Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 29 травня 2020 13:54

60 сесія. Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«24» травня 2020 року

Кремінна

№ 60/__

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік

12305301000
(код бюджету)

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 18 грудня 2019 року №53/22 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік» зі змінами (далі – рішення):

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2020 рік:

 доходи міського бюджету у сумі 34 209 062,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 24 901 722,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 9 307 340,00 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 49 509 557,85 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 183 124,00 гривні, видатки спеціального фонду міського бюджету 30 326 433,85 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 6 068 598,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загального фондом міського бюджету в сумі 350 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 12 323 593,85 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 852 500,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,3 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 до цього рішення.»

1.2. Пункт 4 викласти в новій редакції:

«4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 37 832 750,85 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.»

  1. Внести зміни у додатки: 2 «Фінансування місцевого бюджету на 2020 рік», 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2020 рік», 4 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році», 5 «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 їх у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                     Ю.О. Прокопенко


Пояснювальна до рішення 60 сесії міської ради
від 24 червня 2020 року
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік»

 

        Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

  1. Провести уточнення планових показників міського бюджету шляхом внесення змін до видаткової частини бюджету, а саме:

Зменшити видатки спеціального фонду по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 300 000,00 грн. як непершочергові видатки на придбання об’єктів благоустрою.

Зменшити видатки спеціального фонду по КПКВК 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» у сумі 400 000,00 грн. як економія бюджетних коштів після проведення тендерних процедур по проекту «Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі та освітленні вулиць міста Кремінна».

Зменшити видатки спеціального фонду по КПКВК 0117330 «Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» у сумі 1 195 000,00 грн., в т.ч. капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж (195 000 грн.) та засобів регулювання дорожнього руху (1 000 000 грн.).

Збільшити видатки спеціального фонду по КПКВК 0117310 «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» у сумі 1 745 000,00 грн., в т.ч. на проведення капітального ремонту тротуарів міста Кремінна (550 000 грн.), капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж (195 000 грн.) та засобів регулювання дорожнього руху (1 000 000 грн.).

Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 150 000,00 грн.

Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 150 000,00 грн.

Збільшити видатки загального фонду КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 150 000,00 грн. (поточний ремонт автодоріг).

  1. Провести уточнення планових показників загального фонду міського бюджету шляхом внесення змін до видаткової частини бюджету, а саме:

Зменшити видатки по КПКВК 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 100 000,00 грн. як невикористані.

Зменшити видатки по КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 250 000,00 грн. як невикористані.

Зменшити видатки по КПКВК 0118600 «Обслуговування місцевого боргу» КЕКВ 2410 «Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань» у сумі 250 000,00 грн. як невикористані.

Зменшити видатки по КПКВК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 50 000,00 грн. як невикористані.

Збільшити видатки загального фонду КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 650 000,00 грн. (поточний ремонт автодоріг).

  1. Внести зміни до рішення про уточнення міського бюджету проведені розпорядженням міського голови від 12 червня 2020 року «Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік».

 

Заступник міського голови                                 Н.М.Макогон

Read 486 times

Main Menu

Kremins'ka TG