Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Четвер, 02 травня 2019 10:25

46 сесія. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОК ШОСТА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

____ червня 2019

Кремінна

№ 46/ПРОЕКТ

Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з визначення виконавця послуг
із вивезення побутових відходів на території
Кремінської міської ради

 

З метою визначення механізму надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг із вивезення твердих побутових відходів на території міста Кремінна, розвитку ринкових відносин, ліквідації монополії у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення благоустрою, чистоти і порядку, керуючись п.55.ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.35-1 Закону України «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 „Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”, постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1173 „Питання надання послуг з вивезення побутових відходів”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Кремінська міська рада        

ВИРІШИЛА:

 1. Надання послуг із вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради проводити на конкурсних засадах.
 2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради.
  Додаток – 7 арк.
 3. Надати статус організатора проведення конкурсу, передбаченого Положенням про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради відділу житлово-комунального господарства та будівництва апарату виконавчого комітету міської ради.
 4. Рішення сесії Кремінської міської ради шостого скликання від 20.11.2013 № 41/3 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу по наданню житлово-комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Кремінської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань житлово –комунального господарства, розвитку суб'єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку.

 

Міський голова                                        Ю.О. ПРОКОПЕНКО


Додаток
до рішення міської ради
від __червня 2019р. №46/_

 

Положення
про Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, Закону України “Про відходи”, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2005р. № 631 “Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг”, Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів”, інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради.

1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин, ліквідації монополії у сфері надання житлово-комунальних послуг, забезпечення повного та якісного задоволення потреб територіальної громади в підтриманні належного санітарного стану території та підвищення рівня обслуговування населення Кремінської територіальної громади.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

 • конкурсна документація - комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;
 • конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;
 • конкурсна комісія – постійний або тимчасовий орган, утворений виконавчим комітетом Кремінської міської ради для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;
 • організатор конкурсу – відділ житлово-комунального господарства та будівництва апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради;

-      учасник конкурсу - суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію (учасниками конкурсу можуть бути суб'єкти господарювання, установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами та які можуть забезпечити виконання обов'язків, визначених у частині 2 статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);

 • побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
 • тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;
 • рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водовідведення і зберігаються у вигрібних ямах;
 • контейнерні майданчики – відведені місця для розміщення контейнерів;
 • контейнери – збірники для накопичення твердих побутових відходів; виготовляються з металу та полімерних матеріалів;

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про відходи".

 

 1. Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів

2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється відділом житлово-комунального господарства та будівництва апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- відомості про балансоутримувачів будинків;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних твердих побутових відходів;

- характеристика під'їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, тощо).

10) вимоги до конкурсних пропозицій;

11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Конкурсна документація затверджується виконавчим комітетом Кремінської міської ради.

2.4. Виконавчий комітет Кремінської міської ради утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників громадськості, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

 Головою конкурсної комісії призначається представник виконавчого комітету міської ради.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

 Конкурсна комісія:

 • перевіряє наявність потрібних документів у поданих конкурсних пропозиціях;
 • готує відмову для суб’єкта господарювання в участі в конкурсі, якщо ними не подана в зазначений термін у повному обсязі конкурсна пропозиція на участь у конкурсі;
 • у зазначений день та час розкриває конверти та оголошує пропозиції учасників;
 • проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх діяльність та пропозиції;
 • ухвалює рішення про переможця конкурсу.

Метою співбесіди є виявлення спроможності конкурсанта надавати послуги зі збирання та вивезення побутових відходів, уточнення інформації, яка міститься в конкурсних пропозиціях, а також одержання додаткових відомостей про учасника.

2.5. Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради.

2.6. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.7. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1 - 4, 7 - 9, 13,14 пункту 2.2. цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

2.8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший, ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.9. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

2.11. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.12. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів. Про що повідомляється учасникам конкурсу.

 

 1. Подання документів

3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали, або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації. 

 

 1. Проведення конкурсу

4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

        

 1. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території Кремінської міської ради, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як три роки.

 У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

5.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

5.6. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

 1. Фінансування проведення конкурсу

6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

 

 1. Розгляд спорів

7.1. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради                                      Е.В.Пилипенко

 

Перший заступник міського голови                 Г.А.Дзивульський

Read 418 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG