Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 21 листопада 2017 16:48

28 сесія. Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків( ОСББ), житлово – будівельним кооперативам(ЖБК) на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 28/

 

“ __” грудня 2017 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Програми відшкодування
частини кредитів, отриманих об’єднанням
співвласників багатоквартирних будинків( ОСББ),
житлово – будівельним кооперативам(ЖБК) на
впровадження заходів з енергозбереження,
реконструкції і модернізації багатоквартирних
будинків у м. Кремінна на 2018 рік

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань фінансів, бюджету та соціально економічного розвитку, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про енергозбереження“, “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку“, з метою забезпечення участі власників квартир у будинках ОСББ, ЖБК щодо впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків через залучення кредитних коштів, підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням, керуючись ст. 25 та 26, частиною першою статті 64 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити міську Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК, на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Кремінна на 2018 рік ( надалі Програма) ( додаток).

 1. Фінансування заходів Програми проводити в частині зобов’язань міської ради та в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Кремінна на відповідний бюджетний рік.

3.Координація та організація виконання Програми здійснюється відділом житлово-комунального господарства та будівництва Кремінської міської ради.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючі комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів; житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку.

 

 Міський голова                                                        Ю.О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення сесії Кремінської міської ради
Від ___ грудня 2017 року №28/

 

Програма
відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Кремінна на 2018 рік

 

 

І. Загальні положення

 Програма розроблена з метою підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ), житлово – будівельних кооперативів(ЖБК) при проведенні енергоефективної модернізації багатоквартирних будівель для забезпечення комфортних умов проживання та економії енергоресурсів.

 Програма є цільовою, орієнтована на підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та фінансової підтримки населення на впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок бюджетів відповідних рівнів.

 

ІІ. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямована програма.

 

 Житлово-комунальне господарство є одним з найбільших і, у той же час, найменш ощадливим споживачем енергетичних і водних ресурсів серед інших галузей господарства міста.

 Основною складовою низької енергетичної ефективності інженерних мереж і систем є високий рівень питомих витрат теплової енергії, гарячої та холодної води у таких споживачів комунальних послуг як житлові будинки. Фізична та моральна зношеність конструкцій та внутрішніх систем житлових будівель стала головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності і безпечності умов проживання мешканців міста.

 Якщо ситуація не зміниться (наші будинки не стануть енергоефективними, а мешканці не почнуть ощадливо споживати ресурси) обсяги споживання газу та електроенергію будуть зростати з року в рік. Окрім того на ріст споживання будуть впливати і інші фактори такі як: збільшення потреби в побутових приладах які споживають електроенергію, значне коливання температур в зимовий період, а також на перший погляд не помітна – низька якість природного газу, що збільшує обсяги його споживання.

 Також слід зазначити, що рівень теплового комфорту є одним із основних факторів забезпечення життєво необхідних санітарно-гігієнічних умов перебування людини у приміщенні і забезпечення таких умов неможливо без витрат енергії, отримання якої не може бути безкоштовним.

 Одночасне зростання цін та обсягів споживання енергоресурсів не зможе витримати бюджет більшості мешканців міста проживаючих в багатоквартирних будинках. Для того щоб ситуація не стала катастрофічною необхідно вже сьогодні розпочинати діяльність по зменшенню енергозатратності житлових будівель.

 З цього випливає, що на сьогоднішній день впровадження енергозберігаючих заходів у будинках має найвищий потенціал зменшення споживання теплової енергії, а отже і газу. Як в Україні так і в місті це є одним з головних пріоритетів державної політики на сучасному етапі розвитку економіки.

 Енергоефективність в житлово-комунальному господарстві на сьогодні є вкрай низькою. Проблема потребує негайного вирішення, але для цього необхідні значні фінансові ресурси. Тому без участі мешканців житлових будинків вирішення даної проблеми неможливе.

 В умовах, коли ні держава, ні населення не спроможні нести тягар відповідальності за утримання житлового фонду і впровадження політики енергоощадності у цьому секторі економіки, формування «організованого» власника в рамках ОСББ дає можливість реалізувати права власників житла. Мешканці житлових будинків, які об’єднані в ОСББ, ЖБК мають шанс власноруч і на свій розсуд вирішувати зазначені вище завдання. На жаль ні у громадян ні у влади не має достатньо ресурсів для того щоб комплексно впровадити енергозберігаючі заходи і досягти такого рівня енергоспоживання при якому жити в будинку буде економічно вигідно та комфортно. Тому для вирішення проблеми необхідно об’єднати зусилля та ресурси всіх зацікавлених сторін з метою вироблення єдиної стратегії з урахуванням інтересів і можливостей всіх партнерів.

 На даний час для підтримки ОСББ, ЖБК на державному рівні діє затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, згідно якого відшкодовується ОСББ, ЖБК частина суми кредиту до 70 відсотків, залученого на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

 Враховуючи зацікавленість міської влади у впровадженні енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві, міська рада може сприяти цьому процесу через механізм фінансового стимулювання.

 Для прискорення процесу даною Програмою пропонується механізм використання коштів міського бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в Банках короткостроковими кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, необ’єднаним співвласникам багатоквартирних будинків ( через управителя) на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій.

ІІІ. Мета Програми

Метою міської Програми є зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів споживачів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, які забезпечують енергоощадність та підпадають під часткове відшкодування відсотків за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності:

- утеплення зовнішніх фасадів будинків;

- ремонт стиків в панельних житлових будинках;

- теплова ізоляція покрівель та підвалів житлових будинків;

- заміна трубопроводів з їх теплоізоляцією;

- влаштування індивідуальних теплових пунктів з системою автоматизації та погодним регулюванням;

- заміна вхідних дверей та віконних блоків на сходових клітках та місцях загального користування на енергозберігаючі;

- впровадження енергозберігаючих систем електроосвітлення на сходових клітках та місцях загального користування.

 Кінцева мета енергоресурсоощадної політики у житлово-комунальному господарстві – скорочення витрат на утримання та експлуатацію житлових будинків.

 

ІV. Завдання Програми

1.Основним завданням Програми є сприяння залученню коштів населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів шляхом реалізації державної підтримки у відшкодуванні частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів з частковим відшкодуванням відсоткової ставки за залученими кредитами з міського бюджету.

2.Здешевлення кредитів залучених у банках, що надаються ОСББ, ЖБК на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів шляхом компенсації відсоткової ставки за рахунок міського бюджету.

 1. Відшкодування відсоткових ставок здійснюється за документами, які надані ОСББ, ЖБК в порядку черговості

 

 1. V. Шляхи вирішення

Програмою пропонується механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за рахунок коштів бюджету міста за залученими кредитами в державних кредитно-фінансових установах , що надаються на впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243, зі змінами та доповненнями.

.

 1. VI. Формування грошових фондів в багатоквартирних будинках

 Багатоквартирні будинки в залежності від їх правового статусу (ОСББ, ЖБК надалі Позичальник) мають різні можливості щодо формування грошових фондів/ресурсів для впровадження енергоефективних заходів. Витрати на впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирному будинку розподіляються між співвласниками пропорційно до їхніх часток співвласника, якщо рішенням зборів співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.

 

6.1. Обєднання співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ).

Для фінансування енергоефективних проектів в багатоквартирних будинках, в яких створено ОСББ, можуть створюватися у встановленому порядку спеціальні фонду. Джерелами формування спеціальних фондів ОСББ можуть бути:

щомісячні внески співвласників;

одноразові цільові внески співвласників;

добровільні грошові внески фізичних та юридичних осіб;

цільове фінансування за рахунок місцевих бюджетів;

цільові внески інших юридичних осіб;

кошти, одержані об’єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;

інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

 Рішення про створення спеціальних фондів ОСББ з визначенням очікуваних джерел фінансування цих фондів та порядку використання накопичених коштів приймається загальними зборами об’єднання. Таке рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників.

6.2. Житлово – будівельні кооперативи (ЖБК)

ЖБК відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу мають право формувати спеціальні грошові фонди для впровадження енергоефективних проектів за рахунок:

пайових внесків;

внесків на проведення капітального ремонту житлового будинку (будинків);

внесків на експлуатацію житлового будинку (будинків);

надходжень від оренди нежитлових приміщень;

інших надходжень.

 

VІI. Механізм реалізації Програми

ОСББ та ЖБК, як юридичні особи, мають право залучати для впровадження енергоефективних заходів кредитні та позикові кошти на умовах, що узгоджені з відповідними банківськими установами або кредиторами інших категорій.

Позичальник рішенням загальних зборів визначає першочергові роботи та за власні кошти замовляє (виготовляє) проектно-кошторисну документацію на їх виконання та державну експертизу затверджувальної частини проекту.

 Державні фінансово-кредитні установи здійснюють кредитування ОСББ, ЖБК для закупівлі енергоефективного обладнання та/або матеріалів. При цьому в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива позичальнику надається фінансова підтримка у формі компенсації до70% суми кредиту на здійснення заходу (вартість робіт не враховується) та за умовами визначеними державними фінансово-кредитними установами.

 Необхідно зазначити, що державна підтримка розповсюджується не на всі матеріали та обладнання, а тільки на ті, що входять до Орієнтовного переліку енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

17.10.2011 р. № 1056

 Державна підтримка здійснюється в рамках фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії» відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

 Місцевими органами влади впроваджуються в межах бюджетних можливостей програми фінансової підтримки ОСББ, ЖБК та стимулювання енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках, які дозволяють знизити фінансове навантаження на співвласників будинків в разі їх участі у відповідних кредитних програмах ( Порядок- додаток №1).

 

VІІI. Організації-партнери, співвиконавці Програми

ОСББ, ЖБК, управителі, управління житлово – комунального господарства, банківські установи та інші інституції.

ІX. Фінансування Програми

Джерелами фінансування Програми є кошти ОСББ (мешканців), Фонду міського бюджету м.Кремінна в межах асигнувань на відповідний рік, банківських установ та інші надходження, не заборонені законодавством України.

 1. X. Контроль за виконанням Програми
 2. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

 

 1. XI. Очікувані результати Програми
 2. Зменшення споживання багатоквартирними житловими будинками теплової енергії та природного газу на опалення .
 3. Покращення технічного стану будинків та підвищення комфортності проживання у них.
 4. Сприяння ОСББ в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.
 5. Стимулювання створення ОСББ - реального власника житла.
 6. Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин між міською владою та власниками багатоквартирних будинків – ОСББ.

 


Додаток 1
до рішення сесії Кремінської міської ради
Від ___ грудня 2017 року №28/

 

ПОРЯДОК
часткового відшкодування відсоткових ставок
за кредитами, залученими в кредитно-фінансових установах.

 

 1. ОСББ, ЖБК укладає кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.
 2. Кредитно-фінансові установи в десятиденний термін від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та позичальником подають управлінню житлово-комунального господарства міської ради - головному розпоряднику коштів реєстр позичальників, які отримали кредит для вищезазначених цілей.

3.Позичальник, який уклав договір з банківською установою на кредитування в рамках реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та хоче отримати відшкодування частини відсоткових ставок за залученими кредитами з міського бюджету звертається із заявою на ім’я міського голови та надає:

3.1. заяву, в якій обов'язково зазначається:

-повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - позичальника;

-ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера) та копію паспорта;

-адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, із зазначенням типу будинку (одно-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженій фінансово-кредитній установі позичальником;

-відомості щодо енергоефективних заходів (із зазначенням повної назви енергоефективного обладнання та/або матеріалів, придбаних відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження);

3.2.копію кредитного договору, завірену печаткою уповноваженої фінасово-кредитної установи, який відповідає Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231;

3.3. документи, які підтверджують загальну вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

3.4. документи, що підтверджують цільове використання наданих кредитних коштів (акти виконаних робіт та/або інші документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів);

3.5. графік погашення кредиту.

 4.Відділ житлово – комунального господарства та будівництва Кремінської міської ради, опрацьовує документи направлені на ім’я міського голови позичальником, перевіряє їх достовірність та повноту, проводить попередній розрахунок вартості відшкодування за кредитним договором та подає на розгляд комісії.

 У разі відсутності повного пакету документів, або виявлення недостовірної інформації, заява не розглядається, а документи повертаються позичальнику із зазначенням причини повернення.

 1. З бюджету м. Кремінна відшкодовуються відсоткові ставки по кредитах, залучених ОСББ, ЖБК у Банках на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у відповідності до переліку енергоефективних заходів та матеріалів, передбачених постановою Кабінету Міністрів Україні від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами та доповненнями) у багатоквартирних будинках м.Кремінна та згідно вимог відповідної Постанови. ( додаток №2)
 2. Відбір учасників на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, проводиться комісією, яка утворюється розпорядженням міського голови, у складі представників виконавчих органів міської ради, громадських організацій, що сприяють діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, депутатів міської ради (далі – Комісія).

 7.Відбір здійснюється за заявами Позичальників на поточний бюджетний рік. До заяви, на розгляд Комісії, подаються документи, передбачені п. 3.1., які відповідають меті Програми.

 1. Рішення Комісії приймається на засіданні у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом. У разі рівної кількості голосів, голос голови на засіданні Комісії є вирішальним.

 За результатами відбору Комісія визначає перелік позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок та розмір відшкодування з міського бюджету, за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами.

 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва на підставі рішення Комісії готує проект рішення виконавчому комітету Кремінської міської ради про затвердження рішення- протоколу Комісії.

 У разі прийняття рішення про відмову в наданні відшкодування, секретар Комісії, протягом п'яти робочих днів після його прийняття, надсилає Позичальнику протокол Комісії, в якому повинна бути зазначена причина відмови.

 1. Відділ житлово-комунального господарства та будівництва, з метою надання ОСББ фінансової підтримки для проведення робіт на виконання заходів з енергозбереження готує свої пропозиції щодо передбачення в міському бюджеті асигнувань на відповідний рік .
 2. Відділ житлово-комунального господарства та будівництва на підставі рішення сесії міської ради про виділення коштів для надання ОСББ , ЖБК фінансової підтримки для проведення робіт на виконання заходів з енергозбереження укладає договір з Позичальником на часткове відшкодування відсотків по кредиту (додаток № 3- договір).

 11.З міського бюджету надається відшкодування відсоткової ставки у розмірі 10% річних за надані фінансово-кредитними установами кредити, видані відповідно до механізму державної підтримки на заходи з підвищення енергоефективності.

 Часткове відшкодування відсотків з міського бюджету надається на період до закінчення терміну дії кредитного договору.

 Відшкодування частини відсотків здійснюється планово-фінансовим віддфлом відповідно до укладених договорів , щомісячно, починаючи з місяця, наступного після підписання договору.

 Відшкодування відсотків за грудень місяць здійснюється за умови їх авансової сплати у листопаді місяці.

 1. Фінансова підтримка для проведення робіт на виконання заходів з енергозбереження перераховується головним розпорядником коштів ОСББ, ЖБК на рахунок, який відкривається в Державній казначейській службі України у м.Кремінна Луганської одласті (далі ДКСУ).

 Облік зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних з використанням фінансової підтримки здійснюється у порядку встановленому ДКСУ.

 Контроль за використанням ОСББ коштів фінансової підтримки для проведення робіт на виконання заходів з енергозбереження здійснює відділом житлово-комунального господарства та будівництва.

 1. ОСББ після використання коштів фінансової підтримки подає відділу житлово-комунального господарства та будівництва звіт про їх використання.

 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва перевіряє цільове використання позичальником наданих коштів на підставі довідки з кредитно-фінансової установи по сплаті кредиту та відсотків, яка надається позичальником щомісячно.

 У разі виявлення нецільового використання коштів відділ житлово-комунального господарства та будівництва готує та надсилає позичальнику повідомлення про припинення договору в односторонньому порядку.

 1. 14. Відшкодування позичальнику частини суми тіла кредиту за кожним заходом проводиться одноразово за одним кредитним договором один раз протягом одного бюджетного періоду.

 Бюджетні кошти не можуть бути направлені на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

 

 1. Компенсація не виплачується позичальникам, що визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація та які реорганізовуються або ліквідуються. Відділ житлово-комунального господарства та будівництва перевіряє вказані відомості про позичальника до укладання договору і у разі їх наявності надає позичальнику письмову відмову в укладанні договору.

 


ВИТЯГ
з Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження,
затвердженого постановою КМУ
від 17 жовтня 2011 р. № 1056
«Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження»

Перелік енергоефективного обладнання та/або матеріалів для ОСББ, ЖБК, при закупівлі якого за кредитні кошти відбувається відшкодування частини суми кредиту:

 • обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;
 • теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
 • системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
 • обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);
 • вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
 • світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.
Read 582 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG