Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 29 березня 2019 09:34

44 сесія. Про затвердження Положення про електронні консультації в місті Кремінна

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОК ЧЕТВЕРТА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«___» квітня 2019 року

Кремінна

№44/проект

Про затвердження Положення
про електронні консультації
в місті Кремінна

 

З метою інституційного забезпечення та впорядкування процесу проведення електронних публічних консультацій в місті Кремінна, для безпосередньої участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись статтями 26, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про електронні консультації та опитування в місті Кремінна згідно з додатком.
 2. Головному спеціалісту, системному адміністратору створити на офіційному сайті міської ради розділ «Електронні консультації та опитування» з посиланням на веб-портал «Електронні консультації з громадськістю» з відповідними підрозділами згідно з напрямками Положення. Надати доступ відповідним структурним підрозділам Виконавчого комітету Кремінської міської ради до адміністрування веб- порталу «Е-консультації» для здійснення наповнення необхідною інформацією, провести навчання посадових осіб та надавати необхідну консультаційну допомогу.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв 'язку із засобами масової інформації.

 

Міський голова                                          Ю.О. Прокопенко


ПОЛОЖЕННЯ “ПРО ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ” В МІСТІ КРЕМІННА

 

Розділ 1. Загальні положення

 1. Е-консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.
 2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в е-консультаціях.
 3. Е-консультації мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 14 (16,

18) -річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, на законних підставах перебуває у межах міста ____ та в законний спосіб може підтвердити цей факт, може взяти участь. Факт належності особи до міста Кремінна підтверджується одною з зазначених умов:

1.3.1 особа зареєстрована в місті Кремінна;

1.3.2. особа на законних підставах орендує або користується житлом в межах міста Кремінна;

1.3.3. особа працює в межах міста Кремінна.

1.4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням публічних консультацій, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на веб-порталі «Е- консультації», а також можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

1.5. Публічні консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

1.6. Результати проведення е-консультацій враховуються Виконавчим комітетом Кремінської міської ради під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі

1.7. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб- порталі «Е-консультації» інформації, з якої проводиться консультація та завершується у строки, визначені Виконавчим комітетом Кремінської міської ради.

Також інформація про проведення консультації на веб-порталі «Е-консультації» може поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

1.8.      Виконавчий комітет Кремінської міської ради під час проведення е- консультації взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

1.9. Е-консультації проводяться у формі:

 

- електронної консультації з громадськістю або електронного обговорення нормативно-правового акту – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з можливістю коментування учасниками е- консультації та внесенням власних коментарів або оприлюднення проекту нормативно-правового акту органами місцевого самоврядування з можливістю коментування документу учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів. Електронні консультації з громадськістю або електронні обговорення нормативно-правових актів проводиться на веб-сервісі “Електронні консультації з громадськістю”.

1.10. Під час проведення е-консультацій Виконавчий комітет Кремінської міської ради інформує про їх проведення:

- осіб, права, свободи, інтереси чи обов’язки яких потребують визначення,

- на яких вплине результат е-консультацій,

- які братимуть участь у його реалізації,

- фахівців з відповідних питань,

- інших заінтересованих осіб.

1.11. Матеріали е-консультацій, оприлюднені на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю», архівуються та зберігаються суб’єктом владних повноважень не менше ніж п’ять років з дня прийняття рішення.

1.12. Строк проведення е-консультацій визначається суб’єктом владних повноважень з урахуванням складності питання, проекту акту, терміновості, пріоритетності, строків виконання завдань.

Строк проведення е-консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законом. Строк проведення е-консультації обчислюється з моменту оприлюднення.

1.13. Е-консультації можуть проводитися щодо:

 1. Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади;
 2. Програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, рішень стосовно стану їх виконання;
 3. Проектів бюджету міста та звітів про його виконання;
 4. Проектів генерального плану міста (селища, села) та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;
 5. Проекту Стратегічного плану розвитку міста (селища, села) та змін до нього;
 6. Проектів планів і програм соціально-економічного розвитку районів, мікрорайонів, територій міста (селища, села);
 7. Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в місті Кремінна чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки;
 8. Проектів Статуту територіальної громади міста Кремінна та змін до нього;
 9. Відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу;
 10. Програм приватизації об’єктів комунальної власності;
 11. Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 12. Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;
 13. Питань адміністративно-територіального устрою, передбачених законодавством;
 14. Символіки територіальної громади;
 15. Встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 16. Зміни тарифів на ЖКП, відносно яких рішення ухвалюється органом місцевого самоврядування;
 17. Зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;
 18. Проектів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів;
 19. Проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;
 20. Визначають порядок надання адміністративних послуг;
 21. Стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

 

Розділ 2. Ініціатори, користувачі та заінтересовані особи е-консультацій.

2.1. Е-консультації організовує і проводить Виконавчий комітет Кремінської міської ради, який готує пропозиції щодо вирішення певного питання або є розробником проекту нормативно-правового акту, за допомогою відповідальної посадової особи структурного підрозділу Виконавчого комітету Кремінської міської ради, що здійснює управління веб-порталом «Електронні консультації з громадськістю» (далі – Модератор).

2.2. Консультаційно-дорадчі органи при Виконавчому комітеті Кремінської міської ради, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, профспілкові організації та організації роботодавців (далі - інститути громадянського суспільства) можуть ініціювати проведення е-консультацій, шляхом подання відповідних пропозицій органу місцевого самоврядування чи створити е-консультацію на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю». Е-консультацію з пропозицією щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» ініціює від інституту громадянського суспільства його голова.

Ініціювати проведення е-консультацій, може також особа, яка на законних підставах проживає у межах міста Кремінна та відповідає умовам частини 1.3 цього положення.

2.3. В е-консультаціях мають право брати участь користувачі веб-порталу «Електронні консультації з громадськістю», належним чином зареєстровані і ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації.

Користувачі реєструються та самостійно оновлюють відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі.

2.4. З метою забезпечення відкритості та доступності інформації щодо е- консультацій, які проводяться Виконавчим комітетом Кремінської міської ради та їх належного інформування, орган місцевого самоврядування веде Інформаційний реєстр заінтересованих осіб.

Користувач е-консультацій, який бажає увійти в категорію заінтересованих осіб для можливості отримання інформації про е-консультації, які проводяться Виконавчим комітетом Кремінської міської ради, створює особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та обирає категорії консультацій, в яких заінтересований.

В Інформаційному реєстрі заінтересованих осіб містяться відомості про прізвище, ім’я, по батькові заінтересованої особи, сфери її інтересів, контактна інформація (електронна адреса, засоби телефонного зв’язку).

З метою підтримання Інформаційного реєстру заінтересованих осіб в актуальному стані користувач самостійно оновлює відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».

При створенні особистого електронного кабінету на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» користувач е-консультацій подає такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, контактну інформацію (електронну адресу, засоби телефонного зв’язку) та надає згоду на обробку своїх персональних даних.

Ведення інформаційного реєстру заінтересованих осіб здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

2.5. Учасники е-консультацій під час проведення публічних консультацій мають право:

1) здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень Виконавчим комітетом Кремінської міської ради, які були прийняті на основі е-консультацій;

2) подавати Виконавчому комітету Кремінської міської ради пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на е-консультації;

3)         отримувати від Виконавчого комітету Кремінської міської ради відомості та інформацію, що необхідна для участі в е-консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

Розділ 3. Порядок проведення електронних консультацій

3.1. Е-консультації проводяться шляхом:

- оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання;

- опитування для виявлення громадської думки;

- оприлюднення та збору коментарів на проект нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування;

3.2. Е-консультації організовує і проводить Виконавчий комітет Кремінської міської ради, який є розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідальної посадової особи чи структурного підрозділу виконавчого органу місцевого самоврядування (далі – Модератор).

3.3. Виконавчий комітет Кремінської міської ради щороку складає орієнтовний план проведення консультацій, де включені також електронні консультації (далі

- орієнтовний план) з урахуванням пропозиції органів місцевого самоврядування, консультативно-дорадчих органів утворених при органах місцевого самоврядування, членів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення.

3.4. Виконавчий комітет Кремінської міської ради у день початку е- консультації розміщує інформацію про початок е-консультації на офіційному інтернет-ресурсі, а також надсилає електронною поштою заінтересованим особам, що включені до інформаційного реєстру заінтересованих осіб повідомлення про початок е-консультації.

3.5. Авторизація на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» відбувається з використанням ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного Агентства з питань електронного урядування України також учасник е- консультацій надає згоду на обробку своїх персональних даних.

3.6. Користувачі е-консультацій під час проведення е-консультацій подають коментарі у електронній формі, які публікуються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю». Коментарі користувача е-консультації із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора оприлюднюються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».

3.7. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються лише коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться е-консультації.

3.8. Коментарі, що надійшли під час е-консультацій, вивчаються та аналізуються Виконавчим комітетом Кремінської міської ради.

3.9. На розгляд коментарів, що надійшли під час е-консультацій, не поширюються вимоги Закону України “Про звернення громадян”. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються та не надсилаються учасникам е-консультацій.

3.10. Ініціювати е-консультацію особа може лише після реєстрації на веб- порталі «Електронні консультації з громадськістю». Консультація ініційована користувачем веб-порталу перевіряється Модератором впродовж 2 робочих днів з моменту створення такої е-консультації на відповідність вимогам пункту 3.7 цього Положення. До цього часу текст консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».

В разі відповідності консультації вимогам пункту 3.7 цього Положення Модератор не пізніше наступного дня після перевірки надає консультацію відповідним структурним підрозділам для вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку структурним підрозділом Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, замовником проведення такої консультації стає структурний підрозділ органу місцевого-самоврядування, який зазначає на веб- порталі додатково інформацію про автора ініціативи.

3.11. У разі прийняття негативного висновку структурним підрозділам щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, оприлюднення такої консультації не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».

3.12. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні у зв’язку з необхідністю доопрацювання консультації, може виправити недоліки та ініціювати консультацію повторно. В разі отримання повторної відмови, консультація з ініційованого питання не проводиться.

3.13. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб- порталі      «Електронні консультації з громадськістю»       інформації, з якої проводиться консультації та завершується у строки, визначені органом місцевого самоврядування. Інформація про початок консультації невідкладно публікується на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю», а також надсилається ініціатору консультації в особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».

3.14. Е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) організовуються і проводяться у такому порядку:

- визначається питання, яке буде винесене на консультацію та альтернативні пропозиції щодо його вирішення;

- приймається рішення про проведення консультації;

- розробляється план заходів з організації та проведення консультації (у разі потреби);

- вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих осіб;

- оприлюднюється інформація про проведення консультації на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю»;

- збираються коментарі, пропозиції чи оцінки щодо вирішення певного питання або опитування для виявлення громадської думки, шляхом проведення е- консультації;

- формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання;

- проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація отримана шляхом консультації;

- забезпечується врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

- оприлюднюються результати е-консультації на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інші прийнятні способи.

3.15. В інформаційному повідомленні е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) зазначаються:

- найменування органу місцевого самоврядування, який проводить обговорення;

- питання, яке винесене на консультацію, а також альтернативні пропозиції щодо його вирішення; текст проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування; аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання тощо;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

- можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації;

- спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- прізвище, ім'я відповідальної особи органу місцевого самоврядування;

- строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

3.16. Пропозиції, коментарі та зауваження під час проведення е-консультації подаються лише через веб-портал «Електронні консультації з громадськістю», вносяться в протокол е- консультації та зберігаються протягом 5 років.

3.17. Пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час е-консультації, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

3.18. За результатами е-консультації готується звіт, в якому зазначається:

- найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення;

- зміст питання, яке було винесено на консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення або текст проекту акту органу місцевого самоврядування, що виносилися на консультацію, а також додаткові матеріали;

- інформація про осіб, що взяли участь в консультації;

- інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до органу місцевого самоврядування за результатами консультації, із зазначенням авторів;

- узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

- рішення та додатки до них, прийняті за результатами обговорення.

3.19. Звіт про результати е-консультації оприлюднюються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інші прийнятні способи не пізніше 15 календарних днів після закінчення консультації.

3.20. Рішення з додатками за результатами е-консультації в обов'язковому порядку Виконавчий комітет Кремінської міської ради доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

 

Розділ 4. Відповідальність за порушення порядку проведення е-консультацій

4.1. За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи органу місцевого самоврядування несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

 

_____________ (Посада відповідального за положення) _______________(ПІП)

Read 578 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG