Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 21 листопада 2017 16:45

28 сесія. Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2018 рік

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 28/

 

“ ” грудня 2017 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2018 рік

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо затвердження Кремінського міського бюджету на 2018 рік, який ухвалено рішенням виконкому Кремінської міської ради від 19 грудня 2017 року, у відповідності до статей 14, 21-24, 63, 69, 69-1, 71-73, 75-77, 88, 91, 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 26, 43, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік у сумі 16 186,760 тис. грн.

 

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 15 716,440 тис. грн., спеціального фонду бюджету в сумі 470,320 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 425,00 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

 1. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 16 186,760 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 9 961,717 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 6225,043тис. грн. за Типовою програмною класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

 1. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 5754,723 тис. грн. напрямком використання якого визначити:

- передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5754,723 тис. грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. 4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 5754,723 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5754,723 тис. грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету на 2018 рік у сумі 50,000 тис. грн.

 

 1. 6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2018 рік, згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Установити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету у 2018 році міською радою не надаються.

 

 1. Затвердити на 2018 рік в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 9512,195 тис. грн., згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що комунальні підприємства Кремінської міської ради сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 0,001 відсотків.

 

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році в строки встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 

 1. Надати право Кремінській міській раді, у відповідності до п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в органах Державної казначейської служби України.

 

 1. При внесенні змін до бюджетної класифікації, надати право міському голові здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про міський бюджет.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2018 року в межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2018 року, у разі необхідності, проводити розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів з районного та інших місцевих бюджетів Кремінського району до міського бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2018 рік у сумі 20,000 тис. грн.

 

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського на 2018 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

 

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам .

 

 1. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                              Ю.О. Прокопенко

Read 594 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG