Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 21 листопада 2017 13:27

28 сесія. Про затвердження Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 28/

 

“ __” грудня 2017 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Програми
відшкодування відсотків за кредитами,
отриманими населенням Кремінської
міської ради
 на впровадження
енергозберігаючих заходів у 2018 році

 

З метою забезпечення участі населення у впровадженні заходів з енергозбереження, через залучення кредитних коштів, керуючись ст. 25 та 26, частиною першою статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити «Програму відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенняім Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році».

Додаток 1.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючі комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів; житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку.

 

Міський голова                                                Ю.О. Прокопенко


 

Додаток 1
до рішення Кремінської міської ради
від ___ грудня 2017 року №28/

 

ПРОГРАМА
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2017 році

 

Паспорт

 

1.

Ініціатор та розробник програми

Виконком міської ради

2.

Учасники програми

Структурні підрозділи виконавчого комітету Кремінської міської ради

3.

Термін реалізації програми

2018 роки

4.

Етапи виконання програми

2018

5.

Бюджет програми

100 тис.грн. (при наявності коштів)

6.

Можливі джерела фінансування

Кошти обласного бюджету

Кошти місцевого бюджету

Кошти кредитних установ

Гранти, тощо

Інші джерела 

Вступ

Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у 2017 році (надалі Програма) розроблена на виконання Закону України «Про енергозбереження», Указу Президента України від 30.05.2008 року № 679/2008, доручення віце-прем’єра міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.11.2016 року №41731/1/1/1-16.

 1. Мета програми

Метою програми є запровадження дії механізму відшкодування відсотків за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів, отриманими жителями Кремінської міської ради протягом 2018 року до повного погашення кредитів.

 1. Завдання Програми

На сьогоднішній день найбільшим споживачем природного газу у місті є населення, яке споживає більше 60% природного газу від загального об’єму споживання природного газу в місті. Тому зменшення споживання природного газу населенням є першочерговим завданням.

Основними шляхами зменшення споживання природного газу населенням є впровадження таких енергоощадних заходів в побуті:

– утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів;

– встановлення рекуператорів тепла;

– встановлення та заміна енергозберігаючих вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій;

– встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення, у тому числі альтернативних до газу.

Впровадження вищезгаданих заходів потребує значних матеріальних та грошових коштів. Зважаючи на невисокий рівень реальних доходів та низьку платоспроможність населення, Луганською ОДА було прийнято Програму енергозбереження для бюджетної сфери і населення, згідно з якою вперше в Україні було розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Суть даного механізму полягає в тому, що місцевий бюджет відшкодовує позичальникам, які отримали кредити на впровадження енергозберігаючих заходів, 10% від відсоткової ставки за кредитами.

На даний час кредити на енергозбереження можна отримати в державних фінансових установах.

Відшкодування відсоткових ставок за кредитами на енергозбереження буде здійснюватися на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів та кредитно-фінансовою установою. (Додаток 1).

 1. Фінансове забезпечення програми

На виконання заходів Програми залучаються кошти міського бюджету в сумі 100 тис. грн.

Відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів 100 тис.грн.

 1. Порядок відшкодування відсотків за кредитами залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів
 2. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам на впровадження енергозберігаючих технологій.
 3. Відшкодування відсотків передбачається за кредитами залученими на термін до 3-х років.
 4. Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити визначається відповідно 1 до Генерального договору .
 5. Відшкодування відсотків здійснюється на підставі Генерального Договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установами.
 6. Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження наступних енергозберігаючих заходів:
 • Утеплення стін будинків, підлоги, горищ, та дахів.
 • Встановлення рекуператорів тепла.
 • Встановлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій.
 • Встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями.
 • Встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення.
 • Використання альтернативних до газу джерел енергії.
 1. Відшкодування відсотків відбувається на підставі наступного пакету документів (зберігається в кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):

7.1. Паспорт Позичальника ( 1-4,11 ст.).(копія завірена Позичальником)

7.2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.(копія завірена Позичальником)

7.3. Кредитний договір.

7.4. Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:

 • Рахунок-фактура;
 • Договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар, або виконані роботи.
 • Акт перевірки цільового використання, або документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;
 • Акт прийому – передачі товару або накладна.
 1. Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе кредитно-фінансова установа, яка видала відповідний кредит.
 2. Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати «По програмі відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018році».
 3. Кредитно-фінансові установи щотижнево подають головному розпоряднику коштів міського бюджету Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на вищезазначені цілі, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.
 4. Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету на один обумовлений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка в свою чергу розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи. 
 5. Очікуваний результат від реалізації Програми

 В умовах зростання тарифів на паливно-енергетичні ресурси реалізація заходів Програми значно здешевить кредити для населення на впровадження енергоощадних заходів. Це стимулюватиме населення міста активно залучати кредити банків на впровадження енергозберігаючих заходів в побуті, що в кінцевому результаті призведе до значного зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

 1. Термін дії Програми

Програма діє до повного погашення зобов’язань за кредитами, отриманими жителями Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів протягом 2018 року.

Read 494 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG