Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 21 листопада 2017 14:21

28 сесія. Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Місто своїми руками»

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ  № 28/

«___»  грудня  2017 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Положення
про проведення міського  конкурсу
міні-проектів розвитку територіальної
громади «Місто своїми руками»

 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, підтримки громадських ініціатив, сприяння у розв’язанні  місцевих проблем соціально-економічного характеру територіальній громаді м. Кремінна, створення умов для підвищення активності громади,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Провести у 2018 році Конкурс міні-проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку територіальної громади м. Кремінна.
 2. Затвердити:

2.1. Положення про проведення Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку територіальної громади м. Кремінна (Додаток 1).

2.2. Склад Конкурсного комітету  Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку територіальної громади м. Кремінна (Додаток 2).

2.3. План-графік проведення Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку територіальної громади м. Кремінна (Додаток 3).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                   Ю. О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від __.12.2017 №28/

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МІСЬКИЙ КОНКУРС МІНІ-ПРОЕКТІВ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
«МІСТО СВОЇМИ РУКАМИ»

 1. Загальні положення
  • Дане Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів місцевого розвитку (далі - Положення) визначає умови і порядок проведення міського конкурсу міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками» (далі Конкурс) та фінансування проектів.
  • Мета Конкурсу – сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного характеру й створення умов для підвищення активності громади.
  • Основні завдання Конкурсу:
 • стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), житлових кооперативі, ініціативних груп громадян через надання фінансової підтримки для впровадження їхніх суспільних ініціатив;
 • поширення позитивного досвіду, набутого окремими громадами, у розв’язанні соціально-економічних проблем місцевого значення;
 • створення сприятливого клімату для внутрішнього розвитку територіальної громади шляхом стимулювання її до самоорганізації;
 • розвиток соціального партнерства шляхом об’єднання ресурсів і зусиль міської ради та громадськості на вирішення соціально значущих проблем територіальної громади.
  • Пріоритетні напрямки Конкурсу:

- поліпшення стану житлового фонду та прилеглих територій (у тому числі раціональне використання енергоресурсів, благоустрій прибудинкових територій і доріг, озеленення, облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків);

 • проведення заходів енергоефективності та енергозбереження, в тому числі в місцях загального користування багатоквартирних будинків;
 • благоустрій території міста;
 • благоустрій місць відпочинку населення - парків, скверів, алей тощо.

1.5. Основні номінації конкурсу:

 • «Енергоефективність та енергозбереження» (заміна старих вікон  і дверей на енергозберігаючі; заміна систем освітлення приміщень загального користування та вулиць у населених пунктах; впровадження інших інноваційних енергозберігаючих технологій);
 • «Чисте довкілля» (упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання; облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів; здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації на території громади);
 • «Добробут громад» (благоустрій території громад, тощо).
 1. Умови Конкурсу
  • До участі в Конкурсі запрошуються громадські неприбуткові організації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян, ОСББ, житлові кооперативи, зареєстровані або легалізовані у встановленому порядку на території Кремінської міської ради (далі - Конкурсанти).
  • Фонд Конкурсу становить 700 тис.грн.
  • В рамках Конкурсу будуть надані міні-гранти для учасників, які визначені в п.2.1 даного Положення, в розмірі до 50 тис.грн. на один проект.
  • Фонд Конкурсу та розмір міні-гранту для учасників можуть бути змінені рішенням сесії Кремінської міської ради.
  • Кошти місцевого бюджету на фінансування проектів-переможців спрямовуються на видатки розвитку.
  • Проекти виконуватимуться на умовах обов’язкового співфінансування. Для отримання фінансування учасникам Конкурсу необхідно представити власний внесок в розмірі до 5% від загальної суми проекту в номінаціях «Чисте довкілля» та «Добробут громад». Співфінансування учасників Конкурсу може бути представлено як фінансовими ресурсами та іншими ресурсами (робота, матеріали), ресурсами партнерів міні-проекту або внеском з інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Для отримання фінансування учасникам Конкурсу необхідно представити власний внесок в розмірі не менше 10% від загальної суми проекту в номінації «Енергоефективність та енергозбереження». Співфінансування учасників Конкурсу  представлено фінансовими ресурсами.

 • Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом порядку.
 • Конкурсанти подають до міської ради:
  • Міні-проекти на паперовому та електронному носіях за формами встановленого зразка, що затверджуються рішенням Конкурсного комітету, за підписом уповноваженої особи Конкурсанта та з урахуванням законодавства України про захист персональних даних. На титульному аркуші обов'язково зазначається повне найменування і місцезнаходження Конкурсанта.
  • У випадку, якщо в рамках реалізації міні-проекту планується залучення підрядної організації, Конкурсантові необхідно надати попередній договір Конкурсанта з підрядною організацією про укладання договору в майбутньому (основного договору про надання необхідних послуг), на умовах встановлених попереднім договором.

Всі Конкурсанти до основного переліку документів обов'язково додають зведений кошторисний розрахунок і протокол (або гарантійний лист) про участь у співфінансуванні міні-проекту.

У випадку, якщо в рамках реалізації міні-проекту планується поліпшення (вдосконалення, модернізація) стану об’єкта (майна), Конкурсант надає фотознімки (візуалізацію) наявного стану того об’єкта, який планується змінити або відремонтувати.

 • У випадку, якщо в рамках реалізації міні-проекту планується видання будь-яких брошур, бюлетенів, виготовлення конструкцій, пошив сценічних костюмів тощо, Конкурсантові необхідно надати макет (або опис), фото, малюнок, зразок того, що планується виготовити.
 • Копії наступних документів (копії документів не потрібно завіряти нотаріально) надають:
  • Громадські організації:
 • свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;
 • статут (положення);
 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.
  • Органи самоорганізації населення:
 • протокол зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення;
 • положення про орган самоорганізації населення;
 • рішення ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
 • рішення виконавчого комітету ради (у випадку легалізації органу самоорганізації населення як юридичної особи);
 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.
  • Ініціативні групи громадян:
 • протокол зборів громадян про створення ініціативної групи, завірений керівником органу місцевого самоврядування за місцем створення ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові кожного члена ініціативної групи;
 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.
  • ОСББ (житловий кооператив):
 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • статут;
 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.
  • Реалізація міні-проектів здійснюється протягом бюджетного року.
  • Не допускаються до участі в Конкурсі Міні-проекти при умовах:
 • Конкурсант не відповідає вимогам визначених п.2.1 даного Положення;
 • Конкурсант знаходиться у стадії ліквідації або реорганізації;
 • при виявленні недостовірної інформації про діяльність Конкурсанта або він неспроможний реалізувати міні-проект;
 • відкликання Конкурсантом міні-проекту;
 • надходження міні-проекту після закінчення встановленого строку їх прийому;
 • надання конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам даного Положення чи вимогам, визначеним Конкурсним комітетом.
  • У рамках Конкурсу не фінансуються міні-проекти, що передбачають:
 • спрямованість на політичну та виборчу діяльність;
 • одержання прибутку і прямої матеріальної допомоги, заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат Конкурсантом або його представником, учасником, членом, партнером;
 • погашення боргових зобов'язань і матеріального збитку Конкурсанта або його представника;
 • витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;
 • придбання або ремонт техніки для Конкурсанта або його представника;
 • випуск авторських робіт, організація і проведення персональних виставок.
  • Конкурсанти відповідають за достовірність інформації та документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.
  • На вимогу Конкурсного комітету Конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію щодо міні-проектів. Для наочної презентації міні-проекту допускається проведення демонстраційних показів робіт (друкованих видань, аудіо- і відеопродукції).
  • Витрати конкурсантів з підготовки та надання конкурсної документації, оплаті не підлягають.

 

 1. Критерії та порядок оцінки міні-проектів
  • Міні-проекти оцінюються Конкурсним комітетом за наступними критеріями:
 • відповідність міні-проекту одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу.
 • відповідність вимогам Конкурсу;
 • наявність чітко сформульованої проблеми, її актуальність;
 • визначення оптимальних методів реалізації проекту;
 • реалістичність та вимірюваність очікуваних результатів;
 • обґрунтованість вартості товарно-матеріальних цінностей, необхідних     для реалізації міні-проекту;
 • охоплення та залучення цільової аудиторії проекту;
 • користь для цільової аудиторії проекту;
 • відповідність запропонованої діяльності цілям і завданням проекту;
 • довгостроковий вплив проекту;
 • оригінальність та інноваційність проекту;
 • реалістичність виконання проекту відповідно до запропонованого графіку;
 • ефективність використання ресурсів;
 • залучення додаткових ресурсів;
 • виконання вимог складання бюджету;
 • готовність конкурсанта укласти договір про спільне утримання об’єкта благоустрою.

 

 1. Організаційне забезпечення Конкурсу
  • Права Конкурсного комітету:
 • контролює дотримання даного Положення і плану проведення Конкурсу;
 • затверджує необхідні форми конкурсної документації;
 • готує до розгляду та розглядає проекти, що подаються на конкурс;
 • організовує публічний захист проектів, що пройшли у фінальну частину конкурсного відбору:
 • ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу.
  • Регламент роботи Конкурсного комітету:
   • Формою роботи Конкурсного комітету є засідання.
   • Засідання Конкурсного комітету є правочинним, якщо в них беруть участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.
   • Рішення Конкурсного комітету приймається більшістю голосів від кількості членів комітету, які брали участь у засіданні. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Конкурсного комітету.
   • Засідання Конкурсного комітету оформлюється протоколом, який підписується секретарем та головою Конкурсного комітету, а у випадку відсутності голови Конкурсного комітету – його заступником.
   • Рішення Конкурсного Комітету про визначення переможців Конкурсу є остаточним. Конкурсний комітет не зобов'язаний давати пояснення про мотивацію при прийнятті відповідного рішення.

 

 1. Процедура Конкурсу

 

 • Зразки необхідних документів визначаються рішенням Конкурсного комітету та оприлюднюються на офіційному сайті Кремінської міської ради та газеті "Кремінщина".
 • Повідомлення про переможців Конкурсу публікуються в газеті «Кремінщина» і на офіційному сайті Кремінської міської ради.

5.3. Надання міні-проектів здійснюється відповідно до графіку, розміщеного на сайті Кремінської міської ради та газеті "Кремінщина". Після закінчення строків прийняття конкурсної документації секретар Конкурсного комітету складає протокол і привласнює всім заявками реєстраційний номер.

5.4.Протягом 15 днів з дня закінчення прийому конкурсної документації міні-проектів Конкурсний комітет проводить їх експертизу і приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу. В разі виникнення необхідності прийняття, за результатами розгляду конкурсної документації міні-проектів, додаткового рішення Кремінської міської ради, термін визначення переможців Конкурсу може бути подовжений на строк необхідний для підготовки такого рішення та затвердження його на сесії Кремінської міської ради.

 

 1. Порядок фінансування міні-проектів
  • Співфінансування для реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік, на підставі рішення Конкурсного комітету.
  • За рішенням Конкурсного комітету міська рада затверджує проекти-переможці та фінансування цих проектів за рахунок коштів міського бюджету.
  • Для укладення Договору громадським організаціям (ОСББ, житловим кооперативом) переможцям необхідно надати додатково наступні документи:
 • довідка банку про відкриття рахунку;
 • довідка про відсутність заборгованостей по сплаті податків та страхових внесків до бюджету і позабюджетні фонди.
  • Для укладення Договору керівнику ініціативної групи (органу самоорганізації населення) переможця необхідно надати додатково копії наступних документів:
 • паспорт громадянина України;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.
  • Конкурсний комітет залишає за собою право:
 • контролювати і брати участь у виборі підрядної організації для реалізації проекту;
 • здійснювати моніторинг проекту;
 • контролювати цільове використання бюджетних коштів щодо реалізації проекту.
  • Якщо переможець Конкурсу протягом 15 робочих днів не уклав Договір або впродовж 30 календарних днів після підписання Договору не почав реалізацію проекту, то кошти міського бюджету, передбачені на спів фінансування даного міні-проекту, відповідно до окремого рішення Конкурсного комітету, формуються в бонусну квоту, з якої перерозподіляються додатково Конкурсантам, що виявляють активність і старанність у реалізації своїх ініціатив, або надаються наступним Конкурсантам (замість тих, що вибули), згідно з рейтингом Конкурсу на основі раніше поданих заявок.
  • По завершенні реалізації міні-проектів товарно-матеріальні цінності, придбані за кошти проекту, стають власністю територіальної громади.

 

 1. Звітність одержувачів міні-грантів про використання коштів
  • Одержувачі міні-грантів готують і надають кожного місяця аналітичні та фінансові звіти у встановленій формі, яка є додатком до Договору, в строк, визначений у Договорі.
  • При складанні звітів одержувачі міні-грантів отримують консультації щодо складання звітів від Конкурсного комітету.

 

 1. Прикінцеві положення
  • Використання інформації, що міститься у Конкурсній документації, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про інформацію». Конкурсна документація зберігається в секретаря Конкурсного комітету, при цьому члени Конкурсного комітету мають право на отримання копій всіх документів.
  • Факт участі в Конкурсі означає, що всі учасники погоджуються з правилами, встановленими цим Положенням про Конкурс, а також з тим, що назва їх організації, органу самоорганізації населення, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, ініціативної групи, імена, прізвища учасників проекту, а також фото-і відеоматеріали, пов’язані з реалізацією проекту, можуть бути використані Кремінською міською радою або Конкурсним комітетом в інформаційних, рекламних та інших матеріалах спрямованих на популяризацію Конкурсу.

 

Секретар міської ради                                                         Е.В. Пилипенко

 

Заступник міського голови                                                  Н.М. Макогон


Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від __.12.2018 №28/

 

 

СКЛАД
Конкурсного комітету Конкурсу міні-проектів

 

Прокопенко Юрій

Олексійович

 

 

Пилипенко Едуард

Володимирович

-        міський голова м. Кремінна, голова Конкурсного комітету;

 

-        секретар Кремінської міської ради, заступник голови Конкурсного комітету;

 

Лопата Тетяна

Іванівна

 

-        спеціаліст планово-фінансового відділу виконкому міської ради, секретар Конкурсного комітету.

Члени  Конкурсного комітету:

 

Дзівульський Георгій

Анатольович

-        перший заступник міського голови;

 

Макогон Наталя

Миколаївна

 

-        заступник міського голови з фінансово-економічних питань;

 

Загоруй Світлана

Михайлівна

 

Вітко Наталія

Василівна

 

Кравченко Віктор

Іванович

 

- голова Громадської ради при Кремінській міській раді;

 

- заступник голови Громадської ради при Кремінській міській раді;

 

-                     голова постійної комісії Кремінської міської ради;

 

Кременчук Віктор

Іванович

 

Несчетний Андрій

Анатольович

 

-       голова постійної комісії Кремінської міської ради;ї ради;

 

-        депутат Кремінської міської ради.

 

Секретар ради

Заступник  міського голови

 

Е.В. Пилипенко

Н.М. Макогон

 

 


Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від ___.12.2018 №28/

 

ПЛАН – ГРАФІК
проведення Конкурсу міні-проектів

 

№ з/п

Заходи

Термін

Відповідальні

виконавці

1

Затвердження Конкурсної документації.

До 10.02.2018

Конкурсний комітет

2

Підготовка і публікація на офіційному веб-сайті Кремінської міської ради, в місцевих ЗМІ оголошення про умови Конкурсу та початок прийому проектних заяв.

До 20.02.2018

Конкурсний комітет, виконком міської ради

3

Проведення семінару для учасників конкурсу щодо вимог оформлення конкурсної заявки

28.02.2018

Конкурсний комітет, виконком міської ради

4

Прийом Конкурсних проектів.

До 30.03.2018

Конкурсний комітет, виконком міської ради

5

Робота Конкурсного комітету щодо розгляду проектів.

 

до 15.04.2018

Конкурсний комітет

6

Засідання Конкурсного комітету по визначенню переможців Конкурсу.

 

до 17.04.2018

Конкурсний комітет

7

Оприлюднення результатів Конкурсу.

 

до 25.04.2018

Конкурсний комітет

8

Укладання договорів.

до 20.05.2018

Переможці Конкурсу, виконком міської ради

10

Реалізація проектів.

визначається проектними заявами

Переможці Конкурсу, виконком міської ради

11

Презентація проектів.

Серпень- вересень 2018

Переможці Конкурсу, виконком міської ради

 

Секретар міської ради                                                         Е.В. Пилипенко

Заступник міського голови                                                  Н.М. Макогон

Read 658 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG