Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 05 січня 2018 16:57

29 сесія. Про внесення змін до рішення сесії Кремінської міської ради від 21 грудня 2017 року №28/4

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 29/проект

 

“___” січня 2018 року
м. Кремінна

 

Про внесення змін до рішення сесії
Кремінської міської ради від
21 грудня 2017 року №28/4

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо внесення змін до Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році, враховуючи вимоги Програми енергозбереження для населення Луганської області, з метою проведення заходів з енергозбереження в житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок міського бюджету для населення Кремінської міської ради, керуючись статтями 25 та 26, частиною першою статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 ВИРІШИЛА: 

 1. Викласти Додаток 1 до рішення сесії Кремінської міської ради від 21 грудня 2017 року №28/4 «Про затвердження Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році», згідно з додатком 1 до цього рішення.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                Ю.О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення Кремінської міської ради
від ___________ 2018 року №29/___4

 

ПРОГРАМА
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження  енергозберігаючих заходів у 2018 році

Паспорт

 

1.

Ініціатор та розробник програми

Виконком міської ради

2.

Учасники програми

Структурні підрозділи виконавчого комітету Кремінської міської ради

3.

Термін реалізації програми

2018

4.

Етапи виконання програми

2018

5.

Бюджет програми

100 тис.грн. (при наявності коштів)

6.

Можливі джерела фінансування

Кошти обласного бюджету

Кошти місцевого бюджету

Кошти кредитних установ

Гранти, тощо

Інші джерела 

І. Вступ

Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році (надалі Програма) розроблена на виконання Конституції України, Закону України від 01.07.1994р. N 74/94-ВР «Про енергозбереження», Порядоку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011р. № 1056, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні”.

ІІ. Мета програми

Метою програми є запровадження дії механізму відшкодування відсотків за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів, отриманими жителями Кремінської міської ради протягом 2018 року до повного погашення кредитів.

Зменшення споживання населенням паливно-енергетичних ресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів та компенсацію фінансового навантаження за рахунок часткового відшкодування частини відсотків за кредитами з районного бюджету

ІІІ. Завдання Програми

Згідно статистичних даних, понад 40% всіх енергоресурсів у світі спрямовується на опалення. При цьому проблема полягає в тому, що ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою.

Надзвичайно високий рівень енерговитрат характерний як для України в цілому, так і для Луганської області зокрема. 

Проблема раціонального використання енергії (енергозбереження), викликана незбалансованою структурою енергоспоживання, актуальна для бюджетної сфери, населення.

Енергозбереження – організаційна, наукова, практична, інформаційна діяльність державних органів, юридичних і фізичних осіб, скерована на зниження витрат (втрат) паливно-енергетичних ресурсів у процесі їх видобування, перероблення, транспортування, зберігання, виробництва, використання та утилізації.

Неефективне споживання енергоресурсів (природний газ, електроенергія, тепло) виникають через застосування застарілих технологій з низьким коефіцієнтом корисної дії та приладів обліку, або взагалі їх відсутність.

Найбільш гостро ця проблема пов’язана з опаленням житлових будинків: на сьогодні втрати теплової енергії будинком і потенціал енергозбереження має такий розподіл відповідно:

- зовнішні стіни – 40 % та 70 %;

- вікна, двері – 25 % та 50 %;

- вентиляція – 15 % та 65 %;

- гаряча вода – 10 % та 30 %;

- дах, підлога – 8 % та 50 %;

- трубопроводи, арматура – 2 % та 35 %.

Отже, для компенсації втрат тепла у житловому будинку необхідно приділяти увагу теплоізоляції стін, даху, підлоги та збереженню тепла за рахунок енергоефективних вікон, вентиляції, трубопроводів.

Для прискорення та стимулювання цього процесу Програмою пропонується механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті на часткове відшкодування частини витрат за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, що надаються особам на впровадження енергозберігаючих технологій.

Для вирішення порушеної проблеми на державному рівні розроблено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 (далі - Порядок).

Також, на обласному рівні з метою проведення заходів з  енергоефективності в житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів населення за рахунок обласного бюджету прийнято Програму енергозбереження для населення Луганської області на 2015-2018 роки, затверджену розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.11.2015 р. № 540.

Як свідчить провідний  європейський досвід, залучення коштів для проведення термомодернізації, санації та заходів з енергозбереження житлового фонду потребує відповідального власника житла, сприяння держави на законодавчому рівні, а також залучення до співпраці кредитних установ.

Перевагою нового механізму є відмова від тривалих, складних та непрозорих процедур конкурсного відбору та створення простого механізму відшкодування частини суми кредиту, залученого населенням або ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, зокрема на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

Протягом 2016-2017 років в місті Кремінна спостерігалася чітка тенденція до збільшення кількості кредитів та їх вартості, що свідчить про збільшення рівня довіри населення до держави, а також про те, що населення все частіше схиляється до комплексного вирішення проблем енергозбереження.

Таким чином, населення місто зацікавлене в кредитуванні енергозберігаючих заходів, але воно залишається недоступним для переважної більшості громадян через низький рівень доходів.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

До економії витрат ресурсів і зниження тепловтрат, у першу чергу, слід віднести енергозбереження населенням в системах теплопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря та термоізоляції. Вирішення цього завдання пов'язане із здійсненням комплексу інженерно-технічних заходів, зокрема збільшенням термічного опору огороджувальних конструкцій будинків, та може відбуватися за декількома альтернативними варіантами:

 • за рахунок власних коштів;
 • шляхом отримання кредитів у комерційних банках на загальних підставах;
 • шляхом отримання кредитів в уповноважених банках і відшкодуванням частини суми кредиту з районного бюджету.

 

Перший варіант. Через високі капіталовкладення, яких потребують заходи з енергоефективності (заміна або переобладнання систем опалення, вікон, утеплення будинку теплоізоляційними матеріалами, встановлення приладів обліку), неможливо здійснити їх комплексно, що збільшує тривалість цього процесу.

Перший варіант потребує високого рівня доходів та особистих накопичень громадян, які мають бажання впроваджувати заходи з енергоефективності та енергозбереження.

Отже, враховуючи постійну тенденцію до зростання цін на енергоносії (природний газ, електроенергію, вугілля) і той факт, що рівень доходів громадян на сьогодні залишається на досить низькому рівні, перший варіант на цей час не є оптимальним.

 

Другий варіант. Дозволяє впроваджувати заходи з енергоефективності та енергозбереження, скориставшись кредитами комерційних банків на загальних підставах. Однак, їх обов'язковими умовами є:

-         відсоткова ставка у національній валюті у середньому становить     25-35 % річних від суми зобов'язань за кредитом;

-          право на підвищення відсоткової ставки протягом строку дії
кредитного договору.

Як наслідок, це достатньо високий рівень вимог комерційних банків до платоспроможності позичальника.

Таким чином, рівень доходів громадян не дозволяє переважній більшості скористатися такими кредитами.

 

Третій варіант. Передбачає відшкодування позичальнику частини суми кредиту, залученого на енергоефективні заходи, передбачені цією Програмою,  у розмірі 5 %, але не більше ніж 3 тис. грн. за одним кредитним договором, з міського бюджету.

Третій варіант є найбільш прийнятним для громадян, які не мають високого рівня доходів.

Програма спрямована на підтримку, в першу чергу, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдів (вдівців) та батьків померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітей війни, осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдів (вдівців) та батьків померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертв нацистських переслідувань та реабілітованих громадян, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружин (чоловіків) та опікунів дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, учасників антитерористичної операції та бойових дій, багатодітних сімей.

Фінансування Програми буде здійснюватися з урахуванням фактичних можливостей міського бюджету у кожному бюджетному році (протягом дії Програми).

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є розв'язання проблеми економії енергоносіїв за рахунок впровадження населенням заходів з енергомодернізації житлових будинків шляхом часткового відшкодування з міського бюджету частини суми кредиту, отриманими відповідно до Порядку.

Основними заходами Програми є:

 1. Укладання договору про співробітництво між уповноваженим банком відповідно до пункту пятого Порядку (відділенням філії Луганського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» у Кремінському районі) та Кремінською міською радою.
 2. Відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів, які отримало населення (Таблиця 1, реєстр позичальників, який надається уповноваженим банком, і є невід'ємною частиною договору про співробітництво).
 3. Проведення семінарів-презентацій з енергоефективності та енергозбереження серед населення міста.

 

Таблиця 1. Відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів

     1) 5 %, але не більше 3 тис. грн для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором, залученим на придбання:

- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами, та відповідного додаткового приладдя до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;   

- системи сонячного тепло-/водопостачання (гарячого) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

- вузлів обліку води, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильників), приладів-розподілювачів  та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

         2) 5 %, але не більше 3 тис. грн для фізичних осіб за одним кредитним договором, залученим на придбання:

         для одно- та двоквартирних житлових будинків:

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- системи сонячного тепло-/водопостачання (гарячого) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- вузлів обліку води, зокрема засоби вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючих склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

        для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами, та відповідного додаткового приладдя до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;   

- системи сонячного тепло-/водопостачання (гарячого) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

- вузлів обліку води, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильників), приладів-розподілювачів  та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

У рамках реалізації Програми задіяний ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, суть якого полягає у тому, що районний бюджет відшкодовує позичальникам частину суми кредиту в розмірі 5 %, але не більше ніж 3 тис. грн. за кредитами, отриманими населенням для цього в державних банках.

VII. Ресурсне забезпечення

 

Фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету буде здійснюватися з урахуванням фактичних можливостей у кожному бюджетному році (протягом дії Програми).

Загальний обсяг фінансових ресурсів, який буде спрямовано на реалізацію Програми, визначається при складанні, затвердженні або уточненні міського бюджету на відповідний рік, виходячи із прогнозних обсягів фінансування, передбачених Програмою, та виходячи із реальних можливостей міського бюджету.

Загальний обсяг ресурсів, які планується залучити на виконання Програми з міського бюджету у 2018 році складає 100 тис. грн.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та організація виконання Програми здійснюється відділом  житлово-комунального господарства та будівництва Кремінської міської ради.

 

 1. Розрахунок очікуваних результатів

 

Реалізація заходів Програми дозволить створити комплексний фінансово-економічний механізм стимулювання впровадження населенням енергозберігаючих заходів за рахунок поєднання власних коштів та міського бюджету.

Кінцевим результатом Програми передбачається скорочення споживання природного газу населенням до 40 %, електроенергії - до 10 %.

 

Секретар міської ради                                                                             Е.В. Пилипенко

Заступник міського голови                                                                     Н.М. Макогон

Read 476 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG