Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 05 січня 2018 14:49

29 сесія. Про внесення змін до рішення Кремінської міської ради від 17 травня 2017 року №22/7

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ  № 29/проект

 

“___”  січня  2018 року
м. Кремінна

 

Про внесення змін до
рішення Кремінської міської ради
від 17 травня 2017 року №22/7

 

         На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 31.08.2016 № 565 з метою забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI керуючись п. «б» ст. 27, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до рішення сесії Кремінської міської ради від 17 травня 2017 № 22/7 «Про затвердження  Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна у новій редакції»:
    • Пункт 1 розділу І «Загальні положення» Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна викласти в новій редакції:

«Центр надання адміністративних послуг (далі — ЦНАП) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг і є постійно діючим робочим органом виконавчого комітету Кремінської міської ради в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора, надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється безпосередньо державними реєстраторами відповідного напрямку шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.».

1.2. Абзац 1 пункту 4 розділу І «Загальні положення» Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна викласти в новій редакції:

«Положення встановлює організаційні принципи роботи представників органів виконавчої влади, дозвільних органів, адміністраторів, державних реєстраторів в одному приміщенні з питань надання адміністративних послуг та порядок взаємодії з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг, скорочення термінів та координації дій усіх учасників з надання адміністративних послуг.».

1.3. Пункту 1 розділу ІV «Структура центру» Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна викласти в новій редакції:

«Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється безпосередньо державними реєстраторами відповідного напрямку.».

1.4. Абзац 2 пункту 1 розділу ІV «Структура центру» Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна викласти в новій редакції:

«Відділ надання адміністративних послуг забезпечує надання загальної інформації та консультацій замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у ЦНАП та видачу результатів послуги (якщо послуга не була надана заявнику під час звернення). До складу відділу входять адміністратори, державні реєстратори та представники суб’єктів надання адміністративних послуг (за узгодженістю сторін).»

1.5. Підпункт 7.3 пункту 7 розділу ІV «Структура центру» Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна викласти в новій редакції:

«Керівник суб’єкта надання адміністративних послуг зобов'язаний забезпечити участь у роботі ЦНАП свого представника (представників) та їх своєчасну заміну у випадку відсутності. Персональний склад представників суб’єкта надання адміністративних послуг у ЦНАП визначається наказом керівника суб’єкту надання адміністративних послуг. В наказі зазначаються також працівники, які заміняють визначеного представника у разі його відсутності.».

1.6. Абзац 1 пункту 4 розділу V «Організаційне забезпечення роботи центру» Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна викласти в новій редакції:

«Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у ЦНАП звертається до адміністратора — посадової особи міської ради, яка організовує надання адміністративних послуг (згідно Закону України «Про адміністративні послуги» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності») або до державного реєстратора у разі  надання адміністративної послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється безпосередньо державними реєстраторами відповідного напрямку (згідно Законів України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань») Суб'єктам надання адміністративних послуг, які за переліком мають надаватися через ЦНАП, забороняється безпосередньо здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП.».

1.7. Пункту 6 розділу V «Організаційне забезпечення роботи центру» Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Кремінна викласти в новій редакції:

«Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. За рішенням виконавчого комітету міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути змінено».

 

  1. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти та постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, гласності та законності.

 

Міський голова                                                         Ю.О. Прокопенко

Read 516 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG