Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 31 січня 2020 15:50

55 сесія. Про створення служби «Соціальне таксі» та затвердження Положення про організацію роботи служби «Соціальне таксі»

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«___» лютого 2020 року

Кремінна

№ 55/__

Про створення служби «Соціальне таксі» та
затвердження Положення про організацію
роботи служби «Соціальне таксі»

 

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 14.03.2018 р. № 189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату», з метою розвитку соціальних послуг, поліпшення якості життя людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити службу “Соціальне таксі» на базі ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» Кремінської міської ради.
 2. Затвердити Положення про організацію роботи служби перевезень «Соціальне таксі» на базі ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» Кремінської міської ради.
 3. Керівнику ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» впровадити роботу служби «Соціальне таксі» відповідно до Положення про організацію роботи служби «Соціальне таксі».
 4. Затвердити видатки на Службу з перевезення осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату «Соціальне таксі» в ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» Кремінської міської ради на 2020 рік в сумі 200,0 тис. грн.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

 

Міський голова                            Ю.О. Прокопенко


Додаток до рішення
Кремінської міської ради
від __ лютого 2020 року
№ 55/__

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи служби перевезень «Соціальне таксі» на базі ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» Кремінської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Автотранспортне обслуговування службою перевезень «Соціальне таксі» є одним із видів соціальних послуг, які надаються ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» Кремінської міської ради.

1.2. Служба «Соціальне таксі» утворюється Кремінською міською радою у складі ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» Кремінської міської ради.

1.3. Служба «Соціальне таксі» реорганізовується та ліквідується засновником.

1.4. Послуги служби «Соціальне таксі» надаються особам з обмеженими фізичними можливостями, особам які мають порушення опорно-рухового апарату (клієнти).

1.5. Служба «Соціальне таксі» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Статутом ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» Кремінської міської ради, рішеннями Кремінської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.6. Служба «Соціальне таксі» утворюється при наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема автомобіля, який відповідає чинним санітарним і технічним вимогам та обладнаний підйомником для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пересуваються на візках.

1.7. Спец автотранспорт знаходиться на балансі ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» Кремінської міської ради

1.8. Утримання та експлуатація автомобіля служби «Соціальне таксі» здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на утримання ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» та коштів, що надійшли за рахунок добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, релігійних об’єднань і внесків окремих громадян.

 

ІІ. Мета та завдання служби «Соціальне таксі»

2.1. Основною метою служби «Соціальне таксі» є поліпшення соціального обслуговування осіб які мають порушення опорно-рухового апарату.

2.2. Основними завданнями служби «Соціальне таксі» є:

 - забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної соціальної політики у сфері соціальної допомоги особам які мають порушення опорно-рухового апарату та створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 - підвищення рівня мобільності людей з обмеженими фізичними можливостями шляхом надання їм спеціалізованих послуг з транспортування.

 

ІІІ. Порядок прийому заявок та умови використання автомобіля служби „ Соціальне таксі ”

3.1. Організація роботи по прийому заявок здійснюється фахівцем ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС», який забезпечується телефонним зв`язком та базою даних про осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема інвалідів - візочників, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення.

3.2 ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» створює та постійно поновлює власну базу користувачів послуги «Соціальне таксі» (клієнт – далі). Для внесення в базу даних користувачі послуги повинні завчасно надати документи:

- Заява

- Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку

- Довідка про встановлення групи інвалідності.

3.3. Заявки на обслуговування службою „Соціальне таксі” приймаються та здійснюються з понеділка по п’ятницю (з 8.00 до 17.00) за телефоном ________ від громадських організацій осіб з інвалідністю, соціальних працівників або особисто від осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць, візків та членів родини таких осіб не менш, ніж за 1 день до виїзду за вказаною адресою. При цьому вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду та наявність супроводжуючої особи, а також приймається письмова заява від користувача.

3.4. Фахівець ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» приймає заявки за телефоном, які реєструє в журналі, веде облік використання спецавтотранспорту, формує раціональні маршрути виїзду та оформлює маршрутні листи.

У маршрутному листі водія має бути відмітка (підпис) замовника послуги про виконану заявку.

3.5. На маршрут виїжджає член сім’ї клієнта, який супроводжує пасажира до місця призначення. У разі відсутності, виїжджає соціальний робітник.

3.6. Служба «Соціальне таксі» використовується для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць, візків до медичних закладів охорони здоров’я, державних та соціальних установ, вокзалів, банків.

При одночасному виклику «Соціальне таксі» перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до установ медичного направлення.

3.7. Виїзд автомобіля служби «Соціальне таксі» проводиться щоденно, крім вихідних та святкових днів за графіком та лише в межах Кремінської міської ради.

3.8. Не допускається використання спецавтотранспорту для:

- перевезення громадян, якщо у них, або членів їх родин є в користуванні автомобільний транспорт, у тому числі отриманий через органи соціального захисту населення;

- особистих поїздок соціальних працівників та працівників ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС».

У разі відсутності заявок на отримання послуги, автомобіль служби «Соціальне таксі» може використовуватись для потреб ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС», зокрема для доставки засобів технічної реабілітації та повернення їх до закладу та перевезення соціальних працівників для виконання робочих обов`язків.

3.9. Послуги служби «Соціальне таксі» надаються безкоштовно.

3.10. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку керівником ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС».

 

 1. Права та обов’язки клієнтів

4.1. Клієнти мають право на:

- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників

ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС»;

- якісне надання соціальної послуги;

- вчасний та професійний розгляд ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС», особистих заяв та скарг.

4.2. Клієнти повинні:

- дотримуватись режиму роботи ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС»;

- з повагою ставитись до працівників ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС»;

- бережливо ставитись до майна ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС».

 

 1. Керівництво службою « Соціальне таксі»

5.1.Керівництво службою «Соціальне таксі» здійснює керівник ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС», який:

 • організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе відповідальність за виконання покладених на службу «Соціальне таксі» завдань;
 • визначає ступінь відповідальності інших працівників ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС»;
 • вносить пропозиції засновнику щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат служби «Соціальне таксі»;
 • забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

 

 1. Контроль за діяльністю служби «Соціальне таксі»

 

6.1. Контроль за діяльністю служби «Соціальне таксі» здійснює заступник міського голови з фінансово-економічних питань.

6.2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту за цільовим призначенням, виконання службових обов’язків та дотримання їх водієм покладається на керівнику ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС».

 

Секретар міської ради                   Е.В. Пилипенко

Read 693 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG