Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 29 серпня 2016 10:02

15 сесія. Про внесення змін до пайової участі

УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 15 /Проект

 

 

 ” ” вересня 2016 р                                                      м.Кремінна

 

Про внесення змін до Порядку пайової участі
замовників у розвитку інфраструктури м. Кремінна

 

         З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста та залучення замовників до пайової участі у створенні розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, на підставі законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" та „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:

        1. Внести зміни до Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Кремінна (додаток 1) та викласти його у новій редакції.

       2. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку , планування, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                               Ю.О.Прокопенко

 


 

 

Додаток 1
до рішення сесії Кремінської міської ради
«Про внесення змін до Порядку
 пайової участі замовників у розвитку
 інфраструктури м.Кремінна»
від .09.2016 №

 

 

Порядок

пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м.Кремінна

 

1. Порядок розроблено на підставі законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" та „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у м.Кремінна, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Кремінна, крім випадків, передбачених пунктом четвертим цього Порядку.

3. Пайова участь у розвитку інфраструктури м.Кремінна полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до бюджету Кремінської міської ради коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

4. До пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель загальнодоступних навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту.

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів будь-якого призначення, будівництво яких здійснюється комунальними установами міської ради.

 5. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна визначається у договорі, укладеному з Кремінською міською радою (відповідно до встановленого виконкомом Кремінської міської ради розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

6. Встановлений виконкомом Кремінської міської ради для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

1) 5 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;

2) 1 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.

7. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цим Порядком, а також крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками та повідомляється заявнику листом за підписом міського голови .

9. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Кремінна укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м.Кремінна сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором про пайову участь .

10. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури м.Кремінна, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Кремінна.

11. Питання та норми неурегульовані даним Порядком визначаються та регулюються чинним законодавством.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Е.В.Пилипенко

Read 770 times

Main Menu

Kremins'ka TG