Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 25 березня 2019 16:47

44 СЕСІЯ. Про призначення уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та затвердження Положення про уповноважену особу

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОК ЧЕТВЕРТА CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__» квітня 2019 року

Кремінна

№44/проект

Про призначення уповноваженої особи
з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків та затвердження
Положення про уповноважену особу

 

З метою сприяння в проведенні діяльності по локалізації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та Національного плану дій, відповідно ст.12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛА :

  1. Призначити заступника міського голови Макогон Н.М. уповноваженою особою (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
  2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (додається).
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                      Ю.О. Прокопенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Кремінській міській раді

 

1. Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Кремінській міській раді (далі – Уповноважена особа) є посадовою особою, на яку покладено функції щодо забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків в роботі відповідних органів виконавчої влади м.Кремінна.

2. Призначення на посаду та звільнення Уповноваженої особи здійснюється рішенням сесії Кремінської міської ради.

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Уповноважена особа у межах своїх повноважень організовує роботу виконавчої влади в напрямі:

         - урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у діяльності районної або міської ради;

         - проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу, що складаються на території міста або району;

         - урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час укладання колективних договорів та угод;

         - співробітництва з об'єднаннями громадян, узагальнення інформації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотримання рівності жінок і чоловіків, та спільного вироблення шляхів усунення дискримінації за ознакою статі;

         - здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

         - вжиття заходів, спрямованих на формування ґендерної культури населення;

         - організації прийому громадян з питань дискримінації за ознакою статі;

         - розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, вивчення причин, що їх зумовлюють;

         - навчання працівників виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування з питань ґендерної проблематики;

         - вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі.

5. Уповноважена особа має право:

  - звертатися із запитами до місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів з метою сприяння вирішенню питань, що належать до його компетенції;

  - одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  - брати участь у засіданнях органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

  - скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

Read 448 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG