Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 17 грудня 2019 11:57

Про схвалення Прогнозу Кремінського міського бюджету на 2020 та 2021 роки

Кремінська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 326

 

від 17 грудня 2019 р.
м. Кремінна

 

Про схвалення Прогнозу Кремінського міського
бюджету на 2020 та 2021 роки

 

На виконання частини третьої – п’ятї статті 21 Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Схвалити прогноз Кремінського міського бюджету на 2020 та 2021 роки, що додається.
 2. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                               Ю.О. Прокопенко


СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету Кремінської міської ради
17 грудня 2019 року № 326

 

ПРОГНОЗ
Кремінського міського бюджету Луганської області
на 2020 - 2022 роки

 

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (частина дев'ята статті 20 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс)).

Процес складання прогнозу місцевого бюджету регламентовано частиною третьою – п’ятою статті 21 Кодексу.

        Прогноз міського бюджету (далі – Прогноз) – документ, що визначає, прогнозні показники фінансових ресурсів бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються Кремінською міською радою (далі – рада).

Показники Прогнозу є орієнтиром бюджетної політики адміністративно-територіальної одиниці у середньостроковому періоді для збалансування напрямів політики розвитку з бюджетними можливостями.

Розробляється Прогноз на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери та з урахуванням впливу зовнішніх політичних, економічних та інших факторів і очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі.

        Складають та схвалює Прогноз Кремінська міська рада відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку відповідної території, державних цільових програм, який ґрунтується на Бюджетній декларації, схваленої у 2019 році за плановим на два бюджетні періоди.

        Прогноз включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

        Подається Прогноз на 2021 і 2022 роки до розгляду сесії разом з проектом рішення про бюджет міста Кремінна на 2020 рік, уточняється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про міський бюджет.

        Показники проекту міського бюджету на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

        Кремінська міська рада в межах своїх повноважень формують проект Прогнозу, забезпечує взаємозв’язок процесу планування діяльності головного розпорядника бюджетних коштів та бюджетного процесу, координує та спрямовує діяльність, визначає основні організаційно-методичні засади.

        Прогнозні показники є основою для складання головним розпорядником коштів бюджету планів своєї діяльності та міських програм.

        Головний розпорядник складає плани своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди з визначенням очікуваних результатів діяльності виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та відповідно до прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку міста та програм.

        Плани діяльності щороку приводяться головним розпорядником у відповідність з показниками міського бюджету на плановий період та його Прогнозу.

 

 1. Загальна частина

 

Прогноз бюджету міста Кремінна Луганської області на 2020 - 2022 роки (далі – Прогноз ) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах економного витрачання фінансів, Програми економічних реформ в Україні, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 23.10.2019) «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020–2022 роки», листів Міністерства фінансів України, Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевих фінансів, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями є :

 • підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста за основними видами доходів, фінансування і кредитування, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами.

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України основними завданнями бюджету є :

- забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування, як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки ;

- підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2020 - 2021 роки є основою для складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету міста на відповідні роки.

Наявні тенденції розвитку української економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підтримку для майбутнього економічного зростання міста, формування структури економіки більш стійкої до впливу зовнішніх факторів. Водночас, нестабільність на міжнародних фінансових ринках впливає на існування зовнішніх ризиків для розвитку як української економіки, так і економіки міста.

Прогноз міського бюджету на 2021 та 2022 роки розроблений з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України 2020 – 2022 роки, інших законодавчих актів.

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовувались при складанні Прогнозу бюджету міста є:

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 23.10.2019) «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки», зокрема індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 105,3 відсотка у 2021 році та 105,1 відсоток у 2022 році.

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) у 2021 році – 108 відсотків, у 2022 році – 106,1 відсотка.

Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2021 – 2022 роки становитиме:

у 2020 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 01 січня – 2027 гривень, з 01 липня – 2118 гривень, з 01 грудня – 2189 гривень,

а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 01 січня 2020 року – 1779 гривень, з 01 липня – 1859 гривень, з 01 грудня – 1921 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 01 січня 2020 року – 2218 гривень, з 01 липня – 2318 гривень, з 01 грудня – 2395 гривень;

працездатних осіб: з 01 січня 2020 року – 2102 гривні, з 01 липня – 2197 гривень, з 01 грудня – 2270 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 01 січня 2020 року – 1638 гривень, з 01 липня – 1712 гривень, з 01 грудня – 1769 гривень;

у 2021 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 01 січня – 2189 гривень, з 01 липня – 2288 гривень, з 01 грудня – 2358 гривень,

а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років з 01 січня 2021 року – 1921 гривня, з 01 липня – 2007 гривень, з 01 грудня – 2069 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 01 січня 2021 року – 2395 гривень, з 01 липня – 2503 гривень, з 01 грудня – 2579 гривень;

працездатних осіб: з 01 січня 2021 року – 2270 гривень, з 01 липня – 2372 гривень, з 01 грудня – 2445 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 01 січня 2021 року – 1769 гривень, з 01 липня – 1849 гривень, з 01 грудня – 1905 гривень;

у 2022 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 01 січня – 2358 гривень, з 01 липня – 2464 гривень, з 01 грудня – 2530 гривень,

а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 дітей віком до 6 років з 01 січня 2022 року – 2069 гривень, з 01 липня – 2162 гривні, з 01 грудня – 2220 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 01 січня 2022 року – 2579 гривень, з 01 липня – 2695 гривень, з 01 грудня – 2767 гривень;

працездатних осіб: з 01 січня 2022 року – 2445 гривень, з 01 липня – 2555 гривень, з 01 грудня – 2623 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 01 січня 2022 року – 1905 гривень, з 01 липня – 1991 гривень, з 01 грудня – 2044 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2020 року – 4723 гривні;

з 01 січня 2021 року – 5003 гривні;

з 01 січня 2022 року – 5290 гривень.

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами):

з 01 січня 2020 року – 2102 гривні;

з 01 січня 2021 року – 2270 гривні;

з 01 січня 2022 року – 2445 гривень.

 

 1. Індикативні прогнозні показники бюджету міста Кремінна

на 2021 - 2022 роки

 

        Розрахунок індикативних прогнозних показників видатків та кредитування загального фонду бюджету міста на 2021 і 2022 роки здійснено в межах прогнозного обсягу реально можливих ресурсів бюджету на зазначені роки та з урахуванням бюджетної та податкової політики, що покладена в основу розрахунку граничних показників видатків та надання кредитів на 2020 рік. Показники бюджету збалансовані та наведені у додатку 1.

 

 1. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу.

 

3.1. Наповнення місцевих бюджетів.

Провадження положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формування умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого збільшення обсягів власних коштів підприємств, які вони можуть спрямовувати на інвестиційні цілі. Передбачається, що у 2020 - 2022 роках планується:

        - підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

        - зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв.

Розрахунок надходжень єдиного податку складений виходячи з урахуванням ставок єдиного податку:

- для платників I групи 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного року;

- для платників II групи 20 відсотків розміру мін. зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Прогноз проведено з урахуванням поступового зростання обсягу отриманих податків та зборів, що зумовлено, насамперед, переглядом ставок єдиного податку, оренди на податку на землю, проведенням індексації нормативної грошової оцінки земельних ресурсів.

Акцизний податок розраховано з урахуванням кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизних товарів.

При розрахунку єдиного податку враховано кількість платників, як юридичних так і фізичних осіб-підприємців та виробників сільськогосподарської продукції. При розрахунку враховано імовірне зростання показника, чому сприятиме:

- збільшення мінімальної заробітної плати, що призведе до зростання бази оподаткування за єдиним податком для підприємств ІІ групи;

- врахування ставки єдиного податку для платників І групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб замість мінімальної заробітної плати.

Прогноз надходжень від операцій з землею (земельний податок та оренда) має потенціал росту, на що впливає:

 • очікувана індексація нормативної грошової оцінки земель;
 • поетапна інвентаризація земель та встановлення їх нормативно грошової оцінки.

Розрахунок показників доходів бюджету міста на 2020 – 2022 роки наведено у додатку 2.

 

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності.

Бюджетна політика в 2021 та 2022 роках здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів.

Бюджетна система функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, удосконалення управління зобов’язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу. Розрахунок показників видатків загального фонду бюджету міста на 2020 – 2022 роки наведено у додатку 3 та додатку 4.

 

Пріоритетним завданням розвитку міста Кремінна на 2020 – 2022 роки є:

 • формування єдиного туристичного продукту м. Кремінна;
 • підтримка підприємництва у туристичної та рекреаційної сфер;

- промоція та просування м. Кремінна на регіональному, національному та міжнародному рівні як туристичної локації;

- залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проектів;

- сприяння з боку міської влади діяльності соціально-відповідальних представників бізнесу;

- виконання міського плану заходів, щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

- модернізація інфраструктури та систем забезпечення життєдіяльності міста відповідно до сучасних технологічних та екологічних вимог з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

- підвищення енергоефективності в установах державної, комунальної сфери та ОСББ;

- формування духовності, національної самосвідомості, моральності молоді міста, патріотичне виховання та формування правової культури;

- творчий, інтелектуальний та фізичний розвиток дітей та молоді;

- організація мережі зон змістовного культурного відпочинку та дозвілля для чоловіків, жінок, хлопчиків, дівчат, людей похилого віку, людей з інвалідністю, етнічних меншинст, представників інших вразливих груп;

- забезпечення сприятливого екологічного стану міста.

 

Державне управління.

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування депутатів і виконавчого апарату міської ради, якісне виконання повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів міської програм соціально-економічного розвитку.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити належне опрацювання депутатським корпусом низки цільових програм та затвердження;

- забезпечити якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради;

- забезпечити принцип прозорості у діяльності міської ради;

- забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

Основні результати, яких планується досягти: забезпечення якісного виконання представницьких функцій депутатами міської ради, прийняття низки міських цільових програм, повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

 

Інвестиційна діяльність

Пріоритетним завданням розвитку на 2020 – 2022 роки є:

 1. Підвищення інвестиційної привабливості міста за допомогою наступних заходів:

- розробка плану інвестиційної привабливості;

- адміністративний супровід стратегічних для міста інвестиційних проектів.-

 1. Удосконалення умов ведення бізнесу через популяризацію підприємництва та бізнес-культури, заохочення сімейного підприємництва, промоцію місцевого бізнес-потенціалу, сприяння місцевим товаровиробникам, ресурсну та інформаційну підтримку підприємців.
 2. Налагодження партнерства у форматі бізнес-міська рада.
 3. Підвищення ефективності виконавчих органів місцевої влади через:

- відчуження об’єктів комунальної власності з низькою інвестиційною привабливістю шляхом продажу на аукціоні в електронній формі;

- розміщення інформації про об’єкти комунальної власності, що підлягають передачі в оренду та відчуженню, на офіційному веб-сайті міської ради, у засобах масової інформації та спеціалізованих Інтернет-ресурсах;

- забезпечення об’єктивного планування фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та здійснення регулярного контролю за виконанням фінансових планів;

- приведення тарифів на послуги комунальних підприємств до економічного обґрунтованого рівня у разі зростання складових витрат;

- підвищення ефективності використання комунальними підприємствами трудових, матеріальних та грошових ресурсів;

- поліпшення стану розрахунків підприємств житлово-комунальної сфери з контрагентами та збільшення обсягів виконання робіт, підвищення якості послуг, що надаються.

 1. Підвищення ефективності використання майна міської ради через:

- проведення термомодернізації будівель;

- поліпшення стану вулично-дорожньої мережі з метою покращення безпеки та мобільності чоловіків (9093 ос.), жінок 12427 ос.), хлопчиків (2143 ос.), дівчат (2161 ос.), людей похилого віку (8642 ос.) , людей з інвалідністю (2432 ос.), представників інших вразливих груп (1137 ос.);

- розбудова спортивно-відпочивальної інфраструктури для задоволення потреб в тому числі людей похилого віку (жінок – 5285 ос., чоловіків – 3357 ос.), людей з інвалідністю (жінок – 1201 ос., чоловіків – 1231 ос.), представників інших вразливих груп.

 1. Впровадження Громадського бюджету м.Кремінна. Проведення традиційних конкурсів міні - ініціатив мешканців міста «Місто своїми руками» та «Ініціативи молоді» з врахуванням ініціатив жінок, представників/ць національних меншинств (зокрема ромів) на виконання міського плану заходів, щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
 2. Започаткування різних форм надання адміністративних послуг з метою їх доступності до людей похилого віку (жінок – 5285 ос., чоловіків – 3357 ос.), людей з інвалідністю (жінок – 1201 ос., чоловіків – 1231 ос.), багатодітних сімей (138).
 3. 7. Розвинення співпраці та перейняття позитивного досвіду інших міст України та світу.

