Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 18 лютого 2019 09:11

43 сесія. Про внесення зміг до Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК на 2019 рік

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 43/___

“___” березня 2019 року
м. Кремінна

 

Про внесення зміг до Програми підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) та ЖБК на 2019 рік

 

Враховуючи чисельні звернення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ЖБК у м. Кремінна щодо надання їм фінансової підтримки, у, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №41/15 «Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ЖБК у м. Кремінна на 2019 рік» (зі змінами):
    • Викласти Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ЖБК у м. Кремінна на 2019 рік в новій редакції, згідно з додатком 1 до цього рішення.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                      Ю.О. Прокопенко


Додаток 2
рішення Кремінської міської ради
«__» березня 2019 року № 43/__

Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) та ЖБК у м. Кремінна на 2019 роки

ЗМІСТ

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Розділ 2. Мета та завдання Програми.

Розділ 3. Механізм реалізації завдань Програми.

Розділ 4. Джерела фінансування заходів Програми.

Розділ 5. Участь ОСББ у державних та міжнародних Програмах.

Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми.

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми.

Додаток 1. Заява на участь у Програмі.

Додаток 2. Примірний договір про відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів.

 

Паспорт Програми

Ініціатор розроблення програми

Кремінська міська рада

Розробник програми

Виконком міської ради

Співрозробники програми

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, депутати міської ради

Відповідальні виконавці програми

Сектор інвестиційної політики апарату виконкому міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, ЖБК

Термін реалізації програми

2019 рік

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет, гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески, кошти об’єднання співвласників багатоквартирних

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

1287,0 тис.грн.

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Вкрай низький рівень розвитку житлового законодавства України спричинив глибоку кризу в багатьох сферах соціально-економічного життя, в тому числі – в галузі управління житловим фондом. На сьогодні склалася ситуація, коли значна частина квартир у багатоквартирних будинках містах є у приватній власності, однак самі будинки, як цілісні майнові комплекси, все ще перебувають на балансі комунальних підприємств, а це житлові будинки. Власники квартир не тільки не мають навичок самостійного управління власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, та, відповідно, не визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в належному стані.

З метою поглиблення демонополізації та подальшої реалізації конкурентної політики створені або реорганізовані і функціонують на території Кремінна підприємства різних форм власності, що надають житлово-комунальні послуги .

Серед проблем, що перешкоджали створенню ОСББ є відсутність зацікавленості всіх мешканців будинку у створенні ОСББ, складні процедури реєстрації та неврегульованість окремих питань їх діяльності, недостатнє інформування мешканців про переваги ОСББ, відсутність конкуренції на ринку.

Світовий досвід показує, що лише інституції співвласників будинків здатні ефективно освоювати інвестиції в житлово-комунальному господарстві, причому лише на умовах співфінансування та/або низьковідсоткового кредиту. Необхідність прийняття цієї Програми полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.

Розділ 2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є реалізація державної політики, спрямованої на:

- вдосконалення або докорінну зміну існуючих форм і методів управління будинками;

- задоволення потреб усіх споживачів житлово-комунальними послугами належної якості, яка відповідає вимогам державних стандартів;

- підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста.

Досягнення мети Програми здійснюється шляхом виконання основних завдань:

- сприяння утворенню ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;

- проведення необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ.

- надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: затвердження типових зразків установчих та реєстраційних документів, участь членів комісії сприяння роботі ОСББ в роботі установчих зборів, залучення працівників комунальних підприємств до проведення обстежень технічного стану під час передачі будинків на баланс ОСББ;

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг;

- співфінансування робіт з капітального ремонту конструктивних елементів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання та ліфтів багатоквартирних житлових будинків (надалі – капітальний ремонт будинків), у яких створено ОСББ;

- забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету.

Розділ 3. Механізм реалізації Програми

Виділення коштів з міського бюджету на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК буде проводитись на умовах співфінансування, а саме на відшкодування вартості робіт.

Фінансування з міського бюджету для будинку ОСББ (ЖБК) здійснюється в межах до 50 тис.грн. на один захід:

- на умовах співфінансування вартості робіт ОСББ/ЖБК не менше 10 відсотків від загальної вартості проектно-кошторисної документації;

- на умовах співфінансування вартості матеріалів ОСББ/ЖБК, які використовуються для проведення ремонтних робіт у грошовому та натуральному виразі але не менше 10 відсотків від загальної вартості проектно-кошторисної документації.

Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету для проведення капітального ремонту будинку ОСББ/ЖБК необхідно:

- за власні кошти виготовити проектно-кошторисну документацію та у встановленому порядку провести її експертизу;

- надати до відділу інвестиційної політики міської ради заявку на участь у Програмі за підписом керівника ОСББ/ЖБК (іншої уповноваженої рішенням загальних зборів особи), проектно-кошторисну документацію та належним чином завірені копії наступних документів:

  1. Статут ОСББ/ЖБК;
  2. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ/ЖБК, а у разі, якщо воно не видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  3. Рішення загальних зборів ОСББ/ЖБК про участь у Програмі;
  4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ/ЖБК (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ/ЖБК, довіреність на представництво інтересів).

Відділ інвестиційної політики міської ради в порядку черговості розглядає наданий пакет документів та вносить на розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення щодо включення вказаних робіт до Переліку об’єктів.

У випадку прийняття виконавчим комітетом рішення про включення вказаних робіт до Переліку об’єктів та надання співфінансування на проведення робіт із капітального ремонту будинку видатки на проведення робіт проводяться відповідно до норм діючого законодавства.

Розділ 4. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми

Фінансування проектів згідно Програми можливе у партнерстві з ОСББ та іншими джерелами фінансування.

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти міського бюджету;

- гранти, благодійні внески;

- кошти ОСББ (ЖБК).

Прогнозний обсяг фінансування Програми з міського бюджету на 2019 рік складає 1287,0 тис. грн., в т.ч.:

  • Кошти міського бюджету в сумі 1162,0 тис.грн., призначені для сприяння діяльності ОСББ (ЖБК), використовуються на: капітальні ремонти покрівель; ремонт міжпанельних стиків, капітальний ремонт підвалів, цоколів, капітальний ремонт мереж водопостачання, каналізації, опалення, капітальний ремонт мереж електропостачання, капітальний ремонт ліфтів, заміна старих вікон і дверей на енергозберігаючі тощо;
  • Кошти міського бюджету в сумі 125,0 тис.грн., призначені для сприяння діяльності ОСББ, використовуються на: виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації.

Розділ 5. Участь ОСББ у державних та міжнародних Програмах

 Виконавчий комітет Кремінської міської ради, на який покладено

повноваження сприяння створенню ОСББ інформує голів правління, управителів ОСББ міста про наявність та умови участі у державних та міжнародних Програмах підтримки.

Участь у співфінансуванні державних та міжнародних Програм визначається Кремінською міською радою, враховуючи вимоги таких Програм.

Участь ОСББ у міській Програмі не обмежує права ОСББ брати участь у державних та міжнародних Програмах підтримки.

Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми

Для територіальної громади міста:

- забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального комплексу про переваги об'єднань власників житла;

- можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків;

- покращання фізичного стану будинків та умов проживання в них;

- цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;

- контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;

- можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку;

- соціальна мобілізація мешканців;

- забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;

- забезпечення умов безпечного проживання населення міста.

Для міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшений фізичний стан житлового фонду міста в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;

- створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства.

- створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

- забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними, за умови їх своєчасної оплати.

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісії Кремінської міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів, постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження, та відділ інвестиційної політики міської ради.

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Кремінська міська рада, одержувачем ОСББ (ЖБК).

Про результати використання коштів ОСББ (ЖБК) один раз на кінець місяця повідомляє міську раду у письмовій формі з додаванням підтверджуючих документів. Відповідальні виконавці Програми однин раз на квартал до 20 числа наступного за звітним надають узагальнену інформацію (наростаючим підсумком) про хід виконання Програми та фактичні обсяги фінансування. Дані про хід виконання Програми розміщується відповідальними виконавцями Програми на офіційному сайті Кремінської міської ради для ознайомлення громадськості.

 

Секретар міської ради                                                         Е.В. Пилипенко

 

Заступник міського голови                                                  Н.М. Макогон

Read 520 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG