Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 01 лютого 2019 15:28

43 сесія. Про внесення змін до рішення сесії Кремінської міської ради від 06.06.2012 №26/14 «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна»

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 43/ПРОЕКТ

“ ___ ” лютого 2019 р.
м.Кремінна

 

Про внесення змін до рішення сесії
Кремінської міської ради від 06.06.2012
№ 26/14 «Про затвердження Положення
про порядок надання ритуальних послуг
на території міста Кремінна»

 

У зв’язку з передачею функції надання ритуальних послуг, з метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг між замовником та виконавцем , на підставі Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                   

ВИРІШИЛА

 1. Внести зміни до до рішення сесії Кремінської міської ради від 06.06.2012 № 26/14 та викласти Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна в новій редакції.

 Додаток - 7 арк.

 1. Секретарю Кремінської міської ради Пилипенку Е.В. забезпечити оприлюднення даного рішення в ЗМІ.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань житлово–комунального господарства , розвитку суб'єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку.

 

 

         Міський голова                                                           Ю.О.Прокопенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від «__» лютого 2019 р. №43/__

 Положення
про порядок надання ритуальних послуг на території м. Кремінна

 

 1. Ритуальна служба.

 

 1. Відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу" ритуальна служба міста – це Дочірнє підприємство «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДРСТВО» комунального підприємства «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» Кремінської міської ради Луганської області (далі – Ритуальна служба)
 2. Ритуальна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України, а також цим Положенням.
 3. Ритуальна служба здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».
 4. Основними завданнями Ритуальної служби є:
 • здійснення організації поховання померлих;
 • надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг;
 • надання ритуальних послуг, не передбачених мінімальним переліком;
 • реалізація предметів ритуальної належності.
 1. Ритуальна служба, відповідно до покладених на неї завдань, зобов'язана:
 • укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-замовлення);
 • організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;
 • створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
 • розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;
 • у разі відсутності на ринку послуг міста необхідної Замовнику ритуальної послуги - забезпечувати надання цієї послуги власними силами;
 • забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;
 • організовувати виконання роботи по наданню всіх видів послуг відповідно до кошторису;
 • забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до ст. 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу»;
 • безоплатно виділяти місця для поховання померлого на кладовищі;
 • реєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації поховань та перепоховань;
 • видавати на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищі в місті Кремінна;
 • реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;
 • у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування намогильних споруд готувати та подавати до виконавчого органу Кремінської міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;
 • на підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища суб'єкта господарської діяльності (далі – виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;
 • здійснювати інші функції відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».
 1. Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання замовнику наочної інформації стосовно:
 • виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси та режиму роботи;
 • переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;
 • необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;
 • необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;
 • порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховань;
 • вимог щодо утримання та охорони місць поховань;
 • реєстрації поховань померлих та перепоховань;
 • організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету;
 • пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», інших нормативно-правових актів);
 • режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;
 • режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів;
 • книги заяв, пропозицій та скарг.
 1. Ритуальна служба забезпечує укладання договорів із суб'єктами господарювання, що виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг. Порядок укладання договорів наступний:
 • суб'єкт господарювання (далі - СГ) має подати на ім’я керівника ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДРСТВО» КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи:
 • довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;
 • свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • свідоцтво про сплату єдиного податку;
 • перелік послуг, що пропонуються СГ (вартість послуг, що входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, повинна бути погоджена виконавчим комітетом Кремінської міської ради);
 • режим роботи та номер телефону.
 1. Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДРСТВО» КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» укладає з суб'єктом господарювання договір про надання послуг при наявності повного пакету документів. Безпідставна відмова в укладанні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.
 2. Договір про надання послуг укладається на один рік.
 3. При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що додаються до заяви, СГ повинен у 5-ти денний термін письмово повідомити про це Ритуальну службу.
 4. СГ, які уклали з Ритуальною службою договори про надання послуг, забезпечують у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДРСТВО» КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» , його адресу, телефони, режим роботи, іншу інформацію, передбачену п.6 необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення.

 

 1. Надання ритуальних послуг.

 

 1. Надання ритуальних послуг здійснюється СГ за умови укладання договору-замовлення між замовником та виконавцем послуг та дотримання вимог даного положення. Без укладання договору-замовлення може здійснюватися тільки виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності.
 2. Оформлення Свідоцтва про поховання, реєстрацію намогильної споруди, монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу, організацію відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України здійснюється виключно силами Ритуальної служби.
 3. Перевезення тіл померлих громадян на кладовища здійснюється автотранспортними засобами, які відповідають вимогам чинного законодавства, у т.ч. санітарно-епідеміологічного, і мають нанесену ритуальну символіку.
 4. СГ для організації виконання заявлених послуг зобов’язаний залучати тільки тих працівників, що перебувають з ним у трудових відносинах, та забезпечувати їх спецодягом. Підстави та умови виконання працівниками робіт контролює Ритуальна служба. Всі роботи на кладовищах міста виконуються СГ (або користувачем місця поховання) виключно за погодженням з Ритуальною службою.
 5. Суб’єктам господарювання забороняється надавати ритуальні послуги на території міста без укладання з ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг та без укладання договору-замовлення з виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого на підставі свідоцтва про смерть.
 6. Ритуальна служба забезпечує безперешкодний доступ СГ (або користувача місця поховання) на територію кладовищ міста для виконання робіт тільки за умови виконання вимог Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна.

 

 1. Організація та проведення поховання.

 

 1. Особа, яка зобов’язалася поховати померлого, на підставі Свідоцтва про смерть (далі - Замовник) звертається до Ритуальної служби з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Як виняток, у разі наявності підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

Замовник має право вибирати виконавців послуг серед СГ, які уклали договори про надання послуг з Ритуальною службою (якщо такі є).

 1. Договір-замовлення укладається у двох примірниках, один з яких залишається у Замовника проведення поховання, другий – у Ритуальної служби, або передається виконавцю послуг (СГ, який уклав договір з Ритуальною службою). У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послуг, не передбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформлюється додатковим договором-замовленням. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.
 2. Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення.
 3. За зверненням на території кладовища виділяється безоплатне місце для поховання померлого. За бажанням одного з родичів, визначених у Законі України «Про поховання та похоронну справу», для поховання двох чи більше померлих виділяється безоплатне місце для родинного поховання.

 

 

 1. Під кожне поховання надається ділянка наступних розмірів:

НАЗВА

ПОХОВАННЯ

Р О З М І Р

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

МОГИЛИ

довжина,м

ширина, м

площа, кв. м

довжина,м

ширина, м

Одинарне

2,2

 1,5

3,3

2,0

1,0

Подвійне

2,2

2,2

4,8

2,0

1,0

Родинне

2,2

3,0

6,6

2,0

1,0

 

 1. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 2. Кожне поховання та перепоховання реєструється Ритуальною службою в спеціальних Книгах реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян, які зберігаються на підприємстві постійно, а в разі його ліквідації – передаються на зберігання до Кремінської міської ради.
 3. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як Користувачу місця поховання видається відповідне Свідоцтво про поховання. Свідоцтво про поховання дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.
 4. Для одержання послуги з оформлення Свідоцтва про поховання до Ритуальної служби подаються наступні документи:

– паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал та копія);

– лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

– свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

– документ, що підтверджує про сплату коштів за отриману послугу.

 1. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть встановлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили. Для встановлення намогильної споруди Користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

– оригінал Свідоцтва про смерть похованого;

– Свідоцтво про поховання;

– документи, що підтверджують придбання намогильної споруди (огорожі, тощо), її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

– реквізити виконавця намогильної споруди (огорожі, тощо);

– договір з СГ на встановлення намогильної споруди (огорожі,тощо).

 1. Після виконання робіт з облаштування могили Користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць за територією кладовища.

Особа, яка здійснює роботи по монтажу намогильної споруди (огорожі, тощо) власними силами, гарантує збереження могил, намогильних споруд (елементів благоустрою могил), які розміщені поруч та відшкодовує матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

 1. Установлені намогильні споруди реєструються Ритуальною службою в Книзі обліку намогильних споруд, які постійно зберігається на підприємстві.

 

 1. Порядок облаштування та утримання місць поховання.

 

 1. Кладовища міста Кремінна є комунальною власністю громади та обслуговуються ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДРСТВО» КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» .
 2. Утримання кладовищ забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету.
 3. На території кладовищ не можуть бути розташовані об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильних споруд, склепів, елементів благоустрою, які є власністю осіб, що придбали їх за власні кошти.
 4. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.
 5. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення намогильних споруд (огорож, тощо), які зареєстровані в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок винних осіб.
 6. У разі крадіжки (осквернення, пошкодження) намогильної споруди (огорожі, тощо), яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування користувачу місця поховання матеріальних збитків не здійснюється. У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Користувача.
 7. З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, огорожі поховань встановлюються виключно в межах виділеної ділянки. У разі самовільного встановлення намогильних споруд, огорож, інших елементів благоустрою поховань з порушеннями вимог даного положення, Ритуальна служба проводить роботи по демонтажу споруди за рахунок користувача поховання.
 8. З метою запобігання засміченню кладовищ міста рекомендується висадка зелених насаджень лише низьких форм росту.
 9. На території кладовищ забороняється:
 • порушувати тишу та порядок;
 • кататися на велосипедах, санках, ковзанах та лижах;
 • вирубувати, саджати та пересаджувати дерева без узгодження з Ритуальною службою;
 • вигулювати та пасти тварин;
 • накопичувати сміття в невизначених для цього місцях;
 • розпалювати вогнища, зберігати будівельні матеріали;
 • здійснювати будь-які роботи та надавати послуги без узгодження з Ритуальною службою».
 1. Ритуальна служба забезпечує на території кладовищ:
 • безперешкодний доступ СГ на територію кладовища на підставі укладених договорів-замовлень;
 • прибирання доріг та вивіз сміття;
 • виділення спеціальних місць для збирання сміття;
 • догляд за зеленими насадженнями (крім висаджених на місцях захоронення)

 

 1. Заключні положення.

 

 1. Контроль за виконанням Положення про порядок надання ритуальних послуг на території м. Кремінна здійснює Ритуальна служба - ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДРСТВО» КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» Кремінської міської ради Луганської області. У разі необхідності, за погодженням з міським головою, до роботи залучаються необхідні служби.
 2. Питання діяльності ритуальної служби, не відображені в Положенні, вирішуються у спосіб, визначений чинним законодавством.

 

Перший заступник міського голови                          Г.А.Дзивульський

Read 481 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG