Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 26 лютого 2020 10:23

56 сесія. Про внесення змін до рішення сесії Кремінської міської ради від 19 грудня 2019 року №41/16

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__» березня 2020 року

Кремінна

№ 56/__

Про внесення змін до рішення
сесії Кремінської міської ради
від 19 грудня 2019 року №41/16

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету м. Кремінна та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів міська рада вирішила:

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №41/16 «Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Кремінна» (далі – рішення):
  • Викласти Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Кремінна в новій редакції, згідно з додатком до цього рішення.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                               Ю.О. Прокопенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
"__" березня 2019 року №56/_

П О Л О Ж Е Н Н Я
про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Кремінна
(далі – Положення)

 1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Кремінна – це частина міського бюджету міста Кремінна, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Кремінна, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2. Територіальна громада міста Кремінна – це сукупність громадян України, котрі зареєстровані та проживають на території міста Кремінна, мають колективні інтереси, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.

1.3. Поточні видатки - частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Кремінна, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку.

1.4. Капітальні видатки - частина видатків бюджету, які спрямовуються на: соціально-економічний розвиток міста; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; придбання основного капіталу (обладнання та предметів довгострокового користування); розвиток дорожнього господарства; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

1.5. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку міста Кремінна та умов проживання у ньому громадян, які належать до територіальної громади міста Кремінна.

1.6. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом голосування громадян України, які досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України.

 1. Загальні положення

2.1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна проводиться за рахунок коштів міського бюджету міста Кремінна та інших джерел.

2.3. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна на наступний бюджетний рік складає до 5 відсотка затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Чернігова на поточний бюджетний період з розподілом між поточними та капітальними видатками.

2.4. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові можуть бути профінансовані проекти громадян України, які досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України. Реалізація поданих проектів можлива протягом одного бюджетного року.

2.5. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності.

2.6. Пропозиції стосовно проведення поточних та капітальних видатків, у разі їх невідповідності, мають бути відкориговані чи змінені її автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такої пропозиції не виходила поза рамки суми коштів, виділених за відповідним напрямком.

2.7. Зміни до пропозицій відповідно пункту 2.68 цього Положення повинні бути внесені протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою чи телефоном) її автором. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

 1. Порядок подання пропозицій та проектів

3.1. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна, може подати будь-який громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, з урахуванням пунктів 2 та 3.3.

3.2. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо), та є загальнодоступним для всіх мешканців міста.

3.3. Для подання пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджет участі) у місті Кремінна, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 15 громадян України, що належать до територіальної громади міста Кремінна, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України (окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком до додатку 1 до цього Положення.

3.4. Пропозиції та проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: м. Кремінна, проспект Дружби,13 або в електронному вигляді на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з подальшим підтвердженням у паперовому вигляді.

3.5. Кожний громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, може подати не більше ніж одну пропозицію або проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна.

3.6. Пропозиції та проекти приймаються щороку, починаючи з 15 березня, протягом 30 календарних днів.

3.7. Із заповненими бланками пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті Кремінської міської ради.

3.8. Автор пропозиції (проекту) може у будь-який момент зняти свою пропозицію (проект) з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.9. Об’єднання пропозицій (проектів) можливе лише за взаємною згодою авторів пропозицій (проектів).

3.10. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою авторів пропозиції (проекту) або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у розділі 4.

3.11. Автор пропозиції (проекту) або уповноважена ним особа повинен представити пропозицію (проект) в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених пропозицій (проектів). Внесення можливих поправок до пропозицій (проектів) можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

 1. Аналіз пропозицій та проектів

4.1. Сектор інвестиційної діяльності Кремінської міської ради (далі – уповноважений робочий орган) веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна.

4.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку пропозиції (проекту) уповноважений робочий орган:

4.2.1. передає копію заповнених бланків пропозицій (проектів) до відповідних структурних підрозділів Кремінської міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій (з використанням бланку аналізу пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна, згідно з додатком 2 до цього Положення);

4.2.2. у разі, якщо пропозиція (проект) є неповною або заповненою з помилками, уповноважений робочий орган телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. В іншому випадку пропозиція буде відхилена.

4.3. Відповідні структурні підрозділи Кремінської міської ради:

4.3.1. у разі, якщо пропозиція (проект) не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, телефоном або електронною поштою звертаються до автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів;

4.3.2. протягом 25 календарних днів з дня отримання пропозицій (проектів) здійснюють їх аналіз з урахуванням положень пункту 4.3.5;

4.3.3. заповнені бланки - аналізу з висновками щодо пропозицій (проектів) одразу передають до уповноваженого робочого органу;

4.3.4. виступають ініціаторами зустрічей з авторами пропозицій (проектів) у разі, коли більше ніж одна пропозиція (проект) стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам пропозицій (проектів) останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільної пропозиції (проекту) або знімуть одну з пропозицій, пропозиції розглядатимуться в своєму початковому варіанті;

4.3.5. у певних ситуаціях можуть продовжити термін аналізу пропозицій (проектів), реалізація який відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна, до 60 календарних днів.

4.4. Будь-які втручання в пропозиції (проекти), зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими пропозиціями (проектами), можливі лише за згодою авторів цих пропозицій (проектів).

4.5. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо пропозицій (проектів) згідно з пунктом 4.3.3 уповноважений робочий орган розміщує у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті Кремінської міської ради, а також передає до робочої групи з питань реалізації громадського бюджету (бюджету участі) в місті Кремінна, створеної розпорядженням міського голови (далі – Робоча група), з метою відбору пропозицій (проектів), які будуть і не будуть (з поданням причини відмови) виставлені на голосування.

4.6. За результатами розгляду Робочою групою уповноважений робочий орган укладає переліки позитивно і негативно оцінених пропозицій (проектів) завдань як поточного, так і капітального характеру.

4.7. Переліки з пропозиціями (проектами), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в місті Кремінна і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з поданням причини відмови), розміщуються у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті Кремінської міської ради не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

4.8. Оприлюдненню підлягають пропозиції, подані за формою та в обсязі відповідно до норм цього Положення.

Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не підлягають.

 1. Порядок голосування

5.1. Відбір пропозицій (проектів), які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та проживають на території міста Кремінна, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, шляхом відкритого голосування в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування.

5.2. Перелік пунктів голосування відповідно до пункту 5.1 цього Положення має бути оприлюднений не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

5.3. У пунктах голосування відповідно до пункту 5.1 цього Положення можна отримати бланки для голосування, а також перелік пропозицій (проектів), що беруть участь у голосуванні.

5.4. Відбір пропозицій (проектів) серед виставлених на голосування здійснюється на спеціальному бланку для голосування.

5.5. Паперовий варіант бланку для голосування (пункт 5.4) можна буде отримати в період з 1 липня до 15 липня (включно):

- роздрукувавши його з офіційного сайта Кремінської міської ради за адресою: _________________ (розділ “Громадський бюджет”), починаючи з 0.00 годин 1 липня до 15 липня;

- в інформаційному пункті з питань громадського бюджету (бюджету участі) в місті Кремінна - уповноваженому робочому органі : м. Кремінна, проспект Дружби.13, у робочий час.

5.6. Голосування згідно з пунктом 5.1. відбувається шляхом:

- передачі заповненого бланку для голосування (тобто його паперової версії) безпосередньо до уповноваженого робочого органу;

- заповнення електронного бланку на офіційному сайті Кремінськоїї міської ради (з моменту розроблення та запровадження відповідної системи голосування).

5.7. Голосування триває протягом 15 календарних днів з 01 липня пл 15 липня, з 8.00 до 17.00 години в уповноваженому робочому органі.

5.8. На бланках для голосування громадяни України, які належать до територіальної громади міста Кремінна, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, можуть вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань 1 (одну) пропозицію (проект) щодо поточних видатків та 1 (одну) пропозицію (проект) щодо капітальних видатків, які попередньо отримали позитивну оцінку в своїй категорії пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок кошів з громадського бюджету (бюджету участі) в місті Кремінна.

 1. Встановлення підсумків голосування

6.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за кожну окрему, виставлену на голосування пропозицію (проект), реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів з громадського бюджету (бюджету участі) в місті Кремінна, та подальше укладання списків з результатами голосування, окремо за поточними та капітальними видатками та з урахуванням положень пункту 6.2.

6.2. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть пропозиції двох або більше завдань, місце пропозиції у списку вирішіть жеребкування, проведене Робочою групою з урахуванням положень пункту 6.3.

6.3. У разі, якщо пропозиції (проекти), про які йдеться в пункті 6.2, не буде рекомендовано до реалізації згідно з положеннями та принципами, зазначеними в пункті 6.4, тоді жеребкування не застосовується, а пропозиції розглядаються як рівнозначні.

6.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті пропозиції (проекти), які набрали найбільшу кількість голосів, з урахуванням положень пунктів 6.5.-6.6, до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету (бюджету участі) в місті Кремінна, виділених на реалізацію пропозицій (проектів) на поточні та капітальні видатки окремо.

6.5. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 6.4, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів окремо за поточними та капітальними видатками з урахуванням положень пункту 6.6.

6.6. Кошти, які було передбачено в громадському бюджеті (бюджету участі) в місті Кремінна на реалізацію пропозицій (проектів) в частині поточних видатків і які не було використано з дотриманням правил, визначених в пунктах 6.4.-6.5, додаються до суми коштів, передбачених на реалізацію пропозицій (проектів) в частині капітальних видатків.

 1. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження громадського (учасницького) бюджетування

7.1. У процесі впровадження громадського (учасницького) бюджетування проводяться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:

1) ознайомлення громадян України, які зареєстровані та проживають на території міста КРемінна, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, з основними положеннями та принципами громадського бюджету (бюджету участі) з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання пропозицій (проектів);

2) представлення отриманих пропозицій (проектів) та заохочування до взяття участі в голосуванні;

3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського (учасницького) бюджетування.

7.2. На двох перших етапах кампаній, зазначених у пункті 7.1, необхідно використовувати різні канали комунікації залежно від групи громадян України, які належать до територіальної громади міста Кремінна, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України.

7.3. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету (бюджету участі) та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу громадян України, які належать до територіальної громади міста Кремінна, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, на відбір пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі).

7.4. У період, передбачений для подання пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), усі зацікавлені громадяни України, які зареєстровані та проживають на території міста Кремінна, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, можуть отримати в уповноваженому робочому органі, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування.

 1. Реалізація пропозицій (проектів) та оцінювання процесу впровадження громадського (учасницького) бюджетування

8.1. Пропозиції (проекти), які шляхом голосування відповідно до розділу 5 були рекомендованими, виносяться на розгляд чергового пленарного засідання Кремінської міської ради, після обговорення та погодження постійними комісіями міської ради).

8.2. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням Кремінської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Кремінна.

 1. Прикінцеві положення

9.1. Консультації стосовно громадського (учасницького) бюджетування у місті Кремінна мають циклічний характер, тобто повторюються кожний наступний рік.

9.2. Процес реалізації громадського (учасницького) бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського (учасницького) бюджетування.

9.3. Рекомендації стосовно змін у процедурі громадського (учасницького) бюджетування на кожний наступний рік розробляє Робоча група. Персональний та кількісний склад Робочої групи може бути змінений розпорядженням міського голови за поданням Робочої групи.

 

Секретар міської ради                                     Е.В. Пилипенко

Заступник міського голови                              Н.М. Макогон

Read 402 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG