Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 21 листопада 2017 14:13

28 сесія. Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-ініціатив молоді

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 28/проект

«___» грудня 2017 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Положення
про проведення міського конкурсу
міні-ініціатив молоді

 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Грантової Угоди між Радою Європи та Кремінською міською радою від 19.07.2017, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Провести у 2018 році Конкурс міні-ініціатив молоді м. Кремінна.

 2.Затвердити:

2.1. Положення про проведення Конкурсу міні-ініціатив молоді м. Кремінна.

 (Додаток 1).

2.2. Склад Конкурсного комітету міні-ініціатив молоді м. Кремінна.

 (Додаток 2).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Міський голова                             Ю. О. ПрокопенкоДодаток 1
до рішення сесії міської ради
від __.12.2017 №28/

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МІСЬКИЙ КОНКУРС
МІНІ–ІНІЦІАТИВ МОЛОДІ

 

І.Загальні положення

 • Цим Положенням регулюється процедура проведення міського конкурсу проектів міні-ініціатив молоді (далі – Конкурс), розроблених активною молоддю міста в рамках Проекту «Посилення потенціалу, ефективності та прозорості роботи органів місцевого самоврядування через залучення молоді до роботи мерії міста Кремінна та реформи децентралізації».
 • Мета Конкурсу є визначення проектів міні-ініціатив молоді, які фінансуються за рахунок міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, і спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування направлених на посилення інституційних та лідерських здібностей органів місцевого самоврядування міста Кремінна через впровадження принципів демократії в її діяльність.
 • Учасниками Конкурсу є активна молодь міста, яка взяла активну участь в роботі «Школи майбутнього політика».
 • Основні завдання Конкурсу:
 • стимулювання громадськості , в т.ч. молоді та вразливих груп населення за діяльністю органів місцевого самоврядування міста Кремінна;
 • розвиток співпраці органів місцевого самоврядування міста Кремінна, громадських активістів, в т.ч. молоді та вразливих груп населення у розроблені та реалізації проектів;
 • узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв’язання проблем розвитку місцевого самоврядування.

 

ІІ. Основні напрями, за якими розробляються проекти

Основні напрями, за якими розробляються проекти

 • організація ефективної системи надання послуг населення;
 • розвиток ефективних механізмів управління територіями;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність органів місцевого самоврядування міста Кремінна;
 • покращення доступу громадськості, в тому числі молоді та осіб з обмеженими можливостями, до роботи мерії міста Кремінна та контролю за нею.

ІІІ. Вимоги до проектів

3.1. Проект має передбачати:

1) здійснення окремих організаційно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення життєдіяльності територіальної громади;

2) підвищення рівня безпосередньої участі членів громади, в тому числі молоді та вразливих груп населення у вирішення питань місцевого значення;

3) запровадження нових механізмів покращення доступу громадськості, в тому числі молоді та осіб з обмеженими можливостями, до роботи мерії міста Кремінна та контролю за нею.

3.2. Проект повинен включати:

1) анотацію, у якій стисло зазначаються: назва проекту; актуальність; мета; перелік заходів та очікувані результати; цільові групи; обсяг коштів; партнери проекту.

Анотація не вважається окремою частиною проекту, а є стислим викладанням проекту в цілому;

2) опис проекту за такими складовими:

визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований проект;

цільові групи;

3) мету за завдання проекту;

4) технологію проекту із зазначенням:

заходів проекту;

механізму розподілу функцій партнерів;

 • очікувані результати.

3.3 Проект подається у друкованому і електронному вигляді.

Друкований примірник проекту пронумеровується та підписується заявником.

3.4. Обсяг заходів проекту з міського бюджету не може бути більше ніж 30 тис. грн.

 

ІV. Організаційне забезпечення Конкурсу

4.1. Організацію Конкурсу (підготовка, оголошення, оприлюднення результатів) здійснює виконавчий комітет міської ради.

4.2. Прийняття, розгляд, оцінку проектів здійснює Конкурсний комітет, склад якого затверджується рішенням Кремінської міської ради.

4.3. Конкурсний комітет:

1) забезпечує розгляд проектів, їх оцінку та визначення переможців Конкурсу;

2) розглядає звернення та скарги з питань, пов’язаних з організацією і проведенням Конкурсу;

3) здійснює контроль за реалізацією проектів.

4.4. Організаційною формою роботи Конкурсного комітету є засідання, які проводяться за необхідності.

4.5. Засідання Конкурсного комітету проводить голова комітету, а у разі його відсутності – заступник. Засідання Конкурсного комітету є правомочним за умови присутності не менше половини її складу.

4.6. Рішення Конкурсного комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.7. У своїй діяльності Конкурсний комітет керується Конституцією України, чинним законодавством України і цим Положенням.

 

 1. Критерії та порядок оцінки міні-проектів

5.1 Переможці Конкурсу визначаються шляхом відбору проектів на підставі їх рейтингової оцінки, в основу якої покладено бальну систему за такими критеріями:

1) вплив проекту на розвиток міста.

Оцінка за цим критерієм здійснюється шляхом проставлення балів у залежності від ступеня впливу на розвиток міста:

30 балів – значний вплив, який дозволяє комплексно вирішити існуючу проблему або створити нові можливості для отримання послуг населенням;

20 балів – вплив, який дозволяє частково вирішити проблему або вдосконалити надання послуг населенню;

10 балів – незначний вплив, який не вирішує існуючих проблем, а поліпшує стан певного об’єкта;

2) вплив проекту на залучення громадськості до участі в роботі мерії.

Оцінка за цим критерієм здійснюється шляхом проставлення балів у залежності від ступеня впливу на залучення громадськості до участі в роботі мерії:

30 балів – значний вплив, який дозволяє комплексно вирішити існуючу проблему або створити нові можливості для отримання послуг населенням;

20 балів – вплив, який дозволяє частково вирішити проблему або вдосконалити надання послуг населенню;

10 балів – незначний вплив;

3) вплив проекту на впровадження принципів прозорості та демократії в роботі мерії:

Оцінка за цим критерієм здійснюється шляхом проставлення балів у залежності від ступеня впливу на впровадження принципів прозорості та демократії в роботі мерії:

30 балів – значний вплив, який дозволяє комплексно вирішити існуючу проблему або створити нові можливості для отримання послуг населенням;

20 балів – вплив, який дозволяє частково вирішити проблему або вдосконалити надання послуг населенню;

10 балів – незначний вплив;

4) спільність реалізації проекту декількома (двома і більше) заявниками.

За цим критерієм нараховується 20 балів.

5.2. Сумарна оцінка проекту визначається шляхом складання балів за всіма критеріями, зазначеними у пункті 5.1. цього Положення.

На основі сумарних оцінок складається рейтинг проектів.

5.3. На підставі рейтингу проектів визначається перелік переможців, який починається з проекту, що отримав найбільшу кількість балів, і закінчується проектом, фінансування якого вичерпується сума коштів міського бюджету, передбачених у міському бюджеті на 2018 рік.

 

 

VІ. Порядок проведення Конкурсу

6.1. Конкурс починається з 01 лютого 2018 року.

Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті Кремінської міської ради.

6.3. Строк подання проектів до 25 березня 2018 року.

6.4. Проекти подаються до приймальної виконавчого комітету Кремінської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                         Е.В. Пилипенко

 

Заступник міського голови                                                  Н.М. Макогон


Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від 13.09.2017 №25/4

 

СКЛАД
Конкурсного комітету Конкурсу міні-ініціатив

 

Прокопенко Юрій

Олексійович

 

 

Пилипенко Едуард

Володимирович

-        міський голова м. Кремінна, голова Конкурсного комітету;

 

-        секретар Кремінської міської ради, заступник голови Конкурсного комітету;

 

Лопата Тетяна

Іванівна

 

-        спеціаліст планово-фінансового відділу виконкому міської ради, секретар Конкурсного комітету.

Члени Конкурсного комітету:

Дзивульський Георгій

Анатольович

-        перший заступник міського голови;

 

-         

 

Загоруй Світлана

Михайлівна

 

Вітко Наталія

Василівна

 

Кравченко Віктор

Іванович

 

- голова Громадської ради при Кремінській міській раді;

 

- заступник голови Громадської ради при Кремінській міській раді;

 

-                     голова постійної комісії Кремінської міської ради;

 

Кременчук Віктор

Іванович

 

Несчетний Андрій

Анатольович

 

-       голова постійної комісії Кремінської міської ради;ї ради;

 

-        депутат Кремінської міської ради.

 

Стеценко Олександр - радник Голови Луганської ОДА з Олександрович питань міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

 

Секретар міської ради                                                Е.В. Пилипенко

 

Заступник міського голови                                        Н.М. Макогон

Read 597 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG