Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 02 березня 2018 10:44

32 сесія. Про внесення змін до Положення про проведення міського конкурсу міні-ініціатив молоді

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 32/проект

 

«___» березня 2018 року
м. Кремінна

 

Про внесення змін до Положення
про проведення міського конкурсу
міні-ініціатив молоді

 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми підтримки учнівської молоді м.Кремінна на 2018 рік, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 28/16 «Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-ініціатив молоді» (далі – рішення):

1.1. Викласти Додаток 1 Положення про проведення міського конкурсу міні-ініціатив молоді в новій редакції, згідно з додатком 1 до цього рішення.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                Ю. О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від ________2018 №32/__

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МІСЬКИЙ КОНКУРС
МІНІНІ – ІНІЦІАТИВ МОЛОДІ

 

І.Загальні положення

 • Цим Положенням регулюється процедура проведення міського конкурсу проектів міні-ініціатив молоді (далі – Конкурс), розроблених активною молоддю міста .
 • Мета Конкурсу є визначення проектів міні-ініціатив молоді, які фінансуються за рахунок міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 • Учасниками Конкурсу є активна молодь міста.
 • Основні завдання Конкурсу:
 • стимулювання громадськості, в т.ч. молоді та вразливих груп населення за діяльністю органів місцевого самоврядування міста Кремінна;
 • розвиток співпраці органів місцевого самоврядування міста Кремінна, громадських активістів, в т.ч. молоді та вразливих груп населення у розроблені та реалізації проектів;
 • узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв’язання проблем розвитку місцевого самоврядування.

 

ІІ. Основні напрями, за якими розробляються проекти

Основні напрями, за якими розробляються проекти

 • організація ефективної системи надання послуг населення;
 • розвиток ефективних механізмів управління територіями;
 • благоустрій території міста;
 • благоустрій місць відпочинку населення - парків, скверів, алей тощо.

ІІІ. Вимоги до проектів

3.1. Проект має передбачати:

1) здійснення окремих організаційно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення життєдіяльності територіальної громади;

2) підвищення рівня безпосередньої участі членів громади, в тому числі молоді та вразливих груп населення у вирішення питань місцевого значення;

3.2. Проект повинен включати:

1) анотацію, у якій стисло зазначаються: назва проекту; актуальність; мета; перелік заходів та очікувані результати; цільові групи; обсяг коштів; партнери проекту.

Анотація не вважається окремою частиною проекту, а є стислим викладанням проекту в цілому;

2) опис проекту за такими складовими:

визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований проект;

цільові групи;

3) мету за завдання проекту;

4) технологію проекту із зазначенням:

заходів проекту;

механізму розподілу функцій партнерів;

 • очікувані результати.

3.3 Проект подається у друкованому або електронному вигляді.

3.4. Обсяг заходів проекту з міського бюджету не може бути більше ніж 30 тис. грн.

 

ІV. Організаційне забезпечення Конкурсу

4.1. Організацію Конкурсу (підготовка, оголошення, оприлюднення результатів) здійснює виконавчий комітет міської ради.

4.2. Прийняття, розгляд, оцінку проектів здійснює Конкурсний комітет, склад якого затверджується рішенням Кремінської міської ради.

4.3. Конкурсний комітет:

1) забезпечує розгляд проектів, їх оцінку та визначення переможців Конкурсу;

2) розглядає звернення та скарги з питань, пов’язаних з організацією і проведенням Конкурсу;

3) здійснює контроль за реалізацією проектів.

4.4. Організаційною формою роботи Конкурсного комітету є засідання, які проводяться за необхідності.

4.5. Засідання Конкурсного комітету проводить голова комітету, а у разі його відсутності – заступник. Засідання Конкурсного комітету є правомочним за умови присутності не менше половини її складу.

4.6. Рішення Конкурсного комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.7. У своїй діяльності Конкурсний комітет керується Конституцією України, чинним законодавством України і цим Положенням.

 

 1. Критерії та порядок оцінки міні-проектів

5.1 Переможці Конкурсу визначаються шляхом відбору проектів на підставі їх рейтингової оцінки, в основу якої покладено бальну систему за такими критеріями:

1) вплив проекту на розвиток міста.

Оцінка за цим критерієм здійснюється шляхом проставлення балів у залежності від ступеня впливу на розвиток міста:

30 балів – значний вплив, який дозволяє комплексно вирішити існуючу проблему або створити нові можливості для отримання послуг населенням;

20 балів – вплив, який дозволяє частково вирішити проблему або вдосконалити надання послуг населенню;

10 балів – незначний вплив, який не вирішує існуючих проблем, а поліпшує стан певного об’єкта;

2) вплив проекту на залучення громадськості до участі в роботі мерії.

Оцінка за цим критерієм здійснюється шляхом проставлення балів у залежності від ступеня впливу на залучення громадськості до участі в роботі мерії:

30 балів – значний вплив, який дозволяє комплексно вирішити існуючу проблему або створити нові можливості для отримання послуг населенням;

20 балів – вплив, який дозволяє частково вирішити проблему або вдосконалити надання послуг населенню;

10 балів – незначний вплив;

3) вплив проекту на впровадження принципів прозорості та демократії в роботі мерії:

Оцінка за цим критерієм здійснюється шляхом проставлення балів у залежності від ступеня впливу на впровадження принципів прозорості та демократії в роботі мерії:

30 балів – значний вплив, який дозволяє комплексно вирішити існуючу проблему або створити нові можливості для отримання послуг населенням;

20 балів – вплив, який дозволяє частково вирішити проблему або вдосконалити надання послуг населенню;

10 балів – незначний вплив;

4) спільність реалізації проекту декількома (двома і більше) заявниками.

За цим критерієм нараховується 20 балів.

5.2. Сумарна оцінка проекту визначається шляхом складання балів за всіма критеріями, зазначеними у пункті 5.1. цього Положення.

На основі сумарних оцінок складається рейтинг проектів.

5.3. На підставі рейтингу проектів визначається перелік переможців, який починається з проекту, що отримав найбільшу кількість балів, і закінчується проектом, фінансування якого вичерпується сума коштів міського бюджету, передбачених у міському бюджеті на 2018 рік.

 

 

VІ. Порядок проведення Конкурсу

6.1. Конкурс починається з 01 квітня 2018 року.

Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті Кремінської міської ради.

6.3. Строк подання проектів до 30 травня 2018 року.

6.4. Проекти подаються до приймальної виконавчого комітету Кремінської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                                    Е.В. Пилипенко

 

Заступник міського голови                                                                       Н.М. Макогон

Read 406 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG