Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 28 жовтня 2019 15:16

52 сесія. Про внесення змін до рішення Кремінської міської ради від 22.02.2012 №22/5 “Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Кремінна”

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П
ЯТДЕСЯТ ДРУГА CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

« » листопада 2019 року

Кремінна

№52/

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення
Кремінської міської ради від 22.02.2012
№22/5 “Про пайову участь замовників у розвитку
інфраструктури м. Кремінна”

 

У зв’язку із внесенням змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, відповідно до п.2 Розділу II прикінцеві та перехідні положення Закону України №132-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні”, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення Кремінської міської ради від 22.02.2012 №22/5, виклавши Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Кремінна (додаток 1) у новій редакції.
 2. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.
 3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку , планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                              Ю. О. ПРОКОПЕНКО


Додаток 1
до рішення Кремінської міської ради
від 22.02.2012 № 22/5
(в редакції рішення від листопада 2019р. №52/ )

Порядок
пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м.Кремінна

 

 1. Порядок розроблено на підставі законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні".
 2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у м.Кремінна протягом 2020 року, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Кремінна.
 3. Пайова участь не сплачується у разі будівництва:

об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства;

об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель промислових;

об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції);

 

 1. Пайова участь у розвитку інфраструктури м.Кремінна полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до бюджету Кремінської міської ради коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
 2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна визначається у договорі, укладеному з Кремінською міською радою (відповідно до встановленого виконкомом Кремінської міської ради розміру пайової участі у розвитку інфраструктури).
 3. Розмір пайової участі становить:

для нежитлових будівель та споруд - 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

для житлових будинків - 1 відсоток вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування;

 1. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цим Порядком.
 2. Замовник будівництва зобов’язаний протягом 10 робочих днів після початку будівництва об’єкта звернутися до виконкому Кремінської міської ради із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об’єкта будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об’єкта. Виконком Кремінської міської ради протягом 15 робочих днів з дня отримання зазначених документів надає замовнику будівництва розрахунок пайової участі щодо об’єкта будівництва.

 У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

 1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Кремінна укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором про пайову участь .

 1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури м.Кремінна, надходять до бюджету розвитку міського бюджету та можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Кремінна.
 2. Інформація щодо сплати пайової участі зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.
 3. Договори про сплату пайової участі, укладені до 01 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.
 4. Питання та норми, неврегульовані даним Порядком, визначаються та регулюються чинним законодавством.

 

Головний спеціаліст з юридичних питань                                   А. Г. Редя

Read 436 times

Main Menu

Kremins'ka TG