 

Управління об’єктами комунальної власності та благоустрій

Пріоритетним завданням розвитку галузі управління об’єктами комунальної власності та благоустрій є реформування наявної системи надання житлово – комунальних послуг та забезпечення ефективного використання наявних ресурсів.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

 • Підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово будівельних кооперативів;
 • Організація системи навчання управителів багатоквартирних будинків, що значно покращить якість послуг з управління багатоквартирними житловими будинками та їх утримання;
 • Поліпшення стану вулично-дорожньої мережі, створення без бар’єрного простору;
 • Розбудова ключової інфраструктури для безпечного розвитку міського середовища;
 • Забезпечення належного санітарного стану міста;
 • Упорядкування взаємовідносин між населенням та підприємствами житлово-комунального господарства шляхом впровадження договірних відносин га послуги.

- Проведення робіт з благоустрою берегів річки Красна.

- Використання методів, що запобігають виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря.

- Проведення заходів по озелененню території міста.

- Реконструкція полігону твердих побутових відходів міста.

 - Проведення заходів з видалення бур’янів та карантинних росли.

- Проведення заходів з очищення та вивозу сміття та ліквідація стихійних звалищ.

- Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста на утримання об’єктів комунальної власності.

Основні результати, яких планується досягти:

Реформування житлово-комунального господарства.

Модернізація житлового фонду.

Благоустрій населених пунктів громади.

Енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства.

Зазначені заходи мають соціальну спрямованість, їх реалізація дозволить поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення, підвищити безпеку систем життєзабезпечення населених пунктів та комфортність умов проживання громадян, створити умови щодо обмеження шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людини.

 

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетним завданням розвитку галузі житлово – комунального господарства є реформування наявної системи надання житлово – комунальних послуг, забезпечення населення високоякісними і доступними послугами.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

1.Поліпшення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств;

 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
 2. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста та утримання та управління об’єктами комунальної власності.

 

Безпека життєдіяльності

Пріоритетним завданням є забезпечення підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій.

Основні завдання:

 • зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території від їх наслідків;
 • придбання біотуалетів та їх встановлення під час проведення міських захід;
 • встановлення систем візуального моніторингу на території міста в місцях найбільшого скупчення людей;
 • поточний ремонт дерев’яних мостів;
 • капітальний ремонт світлофору;
 • продовжити практику встановлення та заміни автобусних зупинок;
 • поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом;
 • поточний ремонт дорожньої розмітки.
 • виконання робіт з догляду за дренажними мережами;
 • реалізація програми створення і використання матеріального резерву для
  • попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
  • ліквідації наслідків в Кремінському районі.

Очікувані результати:

 - забезпечення підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;

- забезпечення підвищення рівня захисту населення.

 

Культура і мистецтво

Пріоритетами розвитку галузі є збереження, дослідження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу на території громади.

 У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- проведення культурно-мистецьких заходів, акцій, фестивалів, виставок, концертів професійних митців, народних та зразкових аматорських колективів;

- збереження історико-культурної спадщини, утвердження патріотичних цінностей, національної свідомості, популяризація національного культурного надбання, пам’яток культури і культурної спадщини як основи національної культури, складання електронних паспортів за єдиною формою;

- забезпечення гарантій свободи творчої молоді, підтримка творчих ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури і мистецтва, збагачення національної культурної спадщини;

- сприяти забезпеченню доступності мистецтва та культурних послуг чоловікам, жінкам, хлопчикам, дівчаткам, людям похилого віку, людям з інвалідністю, етнічним меншинствам, представникам інших вразливих груп.

 Основними результатами, яких планується досягти, є :

- реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;

- збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури;

- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості;

- забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток самоцінностей культури і мистецтва в усіх її численних проявах;

- забезпечення ефективності використання бюджетних коштів, створення правових та економічних стимулів для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури й мистецтва;

- збереження народних традицій, свят та обрядів;

- зміцнення позицій міста Кремінна як культурного центру району.

 

 Фізична культура і спорт

 Пріоритетами розвитку галузі є залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, в тому числі людей с інвалідністю, шляхом створення нових форм занять фізичною культурою і спортом, формування в молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити об’єднання зусиль органів влади, громадських та приватних організацій спортивної спрямованості щодо залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої роботи, активного сімейного дозвілля за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;

- сприяти участі у обласних, державних та міжнародних змаганнях мешканцям громади;

- сприяти створенню умов доступу чоловіків, жінок, хлопчиків, дівчат, людей похилого віку, людей з інвалідністю, представників інших вразливих груп до занять масовими видами спорту;

- встановлення спортивних та дитячих майданчиків з урахуванням потреб чоловіків, жінок, хлопчиків, дівчат, людей похилого віку, людей з інвалідністю;

- продовження практики проведення спортивних змагань серед хлопчиків та дівчат міста до Дня міста;

- сприяти розвитку олімпійських, параолімпійських та інших видів спорту шляхом встановлення іменних стипендій спортсменам.

 Основні результати, яких планується досягти:

- охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою громадян району.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- надання матеріальної допомоги на поховання одиноким громадянам;

- надання матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі мешканцям громади;

- надання матеріальної допомоги дітям з орфанними та онкозахворюваннями;

- сприяти літньому оздоровленню дітей шкільного віку.

Основні результати, яких планується досягти:

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в м. Кремінна

Гендерні проблеми як в Україні, так і на місцевому рівні, характеризуються наявністю усталених стереотипів щодо становища жінок та чоловіків та відсутністю дієвого механізму покращення ситуації. Конституція та закони України гарантують рівність чоловіків та жінок у всіх сферах життя; ратифіковано практично всі основні міжнародні договори з питань гендерної рівності та прав жінок, проте найбільшою проблемою залишається практична реалізація гендерного підходу в усі сфери життєдіяльності.

Основні проблеми:

 • низький рівень гендерної культури в м. Кремінна;
 • недостатня представленість жінок на рівні прийняття рішень в місті, серед представників малого та середнього бізнесу;
 • незадовільним є рівень поінформованості місцевого населення щодо питань недопущення дискримінації за ознакою статі, торгівлі людьми;
 • низький рівень обізнаності жінок про ґендерно зумовлене насильство, їхні власні права та пов'язані з цим послуги;
 • відсутність єдиного Центру для спілкування, обговорення актуальних питань активними жінками різних вікових категорій та фахівців–організаторок, які можуть навчити жінок вирішувати нагальні проблеми, пов’язані з низьким рівнем соціалізації, фінансового забезпечення, добробуту, послуг в сфері охорони здоров’я, безпеки, організації дозвілля тощо;
 • люди похилого віку не інтегровані в суспільне життя громади через відсутність відповідних місць для зустрічей;
 • місцеві програми, проекти та бюджет не враховують потреби та інтереси жінок та чоловіків різних груп населення;
 • діяльність в напрямку забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків не формалізована на рівні міської ради.

Основні завдання та заходи:

 1. Формування цінності ґендерної рівності в громаді:
 • сприяти проведенню семінари, круглі столи, тренінги з питань реалізації гендерної політики на місцевому рівні;
 • підготувати та розповсюдити інформаційні матеріали для місцевого населення щодо забезпечення гендерної рівності;
 • сприяти проведенню у закладах та установах культури культурно-мистецькі акції, читацькі та науково-практичні конференції, спрямовані на піднесення ролі жінки та чоловіка, та утвердження гендерної культури в місті;
 • проводити просвітницьку діяльності з питань запобігання та протидії дискримінації в місті (друк та розповсюдження листівок, інформаційних матеріалів тощо);
 • сприяти проведенню заходів, спрямовані на недопущення дискримінації за ознакою статі (дискусії, круглі столи тощо);
 • сприяти формуванню ґендерно-чутливого освітнього середовище у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста.
 1. Виконання міського плану заходів, щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
 2. Проводити заходи у рамках Міжнародної акції “16 днів проти гендерного насильства”.

Очікувані результати:

 1. підвищено рівень гендерної культури в місті;
 2. підвищено рівень обізнаності працівників і працівниць органів влади, установ та організацій, місцевого населення з питань гендерної рівності, шляхів попередження насилля, торгівлі людьми, дискримінації за ознакою статі;
 3. підвищено якість управління в місті шляхом врахування інтересів та потреб жінок та чоловіків різних груп населення при плануванні, впровадженні програм, політик, проектів та формуванні і використанні місцевого бюджету;
 4. створено простір для інтеграції, спілкування, навчання жінок та чоловіків різних груп населення;
 5. налагоджено співпрацю з представниками та представницями громади щодо вирішення ключових проблемних питань в місті;
 6. активізовано ініціативні групи та громадські організації, що сприяють реалізації рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;
 7. поліпшено координацію діяльності та взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, установ та організацій при наданні допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 8. зменшено кількість злочинів, пов’язаних з насильством у сім’ї та торгівлею людьми.

 

3.3. Реалізація інвестиційних програм (проектів):

Інформація щодо реалізації інвестиційних проектів у соціально-культурній сфері наведено у додатку 5.

 

3.4. Кредитування бюджету :

Кремінська міська рада звернулася за кредитом НЕФКО на реалізацію проекту комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі дошкільного навчального закладу №2 «Катруся». Метою даного проекту є:

 • зменшення споживання природного газу (теплової енергії) та електричної енергії;
 • скорочення бюджетних витрат на вищевказані енергоносії;
 • поліпшення умов перебування персоналу та відвідувачів дошкільного навчального закладу;
 • зменшення шкідливих викидів в атмосферу, як наслідок скорочення споживання теплової та електричної енергії.

Досягнення мети буде досягнуто за рахунок проведення наступних заходів:

 • утеплення фасаду загальної площею 1421 м кв.;
 • утеплення надземної частини цоколю загальною площею 155 м кв.;
 • утеплення підземної частини цоколю загальною площею 250 м кв.;
 • влаштування вимощення загальною довжиною 250 м.п.;
 • заміна вікон загальною площею 195 м кв. та зовнішніх дверей загальною площею 35 м кв.;
 • утеплення перекриття останнього поверху загальною площею 951 м кв.;
 • виконання даху шатрового типу загальною площею 652 м кв.;
 • встановлення системи погодо залежного регулювання в котельні в кількості 1 од. та припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла – 16 од. тощо.

Крім економії енергії та скорочення викидів, будуть отримані додаткові вигоди

Для будівлі ДНЗ №2:

 • близько 176 дітей, близько 42 осіб персоналу та близько 200 батьків-відвідувачів в день отримують більш комфортні умови для відвідування закладу;
 • формування в суспільстві свідомості принципів економного та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Для міста та міської ради:

 • зменшення витрат бюджетних коштів на оплату електричної енергії та паливно-енергетичних ресурсів за рахунок зменшення енергоспоживання;
 • поглиблення досвіду впровадження проектів з енергоефективності з МФО;
 • створення позитивного прикладу для стимулювання подальших проектів в сфері муніципальної енергоефективності.

Вартість і прибутковість індивідуальних запропонованих заходів з термомодернізації розраховані ра підставі економії енергії: період окупності становить 15,68 років, економія природного газу – 752,6 тис. грн. на рік.

Ризик міста по відношенню до конкретного проекту є відносно низьким. Бюджет міста зростає та є достатній для обслуговування кредиту в розмірі 13 340,0 тис.грн., а існуючий борговій тягар є низьким. Проект є досить стійкий до зміні тарифів та витрат.

Місто гарантує повернення кредиту. Відповідно до статті 17 БКУ, загальна величина прямого боргу та гарантованого боргу не перевищує 200% від середньорічного бюджету розвитку міста. Повернення кредитних коштів планується за рахунок економії та передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Погашення позик НЕФКО планується за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Міська рада не має та не планує надавати гарантії за зобов’язаннями позичальників, під місцеві гарантії.

  

 1. Міжбюджетні відносини :

 Внесення змін до чинного бюджетного законодавства дає можливість при розрахунку міжбюджетних трансфертів врахувати нові підходи до їх формування.

        Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2020 - 2022 роки наведено у додатку 2.

 

Заступник міського голови                     Макогон Н.М.

Read 670 times

Main Menu

Kremins'ka TG