Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 31 січня 2020 10:14

55 сесія. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Кремінської міської ради на 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__» лютого 2020 року

Кремінна

№ 55/__

Про затвердження Програми
розвитку фізичної культури
та спорту на території
Кремінської міської ради на 2020 рік

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Кремінської міської ради на 2020 рік, які ухвалені рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Кремінської міської ради на 2020 рік, згідно з додатком до цього рішення.
  2. Фінансування Програми здійснювати в межах бюджетних асигнувань.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                      Ю.О. Прокопенко


Додаток
до рішення міської ради
від __.02.2020 року № 55/__

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Кремінської міської ради на 2020 рік

 

1. Загальні положення

Розроблення проекту програми розвитку фізичної культури і спорту в Кремінській міській громаді (далі – Програма) викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на місцевому рівні.

На сьогодні актуальними проблемами залишаються: погіршення стану здоров’я населення, зловживання алкоголем, тютюновими виробами, вживання наркотичних засобів. Як наслідок – зменшується тривалість життя, загострюється криміногенна ситуація, особливо у молодіжному середовищі. Середня тривалість життя у чоловіків – 65 років, у жінок – 75 років. Світовий досвід показує, що рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. До основних причин, що негативно впливають на спосіб життя, стан здоров’я населення та розвиток сфери фізичної культури і спорту, належать:

не сформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення здорового способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і спорту як важливих чинників фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я і продовження тривалості життя;

загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного.

Основні причини виникнення проблеми характеризуються такими чинниками:

обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, фактори асоціальної поведінки в суспільстві;

низький рівень:

розвитку спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького спорту;

пропаганди у засобах масової інформації та усвідомлення населенням цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не сформованість ефективної системи стимулювання населення до збереження свого здоров’я;

невідповідність послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання та роботи громадян, у місцях масового відпочинку населення, потребам населення та людям з обмеженими фізичними можливостями;

відсутність економічної заінтересованості суб’єктів господарської діяльності у сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної захворюваності та зміцнення здоров’я працівників;

недостатність бюджетного фінансування, неефективність залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій.

 Ці проблеми потребують вирішення із застосуванням програмного методу на основі розроблення та реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів, чіткої координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до сучасних потреб економічного й соціального розвитку громади.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі і спорту в громаді як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу громади.

 

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

З метою розв’язання проблеми передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов для:

1) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед широких верств населення;

2) проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри);

3) забезпечення участі спортивних команд громади в районних, регіональних та обласних та всеукраїнських змаганнях.

 

  1. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2020 років в один етап.

Початок: лютий 2020 року, закінчення: грудень 2020 року.

 

  1. Перелік завдань і заходів Програми

Основними завданнями Програми є:

створення умов для фізичного виховання, масового спорту за місцем проживання та місцях масового відпочинку населення;

розвиток дитячо-юнацького спорту;

популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення.

Заходи щодо реалізації Програми на проведення змагань з олімпійських видів спорту, з не олімпійських видів спорту, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед жителів Кремінської міської ради додаються.

4.Напрями реалізації Програми

 

Напрямами реалізації Програми є:

1) створення умов для фізичного виховання і спорту у громаді;

2) здійснення заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних споруд для масово заняття спортом;

3) виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед широких верств населення;

4) проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри);

5) забезпечення участі спортивних команд громади в районних, регіональних, обласних та всеукраїнських змаганнях.

 

  1. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок міського бюджету, інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансування Програми уточняються відповідно чинного бюджетного законодавства.

 

  1. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік у Кремінській міській громаді покладається на виконавчий комітет Кремінської міської ради.

 

  1. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити загальну чисельність населення, залученого до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

поліпшити результати виступу спортивних команд громади в змаганнях ;

сформувати систему підготовки резерву для спортивних команд громади, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;

зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

 

Секретар міської ради                                     Е.В. Пилипенко


Додаток
до Програма розвитку фізичної культури і спорту
на території Кремінської міської ради
на 2020 рік

 

Заходи
проведення змагань з олімпійських видів спорту,  з не олімпійських видів спорту, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед жителів м. Кремінна

 

Назва заходу

Дата

Обсяг фінансування (грн.)

Примітка

1

Змагання з міні-футболу серед  школярів міста (мікрорайони, вулиці будинки)

 Лютий

 

Олімпійський вид спорту

2

 Змагання з міні-футболу серед підприємств, установ та організацій міста

 Лютий-березень

 

Олімпійський вид спорту

3

Особистий Чемпіонат міста з шахів та шашок

Березень

 

Не олімпійський вид спорту

4

Відкритий особистий  та командний Чемпіонат  міста з настільного тенісу

 Березень

 

Олімпійський вид спорту

5

Змагання  з   волейболу, баскетболу серед команд підприємств, установ організацій 

 Березень

 

Олімпійський вид спорту

6

Змагання з силових видів спорту, козацькі розваги на Масляну

Лютий

8 000

Не олімпійський вид спорту

 

7

Турнір з боксу на призи Кремінського міського голови та  Кремінської  Федерації боксу

Березень-квітень

30 000

Олімпійський вид спорту

8

Змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я» (діти 2003 р.н і молодші)

 Квітень-травень

 

 Не олімпійський вид спорту

9

 ХV Міські  спортивні ігри до Дня міста

Червень-липень 

25 000

 Олімпійський вид спорту

10

«Веселі старти» до Дня захисту дітей  серед школярів

1 червня

1 000

Не олімпійський вид спорту

11

Крок до Олімпу змагання серед команд дошкільних навчальних закладів

1-2 червня

1 000

Не олімпійський вид спорту

12

Відкрита першість міста з пляжного волейболу

Червень-серпень

 

Олімпійський вид спорту

13

Відкриті районні змагання  з велоспорту

«KREMINNA – GRIN RASE»

Червень

 

Олімпійський вид спорту

14

Всеукраїнські змагання з настільного тенісу серед ветеранів та молоді

Червень

 

Олімпійський вид спорту

15

Відкритий турнір з боксу на призи Кремінського міського голови

Червень-липень

20 000

Олімпійський вид спорту

16

Спортивно-розважальне свято на І.Купала

Липень

1 000

Не олімпійський вид спорту

17

Спартакіада  серед дворових команд, вулиць та мікрорайонів міста 

Червень-серпень

 

Олімпійський вид спорту

18

Змагання з богатирського багатоборства до Дня шахтаря

 Серпень

8 000

Не олімпійський вид спорту

19

Всеукраїнські змагання «Богатирські ігри»

 Вересень

10 000

Не олімпійський вид спорту

20

Відкриті міські змагання з мотокросу пам’яті Олександра Кайдаша

Жовтень

2 000

Не олімпійський вид спорту

21

Відкритий Чемпіонат району з настільного тенісу  присвячений   Шовкоплясу І.Ф.

 Серпень

 

Олімпійський вид спорту

22

Змагання серед дошкільних навчальних закладів

 «Перші кроки до Олімпу» 

 Вересень

 

Не олімпійський вид спорту

23

Відкриті міські  змагання з боксу

Вересень-жовтень

 

Олімпійський вид спорту

24

 Відкритий Чемпіонат міста з важкої атлетики

Грудень

 

Олімпійський вид спорту

25

Навчально-тренувальні збори, участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях

Протягом року

 

Олімпійський вид спорту

 

Read 346 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG