первинне обслуговування.
 4. Результат надання послуги видається суб’єкту звернення особисто або представнику за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує повноваження, у спосіб, прийнятий для суб’єкта звернення. Інформація про дату отримання результату надання послуги суб’єктом звернення фіксується у листі проходження справи під особистий підпис (за винятком отримання результату надання адміністративної послуги засобами поштового зв’язку).
 5. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання протягом одного місяця, документи надсилаються йому засобами поштового зв’язку (крім послуги «Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25 – і 45-річного віку») .
 6. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місце знаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації, вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку у Центрі , а потім передається до архівного зберігання.

 

9                       Продовження додатка 2

 

 1. ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА ЦЕНТРУ, ІНШИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дії або бездіяльність адміністратора Центру, суб’єктів надання послуг, які уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні, інші публічні послуги, можуть бути оскаржені в порядку, визначеному законодавством.

 

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністратори Центру інші посадові особи, задіяні у виїзному обслуговуванні:

1) несуть відповідальність за збереження й належне використання спеціального обладнання.

2) прийом-передача – мобільного кейсу для здійснення виїзного обслуговування адміністратором фіксується в журналі прийому-передачі відповідальною особою, на яку покладені обов’язки щодо технічного обслуговування та зберігання.

Read 526 times

Main Menu

Kremins'ka TG