Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 21 листопада 2017 13:42

28 сесія. Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м.Кремінна на 2018 рік

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 28/

 

« ___» грудня 2016 р.
м. Кремінна

Про затвердження Програми
соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді м. Кремінна
на 2018 рік

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект міської Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м. Кремінна на 2018 рік, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити міську Програму соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м. Кремінна на 2018 рік (додається).

Додаток – 7 арк.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                Ю.О. Прокопенко Затверджено
рішенням міської ради
від «___» грудня 2017 р. №28/

 

ПРОГРАМА
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді
м. Кремінна на 2018 рік

 

Міська програма підтримки сімей, дітей та молоді м. Кремінна на 2018 рік, розроблена відповідно до Законів України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», «Про охорону дитинства», Сімейного кодексу України, Національної стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 22.10.2012р. № 609, Державної програми підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013р. № 341 та Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2017 рік, визначає необхідні зміни у підходах суспільства до підтримки сімей, дітей та молоді і розрахована на 2017 рік.

 

І. Загальні засади

 

Державну політику щодо дітей, сім’ї та молоді зорієнтовано на створення та забезпечення доступу до соціальних послуг найбільш вразливих категорій населення. На це спрямовано конкретні заходи, які реалізуються Кремінською міською радою. Практична соціальна робота підпорядкована на виконання національних та державних програм соціального становлення і розвитку сім’ї, дітей та молоді.

Спектр соціальних послуг, які надаються сім’ям, різноманітний та життєво важливий: допомога у оформленні та відновленні документів, надання допомоги в організації лікування, медичного обстеження, оздоровлення дітей, отримання реєстрації, оформлення всіх можливих державних соціальних виплат та чіткий контроль за їх використанням тощо.

Сім'я є одним з основних, а в багатьох випадках - безперечно, основним чинником формування особистості і долі людини. Значна частина людських потреб задовольняється саме в сім'ї.

Стабільність та економічний розвиток як суспільства, так і кожної окремо взятої територіальної громади, залежить від фізичного і духовного здоров'я сім'ї, дітей та молоді, від ставлення влади до їх проблем, інтересів і потреб. Необхідність розроблення даної Програми обумовлена, зростаючою роллю сім’ї в суспільному житті. З однієї сторони, вона є рушійною силою, провідником демографічного, соціально-економічного, політичного й духовного розвитку. З іншого боку - однією з незахищених, вразливих верств суспільств.

Ознака сучасної сім'ї - послаблення її основних функцій та неналежний рівень виховного потенціалу батьків і, як наслідок - різні види сімейного неблагополуччя.

Для певної частини сімей м. Кремінна актуальними залишаються проблеми бідності та безробіття.

Наявність безробіття, послаблення основних функцій сім’ї та низький рівень виховного потенціалу батьків значно впливають на зростання негативних явищ серед сімей, дітей та молоді міста. Саме сімейне неблагополуччя і байдужість оточення призводить до безпритульності, бездоглядності, жебрацтва, соціального сирітства, насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми, поширення правопорушень та злочинності серед молоді, руйнації моральних та духовних цінностей, поширення тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІД, соціально небезпечних хвороб серед населення.

Скорочення чисельності сімей, які довгі роки, а іноді й усе життя, перебувають у складних життєвих обставинах, - це не тільки соціальне, але й політичне завдання суспільства (всіх зацікавлених в цьому суб'єктів). Тому одними з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку нашої громади є активізація профілактичної роботи, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей, забезпечення якісних та доступних соціальних послуг та збереження для дитини її біологічної сім'ї, мобілізація громади до вирішення проблем сімей, дітей та молоді.

Таким чином забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, адресності та доступності соціальних послуг, особливо у віддалених районах міста, на сьогодні є нагальною потребою і саме тому до структури Кремінського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді починаючи з липня 2012 року було введено посади фахівців із соціальної роботи.

 

 

ІІ.Мета і основні завдання програми

 

Метою програми є подальше вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, адресність та доступність соціальних послуг за місцем проживання, особливо у віддалених районах міста.

 

Основними завданнями програми є:

1) забезпечення підвищення якості, адресності та доступності професійних соціальних послуг безпосередньо у громаді, насамперед у віддалених районах міста, сім’ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах

2) координація зусиль фахівців із соціальної роботи та спеціалістів з раннього виявлення, обліку, ведення банку даних та соціального супроводу сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах пошуку кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі;

3) здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмов від новонароджених дітей;

4) удосконалення діяльності щодо підбору, направлення на навчання та здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

5) поліпшення змістовного наповнення соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання, мотивацію до здорового способу життя, попередження насильства в сім’ї;

6) соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей.

7) поліпшення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально-небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, формування навичок здорового способу життя;

8) удосконалення соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання без позбавлення волі та тих, які звільнені з місць позбавлення волі.

 

ІІІ. Очікувані кінцеві результати програми:

 

- підвищення якості, доступності та адресності соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді;

- забезпечення можливостей для самореалізації, самовизначення, самовдосконалення різних категорій сімей в цілому, а також кожного з її членів;

- зменшення кількості дітей, які були вилучені із сім’ї;

- створення умов для зменшення соціального сирітства;

- формування в населення позитивного ставлення до інституту прийомної сім’ї;

- забезпечення якісно нового рівня інформованості та обізнаності дітей та молоді району з актуальних питань;

- позитивні зрушення у вирішенні проблем зайнятості молоді та залучення її до трудового виховання, як невід’ємної частини комплексного підходу до виховання повноцінних членів суспільства;

- поліпшення криміногенних обставин та зменшення рівня злочинності в молодіжному середовищі;

- зменшення факторів, які впливають на вживання психоактивних речовин у дитячому та молодіжному середовищі;

- поліпшення системи здійснення соціального захисту дітей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями та членів їх сімей, соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок.

 

ІV.Термін та механізм реалізації програми

 

Міська програма розрахована на 1 рік. На виконання даної Програми Кремінська міська рада передає субвенцію Кремінській районній раді на проведення видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів для утримання соціального фахівця Кремінського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розробляє та затверджує план роботи Центру та його спеціалізованих формувань відповідно до функцій, завдань центру, пріоритетних напрямів діяльності ЦСССДМ та положень даної Програми.

Щомісячно Кремінський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді звітує про свою роботу та виконання даної Програми.

 

V.Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

VІІ. Основні заходи

Заходи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Сума витрат, джерела фінансування

 

1

Оплата праці фахівця із соціальної роботи в Кремінській територіальній громаді (1 шт.од.)

2018 рік

Міська рада, КРЦСССДМ

96 088 грн.

 

2

Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі, громадян похилого віку, інвалідів та інших соціально незахищених груп населення, які потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг

Постійно

КРЦСССДМ, суб'єкти соціальної роботи

Потреба в коштах відсутня

 

3

Оновлення обліку сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах

Постійно

КРЦСССДМ, суб'єкти соціальної роботи

Потреба в коштах відсутня

 

4

Індивідуальне консультування клієнтів

Постійно

КРЦСССДМ

Потреба в коштах відсутня

 

5

Соціальне інспектування (відвідування) сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах

Постійно

КРЦСССДМ, суб'єкти соціальної роботи

 

 

6

Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги

Постійно

КРЦСССДМ, суб'єкти соціальної роботи

 

Потреба в коштах відсутня

 

7

Участь у супервізійних нарадах на базі Кремінського РЦСССДМ та Кремінської міської ради

1 раз на тиждень

КРЦСССДМ

Потреба в коштах відсутня

 

8

Участь у засіданні дорадчого органу Кремінської РДА з питань роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах

За потребою

КРЦСССДМ

Потреба в коштах відсутня

 

9

Організація своєчасної допомоги сім’ям, дітям та молоді шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, навчальними та дошкільними закладами, закладами та відділеннями охорони здоров’я, внутрішніх справ, громадських об’єднань, фондів тощо

Постійно

КРЦСССДМ, суб'єкти соціальної роботи

 

Потреба в коштах відсутня

 

10

Проведення у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій

Згідно річного плану роботи

КРЦСССДМ, суб'єкти соціальної роботи

 

Потреба в коштах відсутня

 

11

Здійснення соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя

Постійно

КРЦСССДМ

 

Потреба в коштах відсутня

 

12

Здійснення робота з дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування, з числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів з метою їх соціальної та психологічної адаптації, підготовки до самостійного життя

Постійно

Кремінська обласна загальноосвітні школа-інтернат І-ІІІ ступенів, Кремінська обласна спеціальна ЗОШ-інтернат, Кремінська обласна санаторна школа - інтернат

Потреба в коштах відсутня

 

13

Організація та проведення роботи з дітьми із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах в пришкільний таборах міста:

- лекція: «Ми за здоровий спосіб життя»;

- бесіда з вікториною «Формула здоров’я»;

- відео лекторій «Шкідливість тютюнопаління»;

- рольова гра «Вплив куріння на людину»;

- лекція: « Мир і дружба – не дива, або знай свої права»;

- тренінгові заняття «Твоє життя – твій вибір»;

- конкурс створення реклами здорового способу життя «Я обираю здоров’я, а ти?».

Період літньої оздоровчої кампанії

Пришкільні оздоровчі табори міста

Потреба в коштах відсутня

 

14

Робота з дітьми із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на базі МНОЦ «Мрія»:

- конкурс дитячих фантазій «Мені приснився чарівник, який…»;

- лекція з елементами тренінгу з профілактики насильства в сім’ї «Щасливе дитинство»;

- тренінг «Я вчуся спілкуватися»;

- лекція з елементами тренінгу «Якщо хочеш бути здоровим»;

- тренінг «Твоє життя – твій вибір»;

- комунікативний тренінг «Ми живемо серед людей»;

- тренінг «Бути здоровим – престижно!»;

- розвиваючий тренінг «На шляху до творчості»;

Червень – серпень

МНОЦ «Мрія»

Потреба в коштах відсутня

 

15

Забезпечення надання соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми

Постійно

КРЦСССДМ

Потреба в коштах відсутня

 

16

Організація та проведення лекції для учнів старших класів із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах з профілактики суїцидів «Найдорожче – це життя»

Вересень

КРЦСССДМ, загальноосвітні школи міста

Потреба в коштах відсутня

 

17

Організація та проведення лекції для учнів старших класів із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах «Я – особистість»

Жовтень

КРЦСССДМ, загальноосвітні школи міста

Потреба в коштах відсутня

 

18

Організація та проведення для учнів старших класів із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах «Сімейне насилля»

Листопад

КРЦСССДМ, загальноосвітні школи міста

Потреба в коштах відсутня

 

19

Організація та проведення для учнів старших класів із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах «Попередження торгівлі людьми»

Листопад

КРЦСССДМ,

загальноосвітні школи міста

Потреба в коштах відсутня

 

20

Здійснення заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів з питань пропагування сімейних форм виховання та питань соціального захисту населення

Постійно

КРЦСССДМ, суб'єкти соціальної роботи

 

Потреба в коштах відсутня

 

 

Всього :

 

96 088 грн.

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                              Е.В. ПИЛИПЕНКО

 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ                        Н.М. МАКОГОН

Read 698 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG