Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 27 жовтня 2021 09:21

11/8. Про здійснення місцевого запозичення Кремінською міською радою у 2021 році

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

« » листопада 2021 року

Кремінна

№ 11/проект

Про здійснення місцевого запозичення
Кремінською міською радою у 2021 році

 

З метою зміцнення матеріально - технічної бази та покращення надання комунальних послуг на території Кремінської територіальної громади, керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 16, 18, 71, 74, 103-1 Бюджетного кодексу України, пунктом 26 частини 1 статті 26, статтею 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), рішенням від 23.12.2020 №2/26 «Про бюджет Кремінської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Здійснити місцеве внутрішнє запозичення до бюджету Кремінської міської територіальної громади шляхом залучення кредиту Акціонерного банку «Укргазбанк» з дотриманням таких істотних умов:

1.1. Мета здійснення запозичення - фінансування бюджету розвитку територіальної громади, яке використовується на відновлення об’єктів спільної власності громади згідно додатку 1 до рішення сесії.
1.2. Форма здійснення запозичення – укладання кредитного договору з Акціонерним банком «Укргазбанк» (далі - Кредитний договір);
1.3. Вид запозичення – невідновлювана кредитна лінія;
1.4. Розмір та валюта запозичення – до 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень.
1.5. Строк запозичення – 60 місяців від дати підписання кредитного договору;
1.6. Відсоткова ставка – змінювана, переглядається щорічно:
 - для першого року кредитування: 11,5% річних;
 - починаючи з другого року кредитування: облікова ставка Національного банку України плюс маржа. Маржа визначається на день укладання кредитного договору, як різниця між ставкою 11,5% та обліковою ставкою Національного банку України, що буде діяти на день укладання кредитного договору. Відсоткова ставка змінюється наступного дня за днем, у який відбувається зміна розміру облікової ставки Національного банку України.
1.7. Сплата відсотків за користування запозиченням здійснюється щомісячними платежами, відповідно до умов кредитного договору.
1.8. Погашення кредиту здійснюється щомісячно, відповідно до умов кредитного договору;
1.9. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.

  1. Уповноважити начальника фінансового відділу Кремінської міської ради Смалько Наталю Миколаївну, або особу яка виконує її обов’язки, на підписання кредитного договору з Акціонерним банком «Укргазбанк» та в подальшому вносити зміни до нього від імені Кремінської міської ради.
  2. Уповноважити начальника фінансового відділу Кремінської міської ради Смалько Наталю Миколаївну, або особу яка виконує її обов’язки, вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із здійсненням запозичення з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі дії, пов’язані із здійсненням запозичення.
  3. Координацію роботи з фінансування придбання транспортних засобів покласти на начальника відділу з питань житлово-комунального господарства Кремінської міської ради Китайгору Ірину Олександрівну.
  4. Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету Кремінської міської територіальної громади.
  5. Фінансовому відділу Кремінської міської ради щороку передбачати у бюджеті Кремінської міської територіальної громади на відповідний рік кошти на здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань громади до кінця цих зобов’язань.
  6. Це рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але не раніше дати погодження з Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.
  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку,планування бюджету та фінансів

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


Додаток 1
до рішення сесії Кремінської міської ради
від «__»_____2021 року

 

Перелік об’єктів спільної власності громади на які будуть використані кошти залученого кредиту від Акціонерного банку «Укргазбанк»

 

Придбання наступних транспортних засобів:

- автомобіль для перевезення працівників та обладнання, машина дорожня комбінована на базі МАЗ-5550 СЗ-521-000 (або його аналог з піскорозкидальним обладнанням, поливомийним обладнанням, відвалом поворотним, щіточним обладнанням),

- фронтальний навантажувач SEM 636D (або його аналог),

- екскаватор-навантажувач з переднім фронтальним навантажувачем БАМ-2014 на базі трактору МТЗ-82.1(або його аналог),

- автомобіль HDS B22R33 (борт-тент або його аналог),

- службовий автомобіль TOYOTA CAMRY (або його аналог).

 

Секретар міської ради                   Володимир БАБУШКІН

Read 262 times

Main Menu

Kremins'ka TG